Ubezpieczenie studenta na zagraniczny wyjazd – EKUZ, EURO26, ISIC i inne warianty ochrony

Czas studiów dla wielu młodych ludzi wiąże się nie tylko ze stacjonarna nauką czy nauką połączoną z pracą, ale też z licznymi wyjazdami za granicę. Ich cele mogą być różne – począwszy od naukowych czy finansowych, na czysto turystycznych skończywszy. W każdym przypadku nieodzownym towarzyszem podróży powinno być odpowiednie ubezpieczenie. Jak takie wybrać?

student

Ubezpieczenie dla studenta – czy osoby uczące się są ubezpieczone?

Czy student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach NFZ? Czy ubezpiecza go uczelnia, czy może sam powinien się zgłosić? Te pytania pojawiają się często wraz z rozpoczęciem nauki na wyższej uczelni. Okazuje się, że odpowiedzi mogą być różne w zależności od indywidualnego statusu danej osoby.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, student musi posiadać tytuł do ubezpieczenia. Potwierdzić prawo do świadczeń można natomiast na kilka sposobów.

 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców – najczęstszy przypadek dotyczy młodych osób, które nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia i zostają do niego zgłoszone jako członkowie rodziny przez rodziców lub ich współmałżonków (ewentualnie dziadków). Prawo do świadczeń z tego tytułu obowiązuje do ukończenia przez studenta 26. roku życia.
 2. Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię – w przypadku braku własnego ubezpieczenia lub braku możliwości bycia zgłoszonym do niego jako członek rodziny, to uczelnia powinna zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego. Odbywa się to jednak tylko na własny wniosek studenta.
 3. Zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracodawcę – dotyczy studentów, którzy posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów zlecenia). Student może również zgłosić się sam, jeśli prowadzi własną działalność gospodarczą.

Ponadto warto wiedzieć, że:

 • studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia jako członek rodziny bez względu na wiek,
 • student z przyznanym prawem do renty jest ubezpieczony przez ZUS,
 • student może zostać ubezpieczony przez współmałżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.
CZY WIESZ, ŻE …

Doktoranci (również ci, którzy ukończyli 26. rok życia) niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą na własny wniosek zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię.

A kiedy wygasa prawo do ubezpieczenia dla studenta? Dzieje się tak, gdy:

 • ustał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła studenta,
 • student zaprzestał nauki między 18. a 26. rokiem życia,
 • student ukończył 26 lat,
 • student został usunięty z listy studentów,
 • student uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ekspert Mubi radzi:

Oczywiście ubezpieczenie zdrowotne gwarantowane przez NFZ to niejedyny rodzaj ochrony, jaki może przysługiwać studentowi. Na czas studiów warto pomyśleć szczególnie nad ubezpieczeniem NNW dla studenta, dzięki któremu będzie można liczyć na wsparcie finansowe w razie wypadku, pobytu w szpitalu czy konieczności odbycia rehabilitacji. Obowiązuje ono nie tylko podczas nauki na uczelni, ale również m.in. podczas odbywania praktyk, w drodze na uczelnię, podczas nauki zdalnej, a nawet w czasie wakacji. Jego koszt to zwykle kilkadziesiąt złotych rocznie (zależy od warunków ubezpieczenia), a można je nabyć zarówno za pośrednictwem uczelni, jak i samodzielnie.

Tak wygląda kwestia ubezpieczenia studenta w kraju. A jak się sprawy mają, gdy uczący się młody człowiek wyjedzie za granicę? Tutaj opcji jest wiele – pokrótce przedstawiamy niektóre z nich poniżej.

EKUZ dla studenta – czy wystarczy na wyjazd za granicę?

Podstawową ochroną dla każdej osoby wyjeżdżającej do kraju europejskiego – czy to w celach zarobkowych, czy wypoczynkowych, czy innych – jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli w skrócie EKUZ. Karta ta może zostać wydana osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Dotyczy to oczywiście również studentów.

Jak wskazuje jej nazwa, karta EKUZ zapewnia ochronę w większości krajów europejskich. Dotyczy to:

 • krajów członkowskich UE,
 • Islandii,
 • Liechtensteinu,
 • Norwegii,
 • Szwajcarii,
 • Wielkiej Brytanii,
 • terytoriów zamorskich Francji, Portugalii i Hiszpanii.
UWAGA!

EKUZ nie obowiązuje w Monako, San Marino i Watykanie, a także na Wyspach Normandzkich i wyspie Man.

Prawo do bezpłatnego wyrobienia karty EKUZ ma każda osoba ubezpieczona w NFZ. Kartę dla studenta można wyrobić w oddziale wojewódzkim NFZ, gdzie należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ w związku z czasowym pobytem w innym państwie UE/EFTA wraz z kopią legitymacji lub zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Jeśli wyjazd jest związany z podjęciem nauki, studiów lub rozpoczęciem praktyk, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie, które może być wydane przez polską lub zagraniczną uczelnię. Zaświadczenie to powinno zawierać:

 • nazwę uczelni lub szkoły z adresem i danymi kontaktowymi,
 • imię, nazwisko i datę Twojego urodzenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego będziesz mieć status studenta lub okres, w jakim będziesz odbywać praktyki,
 • informację, że praktyki nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia, w wyniku którego będziesz podlegać pod przepisy danego kraju,
 • datę wystawienia zaświadczenia (maksymalnie na 90 dni przed datą wniosku o EKUZ).
CZY WIESZ, ŻE …

Jeśli w państwie, do którego wyjeżdżasz w celu podjęcia studiów lub na praktyki zawodowe, zamierzasz także pracować, nie będzie Ci przysługiwać prawo do posługiwania się EKUZ. Będziesz musiał zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w tym państwie.

Zazwyczaj karta EKUZ dla studentów, uczniów i doktorantów jest wydawana na okres 18 miesięcy. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy się uczysz lub odbywasz praktyki:

 • jeżeli w zaświadczeniu został podany dokładny czas trwania semestru lub roku akademickiego, karta zostanie wydana na ten okres (max. 12 miesięcy),
 • jeżeli w zaświadczeniu nie ma dokładnego czasu nauki, karta zostanie wydana na na okres trwającego w Polsce semestru lub roku akademickiego.

Co gwarantuje karta EKUZ za granicą?

Często można się spotkać z przekonaniem, że EKUZ zapewnia wystarczającą ochronę na czas pobytu za granicą. Jest ono błędne. Trzeba pamiętać, że EKUZ to nic innego, jak potwierdzenie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego za granicą. Karta gwarantuje więc tylko podstawową ochronę, dzięki której jej posiadacze będą mogli skorzystać z pomocy medycznej w danym kraju na takich samych zasadach jak jego obywatele. Innymi słowy, na podstawie EKUZ będzie Ci przysługiwać leczenie:

 • niezbędne i nieplanowane,
 • udzielone w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • udzielone, abyś nie musiał wracać do Polski i mógł kontynuować pobyt za granicą w warunkach bezpiecznych dla zdrowia,
 • o zakresie którego decyduje lekarza udzielający Ci pomocy.

Wynika z tego jasno, że karta ma duże ograniczenia. Na jej podstawie ubezpieczony nie będzie mógł:

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej poza Europą (np. w USA),
 • pokryć kosztów transportu medycznego do Polski,
 • skorzystać z pomocy prywatnej służby zdrowia.

Co więcej, nawet pomoc udzielona w ramach publicznej służby zdrowia danego kraju nie musi być darmowa. Wszystko odbywa się bowiem na zasadach tam panujących, a więc jeśli obywatele tego państwa płacą za jakieś usługi, Ty również będziesz musiał pokryć te koszty z własnej kieszeni. W porównaniu EKUZ z ubezpieczeniem turystycznym okaże się zatem, że to drugie ma znacznie szerszy zakres.

Przykład

20-letni Marek wyjechał do Francji w ramach programu Erasmus. Podczas pobytu zachorował na tyle poważnie, że było konieczne leczenie szpitalne. Marek, który posiadał kartę EKUZ, ze zdziwieniem przyjął informację, że musi samodzielnie pokryć pełne koszty udzielonych świadczeń, a dopiero następnie będzie mógł ubiegać się o ich częściowy zwrot. Gdyby wcześniej przeczytał na stronie NFZ informacje o zasadach, na jakich działa EKUZ w tym kraju, wiedziałby, że pacjent ponosi tam część kosztów i mógłby przed wyjazdem zadbać o ubezpieczenie turystyczne, aby uniknąć ich ponoszenia.

Ubezpieczenie turystyczne dla studenta – ceny już od niecałych 3 zł za dzień ochrony!

Skoro już zostało ono wspomniane, to przejdźmy do ochrony jaką na zagraniczny wyjazd oferuje ubezpieczenie turystyczne. Choć jego nazwa na to wskazuje, może się ono przydać nie tylko podczas wakacyjnych podróży, ale także w innych okolicznościach, w jakich wyjeżdżają młodzi ludzie, np. w ramach programu Erasmus czy wymian studenckich. Skorzystamy z niego m.in.:

 • w razie nagłego zachorowania i konieczności odbycia konsultacji lekarskiej, poddania się hospitalizacji czy operacji,
 • jeśli dojdzie do wypadku komunikacyjnego lub innego, po którym niezbędna będzie pomoc medyczna,
 • gdy będziemy potrzebować kosztownej rehabilitacji lub długotrwałego leczenia,
 • gdy zajdzie konieczność zorganizowania transportu medycznego do Polski,
 • jeżeli spowodujemy swoim zachowaniem szkody materialne lub osobowe.

Przed tymi i wieloma innymi konsekwencjami przykrych zdarzeń za granicą zabezpieczysz się, kupując polisę, którą można nabyć m.in. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń podróżnych Mubi. Jego działanie jest proste – wystarczy wybrać kierunek i czas wyjazdu, liczbę i wiek ubezpieczonych, a także cel podróży. Po wyświetleniu się ofert różnych firm zobaczymy, że poszczególne propozycje różnią się ceną i zakresem ubezpieczenia. Na co szczególnie powinien zwrócić uwagę wybierający się w zagraniczną podróż student?

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia – a zwłaszcza jego sumę, która jest najważniejszym elementem polisy. To od niej zależy, czy ubezpieczyciel pokryje wszystkie wydatki na pomoc medyczną udzieloną nam za granicą. A trzeba pamiętać, że te mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli w grę wejdzie też np. akcja ratownicza lub konieczność transportu powrotnego do kraju.
 2. Ubezpieczenie NNW – dzięki niemu nie trzeba się będzie martwić kosztami powrotu do zdrowia po wypadku, ponieważ pokryje je wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie.
 3. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – gwarantujące ochronę od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody, których koszt, zwłaszcza przy studenckim budżecie, może okazać się ciężki do udźwignięcia.
 4. Ubezpieczenie bagażu – z którym znacznie łatwiej przyjdzie przełknąć szczególnie problematyczną za granicą stratę własnych rzeczy.
 5. Klauzula alkoholowa – najczęściej studencki wyjazd równa się mocno zakrapianym imprezom, a te z kolei mogą mieć swoje przykre skutki. Lepiej więc nie ryzykować, że ubezpieczyciel odmówi nam wówczas pomocy.

Sprawdźmy zatem, ile za tego rodzaju ochronę będzie musiał zapłacić młody człowiek wybierający się na wakacyjną wycieczkę do Hiszpanii. Naszym przykładowym ubezpieczonym jest 19-letni chłopak, który zamierza spędzić na Półwyspie Iberyjskim 3 tygodnie, wybierając jak najtańsze opcje transportowe i noclegowe. W wyliczeniu uwzględniliśmy najniższe koszty ubezpieczenia w razie gdyby podróżował samotnie, z dziewczyną lub z grupą rówieśników.

Firma ubezpieczeniowaZakres ubezpieczeniaCena polisy dla 1 osobyCena polisy dla 2 osóbCena polisy dla 4 osób
SIGNAL IDUNAKL: 85 702 zł,
NNW: 15 000 zł
60 zł 120 zł 240 zł
mtu24.pl KL: 80 000 zł,
OC: 50 000 zł
70 zł 128 zł 256 zł
UNIQAKL: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
71 zł141 zł282 zł
ProamaKL: 100 000 zł80 zł160 zł321 zł
You Can Drive KL: 100 000 zł,
OC: 50 000 zł
85 zł 170 zł 340 zł
AXA PartnersKL: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł
95 zł190 zł380 zł
Wiener KL: 171 404 zł,
NNW: 10 000 zł
OC: 107 127 zł
104 zł 208 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
125 zł249 zł498 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (15.04.2024).

W najtańszym wariancie cena polisy wynosi zaledwie 2,95 zł na dzień! A ile kosztowałoby ubezpieczenie, gdybyśmy wybrali bogatszy pakiet? Tym razem w porównaniu wykorzystaliśmy 21-letnią studentkę wybierającą się na tydzień do Włoch, którą interesują tylko oferty zawierające ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu.

Firma ubezpieczeniowaZakres ubezpieczeniaCena polisy
mtu24.plKL: 150 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
37 zł
SIGNAL IDUNA KL: 171 404 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 128 553 zł,
Bagaż: 1000 zł
38 zł
You Can DriveKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
44 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 1000 zł
57 zł
UNIQAKL: 750 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
57 zł
Wiener KL: 342 808 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC: 214 255 zł,
Bagaż: 1000 zł
62 zł
AXA Partners KL: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
62 zł
ProamaKL: 300 000 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC: 100 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
64 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (15.04.2024).

Tym razem jednodniowy koszt ochrony okazał się nieco wyższy, ale wciąż oznaczało to wydatek rzędu ok. 5 zł za ubezpieczenie z wysoką sumą ubezpieczenia kosztów leczenia, NNW, OC i ubezpieczeniem bagażu. Widać zatem, że cena ubezpieczenia podróżnego nie jest wysoka. Wzrośnie ona natomiast, jeśli studencki wyjazd za granicę będzie obejmował coś więcej niż tylko wypoczynek i będzie się wiązał np. z dłuższym pobytem lub podjęciem pracy za granicą. Wówczas standardowe ubezpieczenie turystyczne może nie być najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Karta EURO26 – jakie są warunki ubezpieczenia?

Wiedząc, że EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony ubezpieczeniowej podczas pobytu za granicą, a ubezpieczenie turystyczne na dłuższy wyjazd może być kosztowne, wielu studentów szuka innych dostępnych na rynku rozwiązań. Jednym z nich jest tzw. EURO26 , czyli Europejska Karta Młodzieżowa (European Youth Card), która oprócz zniżek w wielu miejscach w Polsce i w Europie, zapewnia też ubezpieczenie turystyczne od firmy UNIQA.

Karta jest dostępna dla wszystkich w wieku od 5 do 30 lat, a więc nie tylko dla studentów i doktorantów. Ci jednak mogą mieć z niej największe korzyści, zwłaszcza jeśli planują zagraniczne wyjazdy, np. w ramach stypendium Erasmus+, ale nie tylko. EURO26 gwarantuje m.in.:

 • ubezpieczenie na cały rok w Polsce i za granicą (poza USA i Kanadą, o które można rozszerzyć ochronę),
 • pokrycie kosztów leczenia i assistance za granicą nawet do 250 000 euro,
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej do 8000 euro,
 • ubezpieczenie NNW do 5000 euro,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 20 000 euro,
 • ubezpieczenie bagażu do 200 euro,
 • ubezpieczenie amatorskiego, wyczynowego i ekstremalnego uprawiania sportu.
CZY WIESZ, ŻE …

W ramach ubezpieczenia gwarantowanego przez Kartę EURO26 nie obowiązuje limit wyjazdów za granicę w ciągu roku.

Dokładne warunki ochrony zależą oczywiście od wybranego wariantu ubezpieczenia. Dostępne są Karty WORLD oraz SPORT w aż 16 wariantach różniących się od siebie zakresem ochrony i ceną. W poniższej tabeli przedstawiono sumy ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów.

Zakres ubezpieczeniaKarta WORLDKarta WORLD EXTRAKarta SPORTKarta SPORT EXTRA
Koszty leczenia i assistance60 000 euro250 000 euro60 000 euro250 000 euro
Koszty ratownictwa5000 euro8000 euro8000 euro
Izolacja i kwarantanna1000 euro1000 euro1000 euro1000 euro
NNW (uszczerbek)5000 euro5000 euro5000 euro5000 euro
NNW (śmierć)2500 euro2500 euro2500 euro2500 euro
Bagaż podróżny200 euro200 euro200 euro200 euro
OC prywatne (szkody osobowe)20 000 euro20 000 euro20 000 euro20 000 euro
OC prywatne (szkody rzeczowe)10 000 euro10 000 euro10 000 euro10 000 euro
OC sportowe (szkody osobowe)10 000 euro10 000 euro
OC sportowe (szkody rzeczowe)5000 euro5000 euro
Źródło: SWU Posiadaczy Kart EURO26 WORLD (16.04.2024).

Ile kosztuje taka karta? Ceny wahają się od 183 zł do 324 zł rocznie w zależności od wariantu. Przykładowo, w wariancie WORLD EXTRA+REH+OC za 267 zł otrzymamy:

 • KL + assistance – 250 000 euro,
 • ratownictwo – 5000 euro,
 • NNW Polska i Świat – 5000 euro,
 • OC prywatne – 20 000 euro,
 • sporty amatorskie (m.in. narciarstwo, snowboard, surfing, kitesurfing),
 • ubezpieczenie bagażu – 200 euro,
 • rehabilitacja – 1000 zł,
 • OC na terenie Polski – 20 000 euro.
UWAGA!

Jeśli w momencie zakupu Karty EURO26 przebywasz w Polsce, ochrona ubezpieczeniowa zacznie działać już następnego dnia. W przypadku pobytu za granicą obowiązuje 7-dniowy okres karencji.

Ponadto ubezpieczenie dla posiadaczy Kart EURO26 można dodatkowo rozszerzyć o pakiet obejmujący USA i Kanadę w jednym z dwóch wariantów – Rozszerzonym (cena od 12,48 zł os./dzień) lub Maksymalnym (cena od 19,20 zł os./dzień).

Zakres ubezpieczeniaPakiet RozszerzonyPakiet Maksymalny
Koszty leczenia i assistance750 000 zł2 500 000 zł
NNW50 000 zł150 000 zł
Ubezpieczenie bagażu3000 zł7500 zł
Opóźnienie lotu500 zł1000 zł
OC w życiu prywatnym250 000 zł1 000 000 zł
Amatorskie uprawianie sportuTAKTAK
Źródło: https://euro26.pl/turystyczne-usa-i-kanada/.
CZY WIESZ, ŻE …

Istnieje także możliwość nabycia Karty EURO26 bez ubezpieczenia w cenie 45 zł.

Karta EURO26 – jak zgłosić szkodę?

W razie wypadku, zachorowania lub innego zdarzenia za granicą, należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA pod numerem (dotyczy kart kupionych od 1 lutego 2023 roku*):

 • tel.: +48 22 599 91 85,
 • SMS: +48 661 001 601.

*w przypadku kart kupionych do 31 stycznia 2023 roku należy kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 22 575 90 80 lub SMS-em na numer +48 661 000 017.

ISIC – Międzynarodowa Legitymacja Studencka a ubezpieczenie za granicą

Kolejnym sposobem, żeby zagwarantować ochronę ubezpieczeniową dla studenta podczas zagranicznej podróży, jest Międzynarodowa Legitymacja Studencka ISIC (International Student Identity Card). Jest to jedyny dokument, który potwierdza status studenta na całym świecie. Przysługuje studentom uczelni państwowych i prywatnych (wystawiana jest także uczniom powyżej 12. roku życia) i upoważnia do wielu zniżek, a w zależności od wybranego wariantu, również do ubezpieczenia turystycznego od Towarzystwa Ubezpieczeń Wiener.

CZY WIESZ, ŻE …

Co roku z ISIC korzysta ok. 150 tys. uczniów i studentów w Polsce, oraz 5 mln osób z ponad 120 krajów na świecie.

Jakie są warunki tego ubezpieczenia? Legitymacja ISIC z ubezpieczeniem na podróż zagraniczną może gwarantować m.in.:

 • ubezpieczenie na cały okres ważności karty (do 16 miesięcy, za wyjątkiem Karty ISIC 360 – 12 miesięcy od momentu wystawienia),
 • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (za wyjątkiem USA, Kanady, Australii i Japonii) – 50 000 euro,
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania – do 5000 euro,
 • ubezpieczenie NNW w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 20 000 zł,
 • ubezpieczenie NNW w razie śmierci – do 10 000 zł,
 • ubezpieczenie OC prywatne – do 30 000 euro,
 • pomoc finansową za pośrednictwem Centrum Alarmowego Wiener – do 2000 euro.

Ceny ISIC różnią się w zależności od wybranego rodzaju karty:

 1. ISIC bez ubezpieczenia – 35 zł,
 2. ISIC z ubezpieczeniem NNW w Polsce – 75 zł,
 3. ISIC z ubezpieczeniem NNW i KL za granicą (poza USA, Kanadą, Australią i Japonią) – 105 zł.

Wybierając ostatni wariant ubezpieczenia, mamy ponadto możliwość rozszerzenia ochrony o płatne opcje dodatkowe:

 • NNW w Polsce (+39 zł do ceny karty),
 • NNW w Polsce z rozszerzeniem na ubezpieczenie podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz OC w życiu prywatnym (+79 zł do ceny karty),
 • ubezpieczenie na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii z sumą ubezpieczenia KL 50 000 euro (+179 zł do ceny karty),
 • ubezpieczenie na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii z sumą ubezpieczenia KL 100 000 euro (+200 zł do ceny karty, dotyczy tylko ISIC 360),
 • ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego (+22 zł do ceny karty),
 • choroby tropikalne (+33 zł do ceny karty),
 • OC podczas staży i praktyk (+33 zł do ceny karty).
CZY WIESZ, ŻE …

W razie potrzeby kartę ISIC można doubezpieczyć przez internet na stronie: https://online.isic.pl/_card/extend.

Karta ISIC – jak zgłosić szkodę?

Jeżeli podczas pobytu za granicą posiadacz karty ISIC ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje, należy to zgłosić:

 • w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów leczenia pod numerem tel.: +48 22 741 39 70 (infolinia czynna 24/7) lub mailowo na adres: [email protected],
 • w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem NNWpod numerem tel.: +48 22 469 69 69, mailowo na adres: [email protected] lub poprzez stronę: https://wiener.pl/zglos-szkode.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie studenta na zagraniczny wyjazd

Czy ubezpieczenie studenta wyjeżdżającego za granicę jest obowiązkowe?
Czym są EURO26 i ISIC?
Czy karta EKUZ wystarczy na wyjazd na Erasmusa?
Jak wygląda kwestia ubezpieczenia studenta na wyjazd do pracy tymczasowej za granicę?
PODSUMOWANIE
 • Aby korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ, student musi być zgłoszony do ubezpieczenia np. przez rodziców, uczelnię, pracodawcę lub samodzielnie.
 • Podstawową ochronę podczas pobytu za granicą zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
 • Karta EKUZ dla studenta jest wydawana bezpłatnie na jego wniosek w oddziale NFZ i ważna przez 18 miesięcy, a w razie wyjazdu w celu nauki lub odbycia praktyk za granicą na maksymalnie 12 miesięcy.
 • Na podstawie EKUZ studentowi przysługuje niezbędne i nieplanowane leczenie w ramach publicznej służby zdrowia danego kraju.
 • Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje ochronę o szerszym zakresie niż EKUZ.
 • W zakres ubezpieczenia turystycznego wchodzą m.in. ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu.
 • Europejska Karta Młodzieżowa EURO26 jest przeznaczona dla osób w wieku od 5 do 30 lat i zapewnia m.in. roczne ubezpieczenie turystyczne w Polsce i na świecie.
 • Koszt Karty EURO26 wynosi ok. 200-400 zł rocznie w zależności od wybranego wariantu.
 • ISIC to Międzynarodowa Legitymacja Studencka, która potwierdza status studenta na całym świecie.
 • Posiadacz Karty ISIC ma prawo do ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny, które można rozszerzyć o dodatkowe opcje.
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo dziękuję za obszerny materiał. Córka wylatuje na praktyki,a później na studia do Hiszpanii i wlasnie jesteśmy na etapie planowania i załatwiania formalności.
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!