Wypadki komunikacyjne w Polsce – kiedy i gdzie najczęściej do nich dochodzi?

Policyjne statystyki stoją w sprzeczności z powszechnymi opiniami na temat tego, kiedy, jak i gdzie dochodzi do wypadków. Jak się okazuje, o tragedię najłatwiej na prostej drodze, przy dobrej pogodzie, w środku lata, a schorowani emeryci wcale nie powodują więcej wypadków niż kierowcy w pełni sił i zdrowia. O czym jeszcze mówi raport Policji “Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku”?

Wypadki w Polsce

Ponad 21 tys. wypadków, niemal 25 tys. rannych i prawie 2 tys. zabitych – to bilans 2022 roku na polskich drogach. Choć liczby te są mniejsze niż w poprzednich latach, nadal nie mamy się z czego cieszyć. Na tle krajów UE wypadamy średnio lub słabo, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 wypadków. W 2021 roku Polska ze wskaźnikiem 9,8 była pierwsza na 20 krajów, dla porównania – w Niemczech i Austrii wynosił on odpowiednio 1,0 i 1,1.

RÓŻNICA MIĘDZY WYPADKIEM A KOLIZJĄ

kolizja-a-wypadek

Choć pojęcia te używane są zamiennie, oznaczają jednak inne zdarzenia. Różnica tkwi przede wszystkim w skutkach tych zdarzeń.

Obecna definicja wypadku to “zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”

Z kolei kolizja to zdarzenie w ruchu drogowym “spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.

Warto dodać, że kolizja jest określeniem potocznym i nie znajdziemy go kodeksie wykroczeń ani Ustawie Prawo o ruchu drogowym, jednak jest używane przez policjantów, organy sądowe i ubezpieczycieli.

Wypadek a kolizja – różnice, co zrobić po szkodzie i kary

Kolizja i wypadek są używane zamiennie – to błąd! Ma to duży wpływ dla Twojego ubezpieczyciela po zdarzeniu. Sprawdź co je różni!

Czytaj dalej

Kto powoduje wypadki na polskich drogach?

Sprawcami wypadków dużo częściej są mężczyźni – w 2022 roku spowodowali oni 73% wypadków. Jeśli chodzi o wiek sprawców, najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku 25 – 39, ale wynika to również z faktu, że kierowców w tym wieku jest w Polsce bardzo dużo. Jeśli jednak przyjrzymy się współczynnikowi liczby wypadków na 10 tys. populacji, największy jest wśród młodych kierowców w wieku 18 – 24 lata.

Sprawcy wypadków według wieku

Grupa
wiekowa
WypadkiZabiciRanniWskaźnik liczby wypadków
na 10 000 populacji
18-24 lat3 0592813 91012,01
25-39 lat5 8555516 8937,26
40-59 lat5 6004526 6095,34
60+ lat3 5513164 0273,64
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Policji “Wypadki drogowe w Polsce w 2022 roku”

Młodych kierowców cechuje skłonność do ryzyka, która w połączeniu z niewielkim doświadczeniem w kierowaniu pojazdami przynosi tragiczne efekty. Ich przeciwieństwem są osoby powyżej 60 roku życia – w ich przypadku współczynnik wypadków jest ponad 3 razy mniejszy niż u młodszych kierowców. Tu procentuje wiedza i obycie z wieloma sytuacjami, jakie mogą wydarzyć się na drodze, a także brak potrzeby imponowania swoją jazdą i samochodem.

Ekspert Mubi radzi:

Kierujący pojazdami muszą szczególnie uważać na drodze, ponieważ to z ich winy najczęściej dochodzi do wypadków. W 2022 roku ponad 19 tys. z 21 322 wypadków spowodowali właśnie oni. W wyniku tych zdarzeń zginęło 1 621 osób, czyli aż 85,5% wszystkich zabitych w wypadkach drogowych w tamtym roku. Z policyjnych statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi mechanicznemu lub pieszym znajdującym się na wyznaczonych dla nich przejściach oraz niedostosowanie prędkości do warunków jazdy.

Najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych

4 główne przyczyny wypadków na polskich drogach to:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 23,4%,
 • Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 23,1%,
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych 11,6%,
 • Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 8,6%.

Warto dodać, że w 10,5% wypadków brały udział osoby pod wpływem alkoholu. Z roku na rok takich wypadków jest mniej, ale nadal przynoszą one tragiczne skutki. Największy odsetek wypadków z udziałem osób pod wpływem alkoholu występuje w województwach mazowieckim – po 10,9% ogółu wypadków, najmniejszy w podlaskiem – 1,8%.

CZY WIESZ, ŻE …

Liczba wypadków w Polsce w ostatnich latach maleje. W 2016 roku było ich 33 664, w 2017 roku – 32 760, w roku 2018 – 31 674, w 2019 – 30 288, w 2020 roku – 23 540, a w 2021 roku – 22 816, w 2022 – 21 322.

Województwa i miasta z największą liczbą wypadków

Wyjątkowo niebezpiecznym obszarem Polski jest Wielkopolska – na tamtejszych drogach w 2022 roku doszło do 2 299 wypadków. Dużo wypadków ma również miejsce w łódzkiem – 2 209, na Śląsku – 1 984 oraz w Małopolsce – 2 226. Dla porównania, w lubuskiem miało miejsce 499 wypadków, w opolskiem – 438, a w podlaskiem – 333.

WojewództwoLiczba wypadkówLiczba rannychLiczba zabitych
Dolnośląskie1 8692 201138
Kujawsko – pomorskie770857103
Lubelskie785815121
Lubuskie49958063
Łódzkie2 2092 633164
Małopolskie2 2262 615102
Mazowieckie (bez KSP)1 6992 058189
KSP (Warszawa i 9 powiatów)1 1971 340100
Opolskie43851364
Podkarpackie1 0621 26488
Podlaskie33336069
Pomorskie1 5921 945100
Śląskie1 9842 263155
Świętokrzyskie64976167
Warmińsko – Mazurskie83092884
Wielkopolskie2 2992 617214
Zachodniopomorskie88199375
za: Raport Policji Wypadki drogowe w Polsce 2022
Miejsce zamieszkania właściciela samochodu a cena OC komunikacyjnego

Miejsce zamieszkania właściciela samochodu jest jednym z czynników, którą ubezpieczyciele biorą pod uwagę przy wyliczaniu OC.

Czytaj dalej

Drogi z największą liczbą wypadków

Najniebezpieczniejszą kategorią dróg są te dwukierunkowe jednojezdniowe (dochodzi tam do prawie 79% wypadków). Najmniej takich zdarzeń ma miejsce na autostradach  (1,7%) i drogach ekspresowych (2%).

W 2022 roku na polskich autostradach doszło łącznie do 362 wypadków, a w podziale na poszczególne drogi:

 • A4 – 139 wypadków,
 • A2 – 95 wypadków,
 • A1 – 90 wypadków,
 • A8e – 29 wypadków,
 • A6 – 9 wypadki.

Drogi krajowe są jeszcze mniej bezpieczne. Oto jak wyglądają statystyki wypadków dla kilku z nich:

 • K94 – ze Zgorzelca przez Wrocław, Kraków do granicy z Ukrainą – 282 wypadki,
 • K7 – z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy w Chyżnem – 246 wypadków,
 • K91 – z Gdańska przez Toruń i Łódź do Częstochowy – 197 wypadki,
 • K8 – od granicy z Czechami przez Kłodzko, Wrocław, Warszawę do Raczek – 193 wypadków.

Najmniej wypadków (46) miało miejsce na drodze K1 prowadząca z północy polski na południe.

Miejsca, w których należy szczególnie uważać

70,6% wypadków, do jakich dochodzi na polskich drogach, ma miejsce w obszarze zabudowanym. W obszarze niezabudowanym wypadków jest mniej, ale kiedy do nich dochodzi, przynoszą więcej ofiar śmiertelnych. W prawie co 5 takim wypadku ginął człowiek. Wynika to m.in. stąd, że na obszarach niezabudowanych kierowcy jeżdżą z wyższą prędkością, a pomoc dociera tam później.

Wypadki najczęściej zdarzają się na prostych odcinkach drogi i skrzyżowaniach z drogami z pierwszeństwem przejazdu. Wynika to najczęściej z niedostosowania prędkości do warunków ruchu i nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.

Kiedy najczęściej dochodzi do wypadków?

Najgroźniejsze miesiące, dni tygodnia, godziny

Najgroźniejszymi miesiącami na drodze są czerwiec (w 2022 roku doszło wtedy do 11,6% wypadków), lipiec (11,1% wypadków) i październik (11,1% wypadków). Sporo wypadków ma miejsce też w maju, lipcu i sierpniu (ok. 10%). Jesienią powodem jest nagłe pogorszenie warunków drogowych, a w miesiącach letnich – zwiększona liczba wyjazdów urlopowych. O dziwo, najmniej wypadków jest w lutym, kiedy pogoda stwarza trudności w poruszaniu się po drogach.

Jeśli chodzi o poszczególne dni tygodnia – najmniej bezpieczne są pod tym względem poniedziałki, środy i piątki. W piątek dochodzi do największej liczby wypadków i jest najwięcej rannych, a najwięcej ofiar śmiertelnych jest w piątki i soboty (15,9% oraz 15,8%).

Godziny, w których należy szczególnie uważać na drodze to te, w których jest jednocześnie największe natężenie ruchu – między 13 a 19, ze szczególnym wzrostem liczby wypadków między 16 a 18, liczby rannych między 16 a 18 i zabitych między 16 a 21. Są to godziny, w których większość ludzi wychodzi z pracy i chce szybko wrócić do domu.

Zdradliwe ‘dobre’ warunki pogodowe

Przy jakiej pogodzie najczęściej dochodzi do wypadków? Większość osób powiedziałaby: przy złej, w deszczu, śnieżycy. Tymczasem policyjne statystyki pokazują, że jest inaczej. Od kilku lat utrzymuje się ta sama tendencja – najwięcej wypadków, rannych i zabitych jest przy dobrych warunkach atmosferycznych, przy pełnym oświetleniu.

Z czego to wynika? Niestety, ze zbytniej pewności siebie kierowców. Na suchej drodze, przy dobrym oświetleniu jeżdżą z wyższą prędkością, co w razie wypadku przynosi tragiczne skutki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypadki komunikacyjne w Polsce

Ile lat mają kierowcy, którzy powodują wypadki na polskich drogach?
Jaka jest najczęstsza przyczyna wypadków w Polsce?
Gdzie i kiedy najczęściej dochodzi do wypadków?
Przy jakiej pogodzie najłatwiej o wypadek?

Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

5 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Brakuje jeszcze informacji jaki procent wypadków powodują kierowcy zawodowi i z podziałem na pojazdy w tej grupie (samochody ciężarowe, osobowe, autobusy, busy itp.)
avatar autora komentarza
Git artykuł polecam
avatar autora komentarza
Gdzie jest podział?
avatar autora komentarza
Sporo ciekawych 8nformacji, choć dane ilościowe (np. na województwo) niewiele mówią, bo wiadomo przecież , że najmniej wypadków jest w rejonach najmniej zaludnionych. No i szukam informacji o średniej liczbie wypadków i kolizji na 1 kierowcę.
avatar autora komentarza
Myślę że Unia Europejska starając się zwiększyć bezpieczeństwo na drogach mylnie obrała starszych kierowcówi a to z powodu; 1. Statystyki wykazują że najwięcej wypadków powodują kierowcy w przedziale wiekowym 18 - 24 lat 2. Wypadki w tej grupie wiekowej są najciezsze 3. Jeśli chodzi o seniorów to że względów na wolniejszy refleks jeżdżą wolniej i wypadki są mniej groźne. Próba ograniczenia im możliwości kierowania jest humanitarnie niesłuszna. Dla nich samochód jest często jedynym środkiem dojechania do lekarza czy dokonania zakupów. Samochód pełni rolę wózka inwalidzkiego na dalsze odleglosci. czy po prostu dzczudel w mieszkaniu. Kiedyś samochody prowadzone przez młodych kierowców miały naklejone zielone liście klonu co wskazywało że wyprzedzając ich trzeba zachować ostrożność . Myślę że warto byłoby pomyśleć o czymś podobnym naklejanymi na samochody prowadzone przez starszych ze stwierdzonymi pewnymi ograniczeniami a nie zabraniać im prowadzenia samochodu.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC