LINK4 – zgłoszenie szkody

Firma ubezpieczeniowa LINK4 działa na polskim rynku od 2003 roku. Zakład wciąż się rozwija i zmienia standardy, aby klienci mogli jeszcze bardziej komfortowo wyszukiwać i kupować potrzebne im rodzaje ochrony. Ubezpieczyciel otrzymał certyfikat ISO 9001:2001 za działania w dziedzinie likwidacji szkód.

wypadek

LINK4 od początku swojej działalności oferuje Polakom ubezpieczenia podróży, mieszkaniowe i komunikacyjne. Posiada szeroką ofertę zwłaszcza tych ostatnich. Ubezpieczenie samochodu może obejmować bowiem OC, AC, assistance, Smart Casco, NNW, ubezpieczenie szyb, kluczyków, samochodu zabytkowego i motocykli. Jak zgłosić szkodę w tym towarzystwie?

Zgłoszenie szkody w LINK4 – czy trzeba się spieszyć?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i Kodeks cywilny to dwa obowiązkowe dla kierowców akty prawne. To w nich właściciele samochodów znajdą informację na temat zasad obowiązujących przy zakupie ubezpieczenia OC auta. Z tego źródła kierowca dowie się również, ile ma czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy. Prawo nie określa jednoznacznie terminu na zgłoszenie szkody tuż po jej zaistnieniu. W przepisach jest jednak mowa o tym, że szkoda przedawnia się wraz z upływem 3 lat od jej powstania.

Do tego czasu poszkodowany może zatem zwlekać z poinformowaniem o niej ubezpieczyciela sprawcy. Czy warto czekać? Zdecydowanie lepiej jest zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego tuż po kolizji. Wówczas możliwa jest dokładna wycena uszkodzeń i otrzymanie odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat.

O ile LINK4, podobnie jak inni ubezpieczyciele, nie ma możliwości zmiany tego terminu i ponaglania poszkodowanego w przypadku OC, to jeśli w grę wchodzi zgłaszanie szkody z tytułu własnego autocasco, firma ubezpieczeniowa ustala, jaki jest maksymalny termin poinformowania ubezpieczyciela o zdarzeniu. Kierowcy ubezpieczeni w LINK4 powinni zgłosić szkodę maksymalnie w ciągu 7 dni od chwili, w której dowiedzieli się o niej. Bez względu na to, czy powstała na terenie Polski, czy za granicą. Jeśli doszło do kradzieży pojazdu lub jego części, powiadomienia ubezpieczyciela należy dokonać w ciągu 2 dni od chwili, w której ubezpieczony dowiedział się o szkodzie.

Przeczytaj też: Kalkulator OC LINK4 – rodzaje pakietów, ceny, wady i zalety kalkulatora

CZY WIESZ, ŻE …

LINK4 proponuje swoim klientom unikatowe ubezpieczenie Kluczyki Plus. Jest to dodatkowa ochrona, którą można dokupić do OC lub AC i która zapewnia zachowanie zniżek na te ubezpieczenia mimo wypłaty odszkodowania. W ramach ubezpieczenia Kluczyki Plus można uzyskać odszkodowanie po utracie kluczyków, tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego.

Jak długo trwa likwidacja szkody w tym towarzystwie?

Przepisy dotyczące likwidacji szkody z OC sprawcy i ustalania wysokości odszkodowania są dosyć jasne i obowiązują u wszystkich ubezpieczycieli. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy nie później niż w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Przed podjęciem decyzji o wypłacie rekompensaty oraz o jej wysokości ubezpieczyciel musi ustalić okoliczności zdarzenia i potwierdzić, czy pieniądze rzeczywiście należą się poszkodowanemu. Jeśli zatem określenie, jak doszło do kolizji, nie jest możliwe w ustawowym czasie, termin wypłaty odszkodowania może zostać przedłużony maksymalnie do 90 dni, ale kierowca powinien otrzymać pieniądze najpóźniej 14 dni od momentu wyjaśnienia sprawy.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku likwidacji szkody z AC. Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową AC.

Wypłacamy odszkodowanie lub podejmujemy decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia Szkody.

OWU LINK4, pkt.105.

Ale w przypadku problemów z określeniem okoliczności sprawy pieniądze muszą trafić do poszkodowanego najpóźniej 14 dni po jej wyjaśnieniu.

Jeśli do 30 dni od zgłoszenia Szkody nie możemy ustalić okoliczności, które są konieczne do określenia naszej odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, na piśmie powiadamiamy o tym (oraz o przyczynach) osobę, która zgłosiła roszczenie, oraz Ciebie – jeśli to nie Ty zgłosiłeś roszczenie. W takim przypadku wypłacamy odszkodowanie lub podejmujemy decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania najpóźniej do 14 dni od dnia, w którym (przy zachowaniu należytej staranności), ustalenie tych okoliczności było możliwe

OWU LINK4, pkt.106.

Jakie są dopuszczalne sposoby zgłoszenia szkody w LINK4?

Zgłoszenie szkody w LINK4 może odbyć się na dwa sposoby:

 • telefonicznie, pod numerem: 22 444 44 23 (przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku między 8:00 a 17:00, infolinia ubezpieczenia assistance jest dostępna 24/7),
 • poprzez formularz online.

Dzwoniąc do LINK4, trzeba przygotować swoje dane osobowe i numer rejestracyjny pojazdu. Można także skorzystać z internetowego formularza i bez pośpiechu wpisać wszystkie dane, które są niezbędne do likwidacji szkody. Jak zgłosić szkodę w LINK4 za pomocą formularza internetowego?

Jak można zgłosić szkodę w LINK4 przez internet?

Jednym z elementów na stronie głównej LINK4, który rzuca się w oczy, jest przycisk z napisem Zgłoś szkodę. To on jest kluczem do poinformowania ubezpieczyciela o zdarzeniu drogowym. Po wciśnięciu tego przycisku, poszkodowany zostanie przekierowany na podstronę, na której będzie musiał wybrać, czy chce zgłosić szkodę:

 • osobową,
 • nieruchomości,
 • komunikacyjną.
grafika

Po wybraniu tej ostatniej przychodzi czas na określenie rodzaju zgłoszenia. Tu do wyboru jest:

 • zgłoszenie szkody z OC sprawcy, który jest klientem LINK4 (możliwe zgłoszenie uszkodzenia pojazdu),
 • zgłoszenie szkody z OC poszkodowanego (z wykorzystaniem usługi BLS),
 • zgłoszenie szkody z AC poszkodowanego, który kupił tę polisę w LINK4 (do wyboru jest zgłoszenie uszkodzenia lub kradzieży samochodu,
 • zgłoszenie szkody z ubezpieczenia Szyby24.
grafika

Po wybraniu rodzaju zgłoszenia wyświetla się informacja o przetwarzaniu danych osobowych, informacja o czasie, który jest potrzebny do internetowego zgłoszenia szkody oraz o zaletach korzystania z takiego rozwiązania. Żeby przejść do formularza, należy kliknąć w pole z napisem Dalej.

Sam formularz nie jest skomplikowany. LINK4 potrzebuje kilku informacji, które będą potrzebne do likwidacji szkody:

 • danych zgłaszającego,
 • danych polisy,
 • danych sprawcy zdarzenia,
 • danych poszkodowanego,
 • opisania okoliczności zdarzenia.

Może też poprosić o udzielenie dodatkowych informacji.

LINK4 dołączył do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody!

Od 1 października 2020 roku LINK4 należy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Oznacza to, że klienci tego towarzystwa ubezpieczeniowego będą mogli w dużo prostszy sposób uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. Nawet wtedy, gdy ten wykupił OC w innym towarzystwie. Jeśli masz ubezpieczenie OC wystawione przez LINK4, po kolizji spowodowanej przez innego kierowcę możesz zgłosić się po odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela (LINK4) zamiast do firmy ubezpieczającej sprawcę stłuczki.

Kiedy możesz zlikwidować szkodę w ramach BLS? Muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • w zdarzeniu nie mogą uczestniczyć więcej niż dwa pojazdy,
 • szkoda musi dotyczyć tylko samochodu i jego wyposażenia (szkody osobowe oraz na mieniu znajdującym się poza pojazdem muszą zostać zlikwidowane z zachowaniem standardowych procedur),
 • zdarzenie musi mieć miejsce na terytorium Polski,
 • poszkodowany musi mieć oświadczenie sprawcy wypadku lub notatkę policyjną,
 • ubezpieczyciel sprawcy musi należeć do systemu BLS.
grafika

Jakie procedury likwidacji szkody obowiązują w LINK4?

Trzeba pamiętać, że zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi to dopiero początek drogi po odszkodowanie. Po wysłaniu ubezpieczycielowi szczegółów dotyczących zdarzenia, poszkodowany powinien otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody. Nie musi to jednak nastąpić od razu. Na wysłanie powiadomienia towarzystwo ubezpieczeniowe ma bowiem 7 dni.

Jednocześnie LINK4 przygotowuje dla poszkodowanego informację o dokumentach, które będą potrzebne w procesie likwidacji szkody.

Jednym z etapów procesu usuwania szkody w LINK4 są oględziny uszkodzonego samochodu. Ubezpieczyciel uzgadnia z poszkodowanym dogodny dla obu stron termin wizyty rzeczoznawcy. Dzięki oględzinom wartość szkód zostanie dokładniej określona. To duża wskazówka dla firmy ubezpieczeniowej, która musi ustalić wysokość odszkodowania.

PODSUMOWANIE
 • Poszkodowany traci możliwość ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy po upływie 3 lat od dnia zdarzenia.
 • LINK4 przyjmuje zgłoszenie szkody z AC w ciągu 7 dni od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w razie kradzieży należy powiadomić ubezpieczyciela w ciągu 2 dni.
 • Likwidacja szkody zarówno z OC sprawcy, jak i z AC poszkodowanego nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia zdarzenia. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać przedłużony.
 • Zgłoszenie szkody w LINK4 może odbyć się telefonicznie lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej towarzystwa.
 • LINK4 zajmuje się likwidacją szkody w ramach systemu BLS (jeśli masz OC wykupione w LINK4 i doznasz szkody z winy innego kierowcy, możesz zgłosić się z roszczeniem do swojego ubezpieczyciela).
 • Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel potwierdza przyjęcie informacji o zdarzeniu i rozpoczyna proces usuwania szkody.

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat zgłoszenia szkody w LINK4

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody w LINK4?
Kiedy LINK4 wypłaca odszkodowanie?
Jak zgłosić szkodę w LINK4?
Jakie są obowiązki zgłaszającego szkodę w LINK4?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Z doświadczenia mogę powiedzieć że zgłoszenie szkody w LINK4 przebiega bardzo komfortowo i sprawnie.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC