Wypadki komunikacyjne w Polsce – kiedy i gdzie najczęściej do nich dochodzi?

Policyjne statystyki stoją w sprzeczności z powszechnymi opiniami na temat tego, kiedy, jak i gdzie dochodzi do wypadków. Jak się okazuje, o tragedię najłatwiej na prostej drodze, przy dobrej pogodzie, w środku lata, a schorowani emeryci wcale nie powodują więcej wypadków niż kierowcy w pełni sił i zdrowia. O czym jeszcze mówi raport Policji “Wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku”?

Prawie 24 tys. wypadków, niemal 26,5 tys. rannych i prawie 2,5 tys. zabitych – to bilans 2020 roku na polskich drogach. Choć liczby te są sporo mniejsze niż w poprzednich latach, co najprawdopodobniej jest spowodowane pandemią koronawirusa i dużo mniejszym ruchem na drogach, nadal nie mamy się z czego cieszyć. Na tle krajów UE wypadamy średnio lub słabo, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 tys. wypadków. W 2017 roku Polska ze wskaźnikiem 8,6 była pierwsza na 20 krajów, dla porównania – w Niemczech i Austrii wynosił on 1,1.

RÓŻNICA MIĘDZY WYPADKIEM A KOLIZJĄ

kolizja-a-wypadek

Choć pojęcia te używane są zamiennie, oznaczają jednak inne zdarzenia. Różnica tkwi przede wszystkim w skutkach tych zdarzeń.

Obecna definicja wypadku to “zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”

Z kolei kolizja to zdarzenie w ruchu drogowym “spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Warto dodać, że kolizja jest określeniem potocznym i nie znajdziemy go kodeksie wykroczeń ani Ustawie Prawo o ruchu drogowym, jednak jest używane przez policjantów, organy sądowe i ubezpieczycieli.

Wypadek a kolizja
Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Kolizja i wypadek są używane zamiennie – to błąd! Ma to duży wpływ dla Twojego ubezpieczyciela po zdarzeniu. Sprawdź co je różni!

Czytaj dalej

Kto powoduje wypadki na polskich drogach?

Sprawcami wypadków dużo częściej są mężczyźni – w 2020 roku spowodowali oni 74,6% wypadków. Jeśli chodzi o wiek sprawców, najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku 25 – 39, ale wynika to również z faktu, że kierowców w tym wieku jest w Polsce bardzo dużo. Jeśli jednak przyjrzymy się współczynnikowi liczby wypadków na 10 tys. populacji, największy jest wśród młodych kierowców w wieku 18 – 24 lata.

Sprawcy wypadków według wieku

Wiek kierowcówWypadkiRanniZabiciLiczba wypadków
na 10 tys populacji
18-24 lata3774471443113,82
25-39 lat669977166597,83
40-59 lat569964365315,51
60+ lat347838023533,55

Młodych kierowców cechuje skłonność do ryzyka, która w połączeniu z niewielkim doświadczeniem w kierowaniu pojazdami przynosi tragiczne efekty. Ich przeciwieństwem są osoby powyżej 60 roku życia – w ich przypadku współczynnik wypadków jest prawie 4,5 raza mniejszy niż u młodszych kierowców. Tu procentuje wiedza i obycie z wieloma sytuacjami, jakie mogą wydarzyć się na drodze, a także brak potrzeby imponowania swoją jazdą i samochodem.

Ekspert Mubi radzi:

Kierujący pojazdami muszą szczególnie uważać na drodze, ponieważ to z ich winy najczęściej dochodzi do wypadków. W 2020 roku aż 21 tys. z 23 540 wypadków spowodowali właśnie oni. W wyniku tych zdarzeń zginęło 2 020 osób, czyli aż 81,1% wszystkich zabitych w wypadkach drogowych w tamtym roku. Z policyjnych statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi mechanicznemu lub pieszym znajdującym się na wyznaczonych dla nich przejściach oraz niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych

4 główne przyczyny wypadków na polskich drogach to:

wypadki komunikacyjne w Polsce

Warto dodać, że w 11% wypadków brały udział osoby pod wpływem alkoholu. Z roku na rok takich wypadków jest mniej, ale nadal przynoszą one tragiczne skutki. Największy odsetek wypadków z udziałem osób pod wpływem alkoholu występuje w województwach mazowieckim i śląskim – po 11,1% ogółu wypadków, najmniejszy w podlaskiem – 2,1%.

CZY WIESZ, ŻE …

Liczba wypadków w Polsce w ostatnich latach maleje. W 2016 roku było ich 33664, w 2017 roku – 32760, w roku 2018 – 31674, w 2019 – 30288, a w 2020 roku – 23540.

Województwa i miasta z największą liczbą wypadków

Wyjątkowo niebezpiecznym obszarem Polski jest Wielkopolska – na tamtejszych drogach w 2020 roku doszło do 2822 wypadków. Dużo wypadków ma również miejsce w łódzkiem – 2436, na Śląsku – 2383 oraz w Małopolsce – 2265. Dla porównania, w lubuskiem miało miejsce 607 wypadków, w opolskiem – 488, a w podlaskiem – 430.

WojewództwoLiczba wypadkówLiczba rannychLiczba zabitych
Dolnośląskie15781794165
Kujawsko – pomorskie827859134
Lubelskie931947156
Lubuskie60767776
Łódzkie24362763221
Małopolskie22652563157
Mazowieckie (bez KSP)17742013286
KSP (Warszawa i 9 powiatów)11861282134
Opolskie48853865
Podkarpackie11671240132
Podlaskie43045178
Pomorskie18482236169
Śląskie23832715189
Świętokrzyskie83195396
Warmińsko – Mazurskie10401186115
Wielkopolskie28223234217
Zachodniopomorskie9271012101
za: Raport Policji Wypadki drogowe w Polsce 2020
miejsce zamieszkania a cena oc
Miejsce zamieszkania właściciela samochodu a cena OC komunikacyjnego

Miejsce zamieszkania właściciela samochodu jest jednym z czynników, którą ubezpieczyciele biorą pod uwagę przy wyliczaniu OC.

Czytaj dalej

Drogi z największą liczbą wypadków

Najniebezpieczniejszą kategorią dróg są te dwukierunkowe i o dwóch jezdniach jednokierunkowych (dochodzi tam do ponad 90% wypadków). Najmniej takich zdarzeń ma miejsce na autostradach  (1,2%) i drogach ekspresowych (1,7%).

W 2020 roku na polskich autostradach doszło łącznie do 291 wypadków, a w podziale na poszczególne drogi:

  • A4 – 126 wypadków,
  • A2 – 65 wypadków,
  • A1 – 86 wypadków,
  • A8e – 10 wypadków,
  • A6 – 4 wypadki.

Drogi krajowe są jeszcze mniej bezpieczne. Oto jak wyglądają statystyki wypadków dla kilku z nich:

  • K7 – z Żukowa k Gdańska przez Warszawę do granicy w Chyżnem – 318 wypadków,
  • K91 – z Gdańska przez Toruń i Łódź do Częstochowy – 242 wypadki,
  • K94 – ze Zgorzelca przez Wrocław, Kraków do granicy z Ukrainą – 265 wypadki,
  • K12 – od granicy z Niemcami przez Leszno, Kalisz, Radom, Chełm, do granicy z Ukrainą – 209 wypadków.

Najmniej wypadków (71) miało miejsce na drodze K9, prowadzącej z Radomia do Rzeszowa.

Miejsca, w których należy szczególnie uważać

69,3% wypadków, do jakich dochodzi na polskich drogach, ma miejsce w obszarze zabudowanym. W obszarze niezabudowanym wypadków jest mniej, ale kiedy do nich dochodzi, przynoszą więcej ofiar śmiertelnych. W prawie co 5 takim wypadku ginął człowiek. Wynika to m.in. stąd, że na obszarach niezabudowanych kierowcy jeżdżą z wyższą prędkością, a pomoc dociera tam później.

Wypadki najczęściej zdarzają się na prostych odcinkach drogi i skrzyżowaniach z drogami z pierwszeństwem przejazdu. Wynika to najczęściej z niedostosowania prędkości do warunków ruchu i nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków?

Najgroźniejsze miesiące, dni tygodnia, godziny

Najgroźniejszymi miesiącami na drodze są lipiec (w 2020 roku doszło wtedy do 10,7% wypadków), sierpień (11% wypadków) i wrzesień (10,9% wypadków). Sporo wypadków ma miejsce też w październiku (2115). Jesienią powodem jest nagłe pogorszenie warunków drogowych, a w miesiącach letnich – zwiększona liczba wyjazdów urlopowych. O dziwo, najmniej wypadków jest w kwietniu, kiedy pogoda stwarza jeszcze pewne trudności w poruszaniu się po drogach.

Jeśli chodzi o poszczególne dni tygodnia – najmniej bezpieczne są pod tym względem poniedziałki i piątki, czyli dzień tuż przed oraz tuż po weekendzie. W piątek dochodzi do największej liczby wypadków i jest najwięcej rannych, a najwięcej ofiar śmiertelnych jest w piątki i soboty (16,9% oraz 16,7%) i w poniedziałki (13,8%).

Godziny, w których należy szczególnie uważać na drodze to te, w których jest jednocześnie największe natężenie ruchu – między 13 a 19, ze szczególnym wzrostem liczby wypadków między 16 a 18, liczby rannych między 15 a 18 i zabitych między 16 a 19. Są to godziny, w których większość ludzi wychodzi z pracy i chce szybko wrócić do domu.

Zdradliwe ‘dobre’ warunki pogodowe

Przy jakiej pogodzie najczęściej dochodzi do wypadków? Większość osób powiedziałaby: przy złej, w deszczu, śnieżycy. Tymczasem policyjne statystyki pokazują, że jest inaczej. Od kilku lat utrzymuje się ta sama tendencja – najwięcej wypadków, rannych i zabitych jest przy dobrych warunkach atmosferycznych, przy pełnym oświetleniu.

Z czego to wynika? Niestety, ze zbytniej pewności siebie kierowców. Na suchej drodze, przy dobrym oświetleniu jeżdżą z wyższą prędkością, co w razie wypadku przynosi tragiczne skutki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypadki komunikacyjne w Polsce

Ile lat mają kierowcy, którzy powodują wypadki na polskich drogach?

Zgodnie z policyjnymi statystykami, najwięcej wypadków komunikacyjnych w Polsce w 2020 roku spowodowali kierowcy w wieku 25-39 lat. Patrząc jednak na częstotliwość zdarzeń, grupą powodującą ich najwięcej są osoby młodsze. W przypadku kierowców w wieku 18-24 lat współczynnik liczby wypadków na 10 tys. populacji wyniósł 13,82 – to ponad 4,5 raza więcej niż u najstarszych kierowców.

Jaka jest najczęstsza przyczyna wypadków w Polsce?

Statystycznie najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – z tego powodu doszło aż do 27,2% zdarzeń. Kolejne miejsca zajmują niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W 11% zdarzeń wzięły udział osoby będące pod wpływem alkoholu.

Gdzie i kiedy najczęściej dochodzi do wypadków?

Najwięcej wypadków w Polsce w 2020 roku miało miejsce w województwie wielkopolskim – 2822. Do prawie wszystkich doszło na drogach dwukierunkowych i o dwóch jezdniach jednokierunkowych, a prawie 70% zdarzyła się w obszarze zabudowanym. Miesiące z największą liczbą wypadków to czerwiec, lipiec i sierpień, z kolei z dni tygodnia „najgroźniejsze” są piątki i poniedziałki.

Przy jakiej pogodzie najłatwiej o wypadek?

Wbrew pozorom wcale nie przy fatalnej. Deszcz, śnieg czy mgła utrudniają jazdę, ale też sprawiają, że kierowcy są w takich warunkach ostrożniejsi. Z kolei przy ładnej pogodzie i dobrej widoczności łatwo o nadmierną pewność siebie i mniejszą koncentrację, dlatego też właśnie wówczas zdarza się większość wypadków.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
53,20
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!