Kupno OC z wyprzedzeniem a stłuczka – czy będzie rekalkulacja składki?

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na 12 miesięcy. Najpóźniej na 1 dzień przed końcem trwania umowy właściciel samochodu może wypowiedzieć umowę. Jeśli tego nie zrobi, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Kierowcy jednak często zaczynają już wcześniej szukać polisy w korzystniejszej cenie. Z jakim wyprzedzeniem można wykupić ubezpieczenie OC? Co się stanie, jeśli opłacisz z wyprzedzeniem OC, a w międzyczasie spowodujesz stłuczkę? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

OC a stłuczka

Czy można wykupić ubezpieczenie OC z wyprzedzeniem?

Osoby poszukujące tańszej ochrony ubezpieczeniowej zazwyczaj zaczynają poszukiwanie nowej oferty z dużym wyprzedzeniem. Jak wcześnie należy zacząć poszukiwania, aby trafić na korzystną ofertę? Duży pośpiech nie jest tu zalecany, trzeba bowiem wziąć pod uwagę fakt, że ceny OC bardzo dynamicznie się zmieniają.

Wielu ubezpieczycieli, mając na uwadze wspomnianą dynamikę, nie dopuszcza możliwości wykupienia nowego ubezpieczenia lub przedłużenia dotychczasowego z dużym wyprzedzeniem. Często ochronę można wykupić lub odnowić na ok. 30 dni przed końcem trwania aktualnej umowy ubezpieczenia lub więcej. Dla przykładu: w Generali, mtu24.pl czy Benefii można kupić polisę do 30 dni przed startem ochrony ubezpieczeniowej, a LINK4 daje na to aż 180 dni! Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: “Ile dni wcześniej możesz kupić ubezpieczenie OC?”. 

Odpowiadając zatem na pytanie: ubezpieczenie OC można kupić z wyprzedzeniem, jednak to wyprzedzenie nie powinno być zbyt duże. Warto prześledzić oferty ubezpieczycieli na ok. miesiąc przed końcem trwania umowy. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczyciele nie premiują klientów, którzy wcześniej zadbają o wykupienie ochrony. Co więcej, jeśli dane będące podstawą wyliczenia ceny OC ulegną przed startem ochrony zmianie, ubezpieczyciel będzie mógł wystąpić do ubezpieczonego z rekalkulacją składki.

Co jeśli zapomnę wykupić nowe OC?

Zapobiegliwi kierowcy lub tacy, którzy po prostu chcą znaleźć korzystniejszą ofertę, zaczynają poszukiwania nowej oferty OC z wyprzedzeniem. Co jednak, jeśli zupełnie zapomniałeś o tym, że umowa ubezpieczenia dobiega końca? Jeśli opłaciłeś w całości składkę za dotychczasowe ubezpieczenie OC, to umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Umowa nie przedłuży się, jeśli (art. 28 ust. 2 ustawy):

  • wypowiesz ją najpóźniej na 1 dzień przed końcem jej trwania,
  • jeśli nie opłaciłeś w całości składki za dotychczasowe ubezpieczenie,
  • jeśli zakład ubezpieczeń ogłosił upadłość, zarządzono lub ogłoszono jego likwidację, a także jeśli oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe.
Przykład

Tymoteusz kupił używany samochód. Wraz z prawem własności przeszło na niego również ubezpieczenie OC samochodu, z którego nowy nabywca korzystał przez kilka miesięcy do końca okresu obowiązywania umowy. Pamiętając, że polisa powinna przedłużyć się automatycznie, Tymoteusz czekał, aż ubezpieczyciel skontaktuje się z nim w sprawie zapłaty składki, ale zamiast tego nieoczekiwanie otrzymał karę za brak OC od UFG. Czemu? Ponieważ OC po poprzednim właścicielu nie ulega automatycznemu przedłużeniu – nabywca musi zadbać o to, by przed końcem okresu ubezpieczenia zawrzeć nową umowę na własną rękę.

Przeczytaj też: Wypowiedzenie OC – pobierz wzór i sprawdź, kiedy i jak możesz zrezygnować z ubezpieczenia OC

Opłacone ubezpieczenie OC a stłuczka – czy ubezpieczyciel przeprowadzi rekalkulację składki?

Przyjmijmy, że na dwa tygodnie przed końcem trwania umowy ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zaproponował Ci przedłużenie umowy na korzystnych warunkach. Zgodziłeś się i jeszcze tego samego dnia opłaciłeś składkę, jednak następnego dnia spowodowałeś wypadek. Czy w takiej sytuacji ubezpieczyciel może zażądać wyższej składki? Z jednej strony spowodowanie wypadku ma znaczny wpływ na zwiększenie wysokości składki, z drugiej jednak strony umowa została już zawarta i opłacona.

Odpowiadając na powyższe kwestie – tak, ubezpieczyciel może zażądać dopłaty. Taki manewr nosi miano rekalkulacji składki. Ubezpieczyciele są uprawnieni do rekalkulacji składki po zawarciu umowy, bowiem:

Jeżeli okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej wyszły na jaw po wysłaniu informacji, o której mowa w ust. 1b, zakład ubezpieczeń może odpowiednio zwiększyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem tych okoliczności. W takim przypadku zakład ubezpieczeń wezwie ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki.

Art. 28 ust. 1e ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Zatem wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia i opłacenie składki wcale nie musi chronić przed rekalkulacją.

Rekalkulacja składki ubezpieczenia OC – kiedy ubezpieczyciel może zażądać dopłaty?

Rekalkulacja składki to nic innego, jak ponowne wyliczenie wysokości opłaty za ubezpieczenie OC z uwzględnieniem danych, które uległy zmianie. Rozpatrując powyższą kwestię, należy wyjaśnić, że ubezpieczyciele proponując klientowi konkretną cenę OC, uwzględniają wiele czynników, które mają wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe.

Wpływ na wysokość składki mają m.in.: wiek kierowcy oraz jego doświadczenie w kierowaniu pojazdem, dane techniczne pojazdu czy miejsce zamieszkania. Jeśli czynniki mające znaczenie dla wyliczenia składki ulegną zmianie, ubezpieczyciel może wystąpić w trakcie trwania umowy z rekalkulacją składki. Taka rekalkulacja może wiązać się z koniecznością dopłaty ze strony ubezpieczonego.

Warto przy tym pamiętać, że rekalkulacja składki nie jest obowiązkiem, a uprawnieniem ubezpieczyciela. Nie oznacza to oczywiście, że ubezpieczony może zignorować decyzję zakładu ubezpieczeń. Właściciel samochodu, chcąc uchylić się od konieczności dopłaty, może spróbować odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Praktyka pokazuje jednak, że takie odwołania rzadko skutkują.

Kiedy ubezpieczyciel wystąpi z rekalkulacją składki?

Do rekalkulacji najczęściej dochodzi na skutek otrzymania przez ubezpieczyciela informacji o zmianie danych, które stanowiły podstawę wyliczenia.

Przykład

Z samochodu X na co dzień korzysta pan Andrzej, który ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdu, oraz jego syn, który dopiero w tym roku odebrał prawo jazdy. Pan Andrzej nie poinformował ubezpieczyciela o tym drugim fakcie, dzięki czemu uzyskał lepszą ofertę OC. Jeśli jednak ubezpieczyciel dowie się o korzystaniu z samochodu przez młodego kierowcę (wystarczy, że ten weźmie udział w stłuczce lub wypadku), wtedy z dużym prawdopodobieństwem wystąpi z rekalkulacją.

Kolejną sytuacją, w której najczęściej dochodzi do rekalkulacji składki, jest kupno używanego samochodu. Nabywca pojazdu wraz z prawem własności pojazdu uzyskuje również prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez dotychczasowego właściciela. Nowy właściciel samochodu może oczywiście wypowiedzieć umowę i samodzielnie wybrać ubezpieczyciela. Jeśli jednak chce korzystać z dotychczasowego ubezpieczenia do końca okresu, na który umowa została zawarta, to musi liczyć się z tym, że ubezpieczyciel może wystąpić z rekalkulacją składki.

Naturalnie ubezpieczyciel będzie chciał, aby ryzyko ubezpieczeniowe było dostosowane do nowego właściciela, dlatego też ponowne przeliczenie składki nie powinno budzić wątpliwości. Nabywcom samochodów zaleca się, aby od razu po zakupie samochodu wystąpili do ubezpieczyciela z prośbą o rekalkulację. W takiej sytuacji będą w stanie ocenić, czy na rynku nie ma lepszych ofert i ewentualnie wypowiedzieć dotychczasową umowę celem skorzystania z korzystniejszych warunków. Nie warto czekać na ruch ubezpieczyciela, ponieważ zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji dopiero na koniec trwania umowy, co w przypadku obliczenia wyższej składki będzie skutkowało koniecznością dopłaty za cały okres ochrony (od momentu zakupu pojazdu).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o konsekwencje stłuczki po wykupieniu OC

Chcę wykupić OC przed końcem trwającej umowy, czy mogę to zrobić?
Co się stanie, jeśli dojdzie do szkody po wykupieniu OC, ale przed rozpoczęciem ochrony?
Czy ubezpieczenie OC zawsze przedłuża się automatycznie?
PODSUMOWANIE
  • Umowa ubezpieczenia OC ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli właściciel pojazdu nie wypowiedział umowy co najmniej na 1 dzień przed końcem trwania ochrony – pod warunkiem, że miał opłaconą w całości składkę za OC.
  • Ubezpieczenie OC można wykupić z wyprzedzeniem, jednak należy pamiętać, że wielu ubezpieczycieli, mając na uwadze dynamiczną zmianę cen ubezpieczenia, wskazuje konkretny okres wyprzedzenia, z jakim można podpisać czy przedłużyć umowę, np. 30 dni przed końcem trwania dotychczasowej ochrony.
  • Wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia OC nie uchroni Cię przed ewentualną rekalkulacją składki. Jeśli czynniki mające znaczenie dla ceny OC ulegną zmianie, wtedy ubezpieczyciel będzie mógł wystąpić z rekalkulacją.
  • Rekalkulacja składki to ponowne wyliczenie ceny ubezpieczenia z uwzględnieniem czynników, które uległy zmianie, a miały wpływ na wysokość OC. Rekalkulacja może skutkować podwyższeniem ceny ubezpieczenia, a zatem koniecznością dopłaty.
  • Rekalkulacja składki najczęściej następuje na skutek zmiany danych, które stanowiły podstawę wyliczenia, a także w sytuacji sprzedaży samochodu.
Źródła:
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC