Jaką ochronę zapewnia NNW PZU Edukacja – ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży?

Ubezpieczając dziecko, z pewnością chcesz wybrać dla niego jak najlepszą ochronę i możliwie jak najtrafniej dopasować jej zakres do potrzeb oraz aktywności pociechy. PZU przygotowało ofertę NNW Edukacja, która umożliwia zawarcie polisy NNW dla dziecka w takim zakresie, jakiego Twoja pociecha potrzebuje. Dowiedz się więcej na temat tego ubezpieczenia. Czym różni się od NNW Szkolnego?

nnw szkolne pzu

Czym jest NNW Edukacja od PZU?

NNW Edukacja to ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży, które zapewnia pomoc finansową po nieszczęśliwym wypadku. PZU, które oferuje tę formę ochrony, udzieli pomocy:

 • w związku z wystąpieniem następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w związku z samym wystąpieniem nieszczęśliwego zdarzenia.

NNW Edukacja jest alternatywą dla typowego NNW Szkolnego, które jest dostępne w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. NNW Edukacja, w przeciwieństwie do NNW szkolnego, pozwala dopasować zakres ochrony do potrzeb dziecka.

PZU NNW Edukacja a PZU NNW Szkolne

NNW EdukacjaNNW Szkolne
Działa w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, a także w przypadku innych zdarzeń, jak krwotok śródczaszkowy, atak padaczki, omdlenie niespowodowane chorobą przewlekłą, zawał.Działa w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
Pomaga sfinansować dodatkowo leczenie i rehabilitację, konsultacje z psychologiem, korepetycje.Pomaga sfinansować dodatkowo leczenie, naprawę lub zakup okularów, a w zależności od wybranego wariantu także rehabilitację, konsultacje z psychologiem, korepetycje.
PZU wypłaci 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w placówce oświatowej.PZU wypłaci 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w placówce oświatowej.
PZU wypłaci 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w związku z zachorowaniem na sepsę.Brak
PZU wypłaci zadośćuczynienie w przypadku śmierci rodzica.PZU wypłaci zadośćuczynienie w przypadku śmierci rodzica.
Zapewnia pomoc w razie wypadku związanego z uprawianiem sportu.Nie zapewnia pomocy w razie wypadku związanego z wyczynowym uprawianiem sportu, jeśli ubezpieczony ma więcej niż 16 lat.
Źródło: pzu.pl.

PZU NNW Edukacja – dla kogo?

Ubezpieczeniem NNW Edukacja oferowanym przez PZU możesz objąć dziecko już od pierwszych chwil jego życia aż do pełnoletności lub do 25. roku życia, jeśli Twoja pociecha nadal uczy się w szkole.

PZU w OWU podaje taką definicję dziecka:

dziecko:

a)  osoba fizyczna od dnia narodzin do ukończenia 18. roku życia,

b) osoba fizyczna od 19. roku życia do 25. roku życia ucząca się w szkole

Zatem ochrona ta będzie właściwa dla dzieci na każdym etapie rozwoju. W ramach NNW Edukacja możesz ubezpieczyć:

 • noworodka,
 • dziecko uczęszczające do żłobka,
 • przedszkolaka,
 • uczniów szkół podstawowych,
 • uczniów szkół średnich,
 • osoby między 18. a 25. rokiem życia, jeśli nadal uczą się w szkole.

Gdzie działa ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży PZU NNW Edukacja?

Wbrew temu, na co może wskazywać nazwa ubezpieczenia, ochrona oferowana przez PZU działa nie tylko w placówce oświatowej, ale też poza nią. Dzieci, zwłaszcza w wieku szkolnym, angażują się w wiele aktywności – spędzają czas z rówieśnikami, są aktywne fizycznie, rozwijają się, korzystając z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych. Szukając dla nich ubezpieczenia, z pewnością chcesz, żeby obejmowała wszystkie aktywności, w jakich Twoja pociecha bierze udział.

NNW Edukacja zapewnia ochronę:

 • w placówce oświatowej,
 • w drodze do szkoły i ze szkoły, ale też w drodze do przedszkola i żłobka oraz w drodze powrotnej,
 • w domu,
 • podczas zabawy na podwórku,
 • podczas odwiedzin u koleżanek i kolegów,
 • w czasie zajęć pozaszkolnych,
 • w trakcie treningów (aktywność związana z uprawianiem sportów również jest objęta ubezpieczeniem NNW Edukacja),
 • podczas praktyk uczniowskich,
 • w trakcie wycieczek szkolnych.
CZY WIESZ, ŻE …

PZU zapewni wsparcie dziecku zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

W tych sytuacjach Twoje dziecko dostanie pomoc od PZU!

Z pewnością chcesz wiedzieć, w jakich właściwie sytuacjach Twoja pociecha będzie mogła liczyć na zadośćuczynienie. Poniżej przedstawiamy listę z przykładowymi zdarzeniami, jakie obejmuje polisa NNW Edukacja.

 1. Jeśli w trakcie wycieczki szkolnej Twoje dziecko złamie kciuka – PZU wypłaci zadośćuczynienie w wysokości 1-35% sumy ubezpieczenia (w zależności od rangi konsekwencji).
 2. Jeśli Twoje dziecko straci wzrok w jednym oku – PZU wypłaci zadośćuczynienie odpowiadające 35% sumy ubezpieczenia (100% w przypadku utraty wzroku w obu oczach).
 3. Jeśli Twoje dziecko zostanie porażone prądem i trafi do szpitala – PZU wypłaci zadośćuczynienie odpowiadające 1-10% sumy ubezpieczenia w zależności od wybranego wariantu.
 4. Jeśli Twoje dziecko dozna oparzenia II stopnia, które będzie obejmowało więcej niż 30% jego ciała – PZU wypłaci zadośćuczynienie odpowiadające 20% sumy ubezpieczenia.
 5. Jeśli Twoje dziecko dozna wstrząśnięcia mózgu i trafi do szpitala na 3 dni – PZU wypłaci zadośćuczynienie odpowiadające 2% sumy ubezpieczenia.
 6. Jeśli Twoje dziecko zostanie ugryzione przez kleszcza i będzie wymagało wizyty na SOR – PZU wypłaci zadośćuczynienie odpowiadające 10% sumy ubezpieczenia.
kiedy wypłacone zostanie odszkodowanie PZU edukacja

Jaki zakres mają poszczególne warianty NNW Edukacja od PZU?

To, w jakich sytuacjach Twoje dziecko będzie mogło liczyć na pomoc ubezpieczyciela, zależy od wybranego przez Ciebie wariantu. PZU daje możliwość wyboru jednego z 3 pakietów NNW Edukacja – wariantu I, wariantu II oraz wariantu II Bis. Większość usług pokrywa się w każdym z tych pakietów, ale im szerszy, tym więcej dodatkowych ryzyk będzie objętych ochroną.

Rodzaj świadczeńWariant IWariant IIWariant II Bis
Świadczenie z tytułu śmierciTakTakTak
Świadczenie z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnejTakTakTak
Świadczenie z tytułu śmierci w trakcie wycieczki szkolnejTakTakTak
Świadczenie z tytułu śmierci w związku z zachorowaniem na sepsęTakTakTak
Świadczenie z tytułu doznania trwałego uszczerbku na zdrowiuTakTakTak
Świadczenie z tytułu doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu w trakcie wycieczki szkolnejTakTakTak
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciałaNieTakTak
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała, do którego doszło w trakcie wycieczki szkolnejNieTakTak
Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawówNieTakTak
Świadczenie z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów, do którego doszło w trakcie wycieczki szkolnejNieTakTak
Świadczenie z tytułu innych uszkodzeń ciała, które nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale wymagały wizyty w placówce medycznejTakTakNie
Świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami i produktami chemicznymiTakTakTak
Świadczenie z tytułu porażenia prądem, piorunemTakTakTak
Świadczenie z tytułu doznania oparzeń lub odmrożeńNieTakTak
Świadczenie z tytułu doznania oparzeń lub odmrożeń w trakcie wycieczki szkolnejNieTakTak
Świadczenie z tytułu doznania wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózguNieTakTak
Świadczenie z tytułu doznania wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu w trakcie wycieczki szkolnejNieTakTak
Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeńNieTakTak
Świadczenie z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń w trakcie wycieczki szkolnejNieTakTak
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałychTakTakTak
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnościąTakTakTak
Usługi powypadkowe typu assistance na terenie PolskiTakTakTak
Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

Na jaką pomoc w ramach usług assistance może liczyć dziecko objęte ubezpieczeniem NNW Edukacja?

Świadczenie w ramach usług assistanceSzczegóły
Pomoc medycznakonsultacja z lekarzem
wizyta pielęgniarki
transport – do 2000 zł
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjnaorganizacja rehabilitacji – do 500 zł
dostarczenie drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do miejsca pobytu dziecka – do 300 zł
dostarczenie leków przepisanych przez lekarza do miejsca pobytu dziecka – do 300 zł
domowa opieka pielęgniarki po pobycie dziecka w szpitalu – do 1000 zł
Pomoc psychologado 2000 zł
Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnichjeśli dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 5 dni – do 1200 zł
Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

Wymienione w pierwszej tabeli świadczenia to świadczenia podstawowe. Każdy wariant możesz rozbudować o dodatkowe rodzaje pomocy. Jakie? M.in.:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • dieta szpitalna po nieszczęśliwym wypadku,
 • zwrot kosztów przeorganizowania mieszkania tak, żeby było przystosowane do potrzeb osoby po wypadku,
 • jednorazowe świadczenie wypłacane w związku z zakażeniem sepsą,
 • świadczenie w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania,
 • świadczenie w razie śmierci w wypadku komunikacyjnym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na dzieci i młodzieży NNW PZU Edukacja

Jakie warianty są do wyboru w ramach NNW Edukacja?
O jakie formy ochrony można rozszerzyć ubezpieczenie NNW Edukacja?
Kogo można ubezpieczyć w ramach NNW Edukacja od PZU?
PODSUMOWANIE
 • NNW Edukacja to oferta NNW od PZU.
 • NNW Edukacja zapewnia pomoc dziecku do 18. roku życia, a jeśli nadal uczy się w szkole – do 25. roku życia.
 • Polisa ta zapewnia zadośćuczynienie za następstwa nieszczęśliwego wypadku, a także za samo jego wystąpienie.
 • NNW Edukacja chroni nie tylko w szkole, ale też poza nią i poza godzinami lekcji.
 • NNW Edukacja zapewnia szereg podstawowych świadczeń wraz z usługami typu assistance. Zakres ochrony możesz jednak rozbudować o dodatkowe usługi.
 • NNW Edukacja jest dostępne w 3 wariantach – wariant I, wariant II oraz wariant II Bis.

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC