Interrisk – zgłoszenie szkody. Sprawdź, ile masz czasu i o czym musisz pamiętać

Szkodę w InterRisk najprościej jest zgłosić telefonicznie lub za pomocą internetowego formularza. Jakie dane i dokumenty będą przy tym potrzebne? Jakich terminów trzeba się trzymać i po jakim czasie można liczyć na uzyskanie odszkodowania? W naszym tekście znajdziesz odpowiedzi na te wszystkie pytania.

zgłoszenie szkody w Interrisk

Ubezpieczenie auta w InterRisk

InterRisk to towarzystwo będące częścią austriackiej Vienna Insurance Group od lat rozszerzającej swoją działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko na polskim rynku ten ubezpieczeniowy gigant posiada kilka mniejszych spółek, którymi oprócz InterRisk są m.in. firmy Compensa czy Wiener.

W ofercie ubezpieczeniowej InterRisk można znaleźć zarówno standardową ochronę w ramach OC, jak i rozszerzające ją polisy dobrowolne. Kompleksowa ochrona w pakiecie Auto+ obejmuje m.in. ubezpieczenia autocasco i InterCasco (będące stosowanym w InterRisk wariantem bezpośredniej likwidacji szkody), AutoAssistance, AutoSzyby, NNW czy Zieloną Kartę. Pełen pakiet zapewnia zatem kierowcy szeroki wachlarz usług, lecz żeby z nich skorzystać, trzeba oczywiście trzymać się określonych reguł.

Pamiętaj o tym, zanim zgłosisz szkodę w InterRisk

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju szkodę (na mieniu lub osobową) zgłaszasz i z jakiej ochrony chcesz skorzystać, musisz zachować odpowiednie środki ostrożności. Z czym się to m.in. wiąże?

 • Należy użyć wszelkich dostępnych środków do ratowania przedmiotu ubezpieczenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody.
 • Należy przedstawić ubezpieczycielowi posiadane dowody dotyczące zdarzenia i dokumentację poniesionych kosztów, a także umożliwić mu dokonanie czynności prowadzących do ustalenia wysokości odszkodowania.
 • W przypadku ubezpieczenia autocasco i InterCasco nie należy dokonywać żadnych zmian w ubezpieczonym pojeździe przed oględzinami dokonanymi przez InterRisk (chyba, że jest to konieczne).

Innymi słowy, w razie jakiejkolwiek szkody w pierwszej kolejności w miarę możliwości postaraj się zmniejszyć jej rozmiary, a potem zgłoś zdarzenie ubezpieczycielowi i czekaj na jego wycenę. Oczywiste, prawda? Tak, ale pamiętaj, że wysokość odszkodowania zależy również od Twojego postępowania. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe wykryje w nim jakieś nieprawidłowości lub zaniechania, będzie to miało wpływ na otrzymaną kwotę.

CZY WIESZ, ŻE …

Właściwe zachowanie na miejscu zdarzenia różni się w zależności od rodzaju sytuacji, do jakiej doszło. W przypadku kolizji zwykle nie trzeba wzywać policji – wystarczy sporządzić oświadczenie podpisane przez obydwu uczestników. W razie wypadku, a więc gdy ktoś został ranny lub poniósł śmierć, konieczne jest wezwanie służb, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

Terminy na zgłoszenie szkody w InterRisk

Dokładny termin zgłoszenia szkody zależy w większości przypadków od rodzaju polisy, jakiej dotyczy zdarzenie i może się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli. Wyjątek stanowi ubezpieczenie OC, w którego przypadku obowiązują ogólne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 442). Zgodnie z nimi termin na zgłoszenie szkody kończy się wraz z czasem przedawnienia roszczenia, czyli dopiero po 3 latach od zdarzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że niepotrzebne zwlekanie ze zgłoszeniem szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy nie działa na korzyść poszkodowanego. Im szybciej zgłosisz szkodę, tym łatwiej będzie ją rzetelnie wycenić, co zwiększa Twoje szanse na wysokie odszkodowanie.

W przypadku innych rodzajów ubezpieczeń, terminy na zgłoszenie szkody określają same towarzystwa. Zapisy na ten temat można zawsze znaleźć w dokumencie OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jak to wygląda w InterRisk?

Szkodę z ubezpieczenia AC należy zgłosić:

 • w ciągu 7 dni od wypadku, jeśli miał on miejsce w Polsce,
 • w ciągu 7 dni od powrotu do kraju, jeśli wypadek miał miejsce za granicą (jeżeli już za granicą potrzebna była pomoc InterRisk, należy zgłosić zdarzenie niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od jego zaistnienia),
 • w ciągu 3 dni od kradzieży pojazdu lub od uzyskania informacji o niej.

W przypadku pozostałych ubezpieczeń terminy na zgłoszenie szkody w InterRisk prezentują się następująco:

 • InterCasco – w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o szkodzie,
 • AutoAssistance – w ciągu 3 dni od zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • AutoSzyby – w ciągu 3 dni od zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • NNW – w ciągu 14 dni od wypadku, o ile stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala.

Zgłoszenie szkody w InterRisk – telefonicznie, mailowo lub online

Podobnie jak większość towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, InterRisk udostępnia kilka możliwych form zgłoszenia szkody ubezpieczeniowej. Niezależnie od wybranej metody powinieneś przygotować numer polisy, dane osobowe uczestników zdarzenia oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Jeżeli posiadasz potrzebne informacje i dokumenty, możesz już wybrać najwygodniejszą dla Ciebie formę zgłoszenia szkody.

 1. Skontaktuj się telefonicznie z InterRisk Kontakt pod numerem (22) 575 25 25. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 2. Wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszenia szkody, a następnie prześlij go mailem na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, skr. poczt. 3334, 40-610 Katowice.
 3. Wypełnij formularz zgłoszenia szkody online.

Ostatni z wymienionych sposobów jest o tyle wygodny, że podczas uzupełniania formularza internetowego pojawiają się podpowiedzi ułatwiające cały proces. I tak np. na początek zostaniesz poproszony o określenie, czy zgłoszenie dotyczy szkody w pojeździe, w mieniu czy na osobie.

Zaznaczając opcję „Szkoda w pojeździe”, będziesz musiał podać, jakiej polisy dotyczy zdarzenie – OC lub AC. Następnie konieczne będzie udzielenie m.in. informacji na temat:

 • numeru polisy (Twojej lub sprawcy wypadku),
 • daty, godziny i miejsca zdarzenia,
 • daty ujawnienia szkody,
 • przyczyn i okoliczności zdarzenia (np. kolizja, szkoda parkingowa),
 • powiadomionych służb,
 • danych poszkodowanego i jego pojazdu,
 • rodzaju uszkodzeń pojazdu,
 • danych sprawcy.
zgłoszenie szkody w interrisk

Ponadto do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie wymaganych dokumentów. Mogą to być m.in. kopie dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia czy protokół policyjny.

Wypłata odszkodowania z InterRisk

Po przekazaniu formularza online lub w inny z dostępnych sposobów InterRisk w ciągu 7 dni powiadamia o tym zgłoszeniu ubezpieczonego, o ile sam nie jest on osobą występującą ze zgłoszeniem. W tym samym czasie rozpoczyna się też postępowanie dotyczące ustalenia okoliczności zdarzenia, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania, w trakcie którego możesz zostać poproszony o dostarczenie brakujących dokumentów.

A kiedy można się spodziewać wypłaty odszkodowania? Jeżeli zgłoszenie dotyczyło likwidacji szkody z ubezpieczenia InterCasco, ubezpieczyciel spełnia świadczenie w terminie 15 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli natomiast chodzi o uzyskanie odszkodowania szkody z OC sprawcy lub likwidację szkody z AC, termin wypłaty świadczenia wynosi 30 dni od daty zgłoszenia.

W razie braku możliwości dotrzymania pierwotnego terminu, odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od daty, w której ustalenie okoliczności zdarzenia i wysokości świadczenia stało się możliwe. Bezsporna część rekompensaty zostaje wypłacone w terminie 15 (InterCasco) lub 30 dni.

Gdyby ubezpieczyciel uznał, że świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, zawiadamia o tym zgłaszającego, podając powody swojej decyzji. Informuje jednocześnie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze skargi lub reklamacji do InterRisk oraz wejścia na drogę sądową.

PODSUMOWANIE
 • Aby otrzymać odszkodowanie z OC lub innej dobrowolnej polisy, należy zachować należytą staranność przy zdarzeniu oraz trzymać się określonych terminów zgłoszenia szkody.
 • Szkodę z OC można zgłosić w ciągu 3 lat od zdarzenia.
 • Szkodę z AC w InterRisk należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. Jeżeli zgłoszenie dotyczy kradzieży pojazdu, termin skraca się do 3 dni.
 • Zgłosić szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeń InterRisk można telefonicznie, mailowo lub korzystając z internetowego formularza.
 • Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. W przypadku szkód zgłaszanych w systemie BLS InterCasco świadczenie jest wypłacane w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody w InterRisk

Ile czasu mam na zgłoszenie szkody z AC w InterRisk?
Jak zgłosić szkodę w towarzystwie InterRisk?
Kiedy dostanę odszkodowanie z InterRisk?
Źródła:
 • OWU Pakiet Auto+: https://interrisk.pl/wp-content/uploads/2023/01/OWU-Pakiet-Auto-od-26.01.2023r.pdf
 • https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC