Ubezpieczenie turystyczne z transportem medycznym – czy jest dostępne z każdą polisą na wyjazd?

Niektóre zdarzenia, jak wypadek czy poważne zachorowanie, wymagają interwencji lekarza, a jednocześnie uniemożliwiają dotarcie do placówki medycznej o własnych siłach. Inne zdarzenia wymagają natychmiastowej reakcji medyka. Czas ma bowiem duże znaczenie. Jak dostać się wtedy do szpitala? Tym bardziej, jeśli do przykrej sytuacji dojdzie za granicą. Gdy będziesz musiał skorzystać z karetki lub innego środka transportu medycznego, zapłacisz za niego ogromną kwotę. Można się jednak uchronić przed tymi kosztami.

koszty transportu medycznego

Zwykłe przeziębienie czy zatrucie pokarmowe to najmniejszy problem zdrowotny, który możesz mieć podczas wyjazdu za granicę. Z tego typu dolegliwościami albo poradzisz sobie sam, korzystając z domowych sposobów i doraźnych środków, albo będziesz w stanie dotrzeć do lekarza we własnym zakresie. Co jednak, jeśli w czasie urlopu poważnie zachorujesz lub doznasz urazu, który utrudni lub całkiem uniemożliwi Ci przemieszczanie się, w tym dotarcie do specjalisty?

W bardzo trudnych sytuacjach możesz zadzwonić po karetkę. W Polsce transport medyczny jest opłacany z podatków. Dzięki comiesięcznemu odprowadzaniu składek nie zapłacisz za przejazd karetką publicznej służby zdrowia, jeśli ten będzie konieczny. Za granicą prawdopodobnie będziesz musiał uiścić opłatę za podobną usługę.

Żeby zwolnić Cię z wysokich opłat, a jednocześnie umożliwić Ci bezpieczne dotarcie do szpitala i uzyskanie szybkiej opieki medycznej, ubezpieczyciele oferują usługę transportu medycznego wraz z polisą turystyczną.

Transport medyczny w ubezpieczeniu turystycznym – co to jest?

W ogólnym rozumieniu pojęcie transportu medycznego z pewnością jest Ci dobrze znane. To po prostu przejazd w specjalnych warunkach, najczęściej karetką, chociaż nie ogranicza się jedynie do tego rodzaju pojazdu. Szersze znaczenie tej usługi stosują ubezpieczyciele. Świadczenie to zapewnia przejazd nie tylko ambulansem, ale też motorówką, saniami czy helikopterem (w zależności od miejsca, warunków i potrzeb). Definicję znajdziesz chociażby w ogólnych warunkach ubezpieczenia turystycznego SIGNAL IDUNY.

Transport medyczny – przewóz osób wymagających specjalnych warunków transportu, wykonywany specjalistycznymi środkami transportu lądowego, wodnego i lotniczego.

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA, § 2., ust. 34.

W dodatku transport tego typu może być wykorzystany w wielu sytuacjach podczas podróży. Nie tylko wtedy, gdy potrzebujesz dostać się z miejsca zdarzenia lub pobytu do placówki medycznej, ale także, gdy musisz przemieścić się między szpitalami albo gdy drogę ze szpitala do domu możesz pokonać tylko w specjalnych warunkach, pod okiem lekarza. O sytuacjach, w których ubezpieczyciele oferują usługi transportu w warunkach medycznych, będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu.

Jakie ubezpieczenie wykupić, żeby mieć zapewniony transport medyczny?

Transport medyczny, jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem okołomedycznym. Będzie więc dostępny przede wszystkim w ramach ubezpieczenia chroniącego zdrowie podczas wyjazdu. Jakie rodzaje ochrony w polisie turystycznej zapewniają świadczenie związane z transportem chorych?

Usługa transportu medycznego w polisie turystycznej przyda się przede wszystkim podczas zagranicznego wyjazdu. Poza Polską za tego typu świadczenie będziesz musiał bowiem zapłacić. Dlatego ubezpieczyciele oferują przejęcie kosztów z tym związanych, zwalniając Cię niejako z opłat.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie pokrywające koszty transportu medycznego na terenie Polski. Przykładowo Generali i Proama zapewniają tę usługę w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w podróży krajowej (osobno w podróży zagranicznej). Z kolei SIGNAL IDUNA ma w swojej ofercie NNW w Polsce ze świadczeniem tego typu, a w ramach pakietu Bezpieczna Podróż zapewnia transport do placówki medycznej i między placówkami w usłudze kontynuacji leczenia po powrocie do Polski.

EKUZ a transport medyczny

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pomoc medyczną i okołomedyczną w krajach należących do UE i EFTA, w dodatku w takim zakresie, w jakim pomoc ta przysługuje obywatelom danego kraju. Co to znaczy?

 1. Zwrot kosztów leczenia będziesz mógł otrzymać tylko wtedy, gdy ze świadczeń korzystałeś w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
 2. Jeśli obywatele kraju, w którym korzystasz z pomocy medycznej, ponoszą całość lub część kosztów za pewne usługi, Ty również będziesz musiał je ponieść.

Podobne zasady dotyczą korzystania z transportu medycznego. Ale każdy kraj ma swoje przepisy, których musisz się trzymać. Wiele z nich zobowiązuje Cię do wniesienia przynajmniej częściowej opłaty za przejazd karetką lub innym specjalnie przygotowanym pojazdem. Mowa tu o transporcie medycznym na terenie danego kraju. Inną kwestią jest transport do Polski, który zwykle jest w pełni płatny.

Jakie zasady dotyczą korzystania z transportu medycznego w ramach EKUZ w przykładowych krajach?

PaństwoTransport medyczny w granicach kraju pobytu (poza Polską) dla posiadacza EKUZTransport medyczny do Polski dla posiadacza EKUZ
AustriaZapłacisz za medyczny transport lotniczy.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
BelgiaPokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
Wyjątki:
wezwanie karetki do wypadku przy pracy,
lekarz potwierdził potrzebę przetransportowania pacjenta.
Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
BułgariaW przypadku zagrożenia życia nie zapłacisz za transport karetką.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
CzechyNie zapłacisz za transport sanitarny na terytorium Czech.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
EstoniaNie zapłacisz za transport karetką.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
FrancjaZapłacisz 35% kosztu transportu medycznego oraz 2-4 euro ryczałtu.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
HolandiaNie zapłacisz za transport medyczny (również górski, lotniczy i wodny) na terenie tego kraju.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
IrlandiaJeśli lekarz potwierdzi stan nagły, nie zapłacisz za transport karetką do szpitala. Nie zapłacisz też za transport lotniczy, wodny i górski, jeśli jest obsługiwany przez agencje państwowe.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
ŁotwaNie zapłacisz za transport medyczny w nagłych przypadkach.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
SzwajcariaZapłacisz 50% kosztów transportu karetką. Możesz wnioskować o zwrot kosztów do 5000 franków szwajcarskich.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
WłochyPokryjesz część kosztów przewozu do szpitala.Pokryjesz wszystkie koszty we własnym zakresie.
Źródło: www.nfz.gov.pl.

Jak widzisz, niektóre kraje wymagają, żebyś pokrył przynajmniej część kosztów transportu medycznego na terenie tego państwa. Transport w warunkach sanitarnych do Polski będzie w pełni płatny przez Ciebie. Nawet jeśli posiadasz EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaje się zatem niewystarczająca, aby zapewnić sobie transport medyczny i nie ponieść za niego kosztów. Przyda się zatem dodatkowe ubezpieczenie z tego typu świadczeniem.

Przeczytaj też: Czy NFZ pokryje koszty leczenia za granicą?

Gdzie kupisz ubezpieczenie turystyczne z transportem medycznym?

Ze względu na to, że transport medyczny za granicą, a szczególnie z innego kraju do Polski, jest drogi, zapewnienie tego świadczenia w polisie turystycznej stało się powszechne. Usługa jest bowiem potrzebna, bo mało kto byłby w stanie pokryć tak wysokie koszty z własnej kieszeni.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają koszty transportu medycznego w ramach polisy turystycznej? Są to m.in.:

 • AXA Partners,
 • Generali,
 • mtu24.pl,
 • Proama,
 • SIGNAL IDUNA,
 • UNIQA,
 • Wiener,
 • You Can Drive.

Oferty wymienionych wyżej towarzystw sprawdzisz albo na ich stronach internetowych, albo w porównywarce ubezpieczeń turystycznych Mubi, gdzie zestawisz ze sobą wszystkie dostępne w tych firmach oferty.

Ubezpieczenie turystyczne z transportem medycznym – jakie świadczenia zapewnia?

Usługa transportu medycznego, którą otrzymasz w ubezpieczeniu podróżnym, może występować pod kilkoma postaciami:

 • transport ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do placówki medycznej,
 • transport między placówkami,
 • transport do kraju stałego zamieszkania,
 • transport do miejsca zamieszkania,
 • transport sanitarny związany z akcją ratowniczą,
 • transport do placówki i pomiędzy placówkami w ramach kontynuacji leczenia po powrocie do Polski.

Zakres ochrony oferowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczenioweJakie opcje transportu medycznego oferuje?
AXA PartnersTransport do i z placówki medycznej,
transport między placówkami,
transport do kraju stałego zamieszkania,
transport do miejsca zamieszkania.
GeneraliTransport z miejsca nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej do najbliższego szpitala albo placówki służby zdrowia,
transport do innego szpitala (na pisemne zlecenie lekarza, jeśli szpital, w którym przebywasz nie zapewnia potrzebnej Ci opieki),
transport do placówki medycznej na konsultację lekarską związaną z ciążą w razie pogorszenia stanu zdrowia (nie dotyczy porodu),
transport na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Twojego kraju zamieszkania.
mtu24.plTransport z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej lub placówki wskazanej przez Centrum Alarmowe,
transport do innej placówki medycznej za granicą,
transport do miejsca zakwaterowania po zakończeniu leczenia,
powrót do miejsca zamieszkania, jeśli wymaga tego Twój stan.
ProamaTransport z miejsca nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej do najbliższego szpitala albo innej placówki służby zdrowia,
transport między szpitalami (jeśli, ze względu na brak możliwości udzielenia Ci pomocy w danej placówce, lekarz pisemnie zleci leczenie w innej jednostce),
w razie pogorszenia stanu zdrowia w ciąży – transport do placówki medycznej na konsultację lekarską (nie dotyczy porodu),
transport na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Twojego kraju zamieszkania.
SIGNAL IDUNATransport do placówki medycznej,
transport do kraju zamieszkania,
transport do placówki i między placówkami w ramach kontynuacji leczenia po powrocie do Polski.
UNIQATransport z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia,
transport ze szpitala lub placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania za granicą,
transport do innego szpitala, jeśli placówka, w której przebywasz, nie jest w stanie zapewnić Ci metod leczenia, które potrzebujesz ze względu na Twój stan zdrowia (na zlecenie lekarza),
transport do Polski lub kraju zamieszkania,
transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej, która będzie w stanie zapewnić Ci odpowiednią opiekę (transport związany z akcją ratunkową może odbywać się m.in. helikopterem, saniami, motorówką).
WienerTransport z miejsca zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w podróży zagranicznej do placówki medycznej,
transport pomiędzy placówkami medycznymi,
transport z placówki medycznej do miejsca pobytu,
transport do szpitala lub miejsca zamieszkania w Polsce lub kraju stałego pobytu.
You Can DriveTransport z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej lub innej jednostki, którą wskaże konsultant Centrum Alarmowego,
transport do innej placówki medycznej za granicą,
transport do miejsca zakwaterowania po zakończeniu leczenia,
transport do miejsca stałego zamieszkania (jeśli podróż może odbyć się tylko w specjalnych warunkach ze względu na Twój stan).
Źródła: OWU poszczególnych ubezpieczycieli i kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi (marzec 2024).

Od 22 zł za polisę turystyczną z transportem medycznym na mubi.pl

Sprawdźmy, ile za ubezpieczenie turystyczne z transportem medycznym zapłaci 26-letni turysta, który jedzie na tydzień do Bułgarii, aby wypocząć.

Towarzystwo ubezpieczenioweSumy ubezpieczenia KL + assistance, NNW i OCCena
mtu24.plKL + assistance: 80 000 zł,
OC: 50 000 zł
22 zł
SIGNAL IDUNAKL + assistance: 86 372 zł,
NNW: 15 000 zł
25 zł
You Can DriveKL + assistance: 100 000 zł,
OC: 50 000 zł
29 zł
UNIQAKL + assistance: 250 000 zł,
NNW: 30 000 zł
29 zł
ProamaKL + assistance: 100 000 zł31 zł
AXA PartnersKL + assistance: 200 000 zł,
NNW: 20 000 zł
32 zł
WienerKL + assistance: 172 744 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 107 965 zł
35 zł
GeneraliKL + assistance: 300 000 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 50 000 zł
47 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (22.03.2024).

Pamiętaj, aby każdorazowo przed zakupem polisy sprawdzić zakres ochrony w OWU i upewnić się, że wybrany wariant zapewnia ochronę, której potrzebujesz. Także w kwestii transportu medycznego.

PODSUMOWANIE
 • Transport medyczny to przewóz osób po wypadku lub zachorowaniu, który odbywa się w specjalnych warunkach sanitarnych.
 • Usługa transportu medycznego jest najczęściej zapewniana w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, ale niektóre firmy oferują te świadczenia również w NNW działającym w Polsce lub w ubezpieczeniu kosztów ratownictwa.
 • W niektórych krajach będziesz musiał pokryć przynajmniej część kosztów transportu sanitarnego do placówki medycznej. Za transport z zagranicy do Polski zapłacisz pełną kwotę z własnej kieszeni. Nawet jeśli posiadasz EKUZ.
 • Transport medyczny w ubezpieczeniu turystycznym oferuje m.in. AXA Partners, Generali, mtu24.pl, Proama, SIGNAL IDUNA, UNIQA, Wiener i You Can Drive.
 • Transport medyczny finansowany z ubezpieczenia może zapewniać przewóz z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, między placówkami, do kraju stałego zamieszkania i inne.
 • Polisę turystyczną z transportem medycznym kupisz już od 22 zł za tydzień ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne z transportem medycznym

Czy EKUZ zapewnia transport medyczny za granicą?
W ramach jakich ubezpieczeń otrzymasz usługę transportu medycznego?
Czy transport medyczny obejmuje tylko dowóz do szpitala?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!