UNIQA – zgłoszenie szkody

UNIQA działa na polskim rynku od 30 lat. Z produktów i usług tego towarzystwa ubezpieczeniowego korzystają jednak nie tylko Polacy. Firma działa także w Austrii i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje ubezpieczenia dla firm, mieszkalnictwa i klientów indywidualnych. W kwietniu 2021 roku doszło do połączenia firm UNIQA i AXA.

uniqa logo

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez UNIQA można skorzystać z ochrony w zakresie OC, autocasco, assistance, NNW, ubezpieczenia szyb, opon oraz bagażu. Każdy kierowca liczy, że nigdy nie będzie musiał korzystać z usług ubezpieczyciela, bo to oznaczałoby uszkodzenie lub utratę pojazdu. Ale niektórych sytuacji nie sposób uniknąć. Jak zgłosić szkodę w firmie UNIQA? Jaką ścieżkę likwidacji stosuje to towarzystwo ubezpieczeniowe? I ile trzeba czekać na odszkodowanie?

W jakim terminie trzeba zgłosić szkodę w UNIQA?

Kwestie związane z obowiązkiem poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie, którą poszkodowany chce usunąć w ramach OC sprawcy, są regulowane przez Kodeks cywilny i ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z aktów prawnych nie wynika, żeby konieczne było zgłaszanie szkody w UNIQA tuż po zdarzeniu. Według przepisów pokrzywdzony ma prawo zgłaszania roszczeń w ramach ubezpieczenia OC nawet przez 3 lata od kolizji.

W przypadku szkody likwidowanej z autocasco ubezpieczyciel będzie kierował się regułami zapisanymi w OWU. Osoba zgłaszająca szkodę również powinna uwzględnić tamtejsze zapisy. Zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeniowym UNIQA powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż:

 • 7 dni roboczych od zniszczenia lub uszkodzenia samochodu,
 • 2 dni roboczych od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o kradzieży pojazdu.

Trzeba również pamiętać, aby w razie potrzeby powiadomić policję (szczególnie w przypadku kradzieży auta lub wypadku z osobami poszkodowanymi). Nie należy też naprawiać auta we własnym zakresie, aby umożliwić rzeczoznawcy wycenę szkód.

Jak długo trwa likwidacja szkody w firmie UNIQA?

Podobnie jak inne towarzystwa ubezpieczeniowe, UNIQA jest zobowiązane do likwidacji szkody z OC w ciągu 30 dni od dnia jej powstania. Jeśli jednak czas ten nie był wystarczający, aby określić okoliczności stłuczki, odszkodowanie z OC sprawcy towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Całkowity czas od powstania szkody do chwili otrzymania rekompensaty nie powinien jednak być dłuższy niż 90 dni.

Podobne zasady wypłaty odszkodowania obowiązują w przypadku likwidacji szkody z AC. W OWU towarzystwa UNIQA zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty z tytułu autocasco w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Wypłacamy odszkodowanie lub spełniamy świadczenie w terminie:
a) 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową;[…]

Ogólne Warunki Ubezpieczenia UNIQA, część IX, ust. 7.4. (dostęp: 04.02.2024).

Jeśli jest to niemożliwe i ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie okoliczności wypadku i zweryfikowanie, czy odszkodowanie rzeczywiście się należy, czas ten może być dłuższy. Wówczas przyjmuje się zazwyczaj zasadę, że poszkodowany otrzyma pieniądze maksymalnie 14 dni od momentu wyjaśnienia sprawy.

Jeśli w wyżej wymienionym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia okoliczności lub wysokości odszkodowania lub świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, bezsporna część jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia UNIQA, część IX, ust. 7.4. (dostęp: 04.02.2024).

Jaką drogą można dokonać zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA?

UNIQA daje klientom możliwość wyboru sposobu zgłoszenia szkody. Można to zrobić, wypełniając internetowy formularz zgłoszenia szkody (właściwy można wybrać TUTAJ), a w przypadku zgłaszania zdarzenia assistance telefonicznie pod numerem +48 22 599 90 98 (infolinia jest czynna 24/7).

Jeśli chcesz zlikwidować szkodę z AC i dotyczy ona jedynie szyby, to możesz ją zgłosić, dzwoniąc na 801 181 181. 

CZY WIESZ, ŻE …

Firma UNIQA połączyła się ze spółkami AXA działającymi na terenie Polski, Czech i Słowacji. Została właścicielem spółek AXA w Polsce już w październiku 2020 roku, ale dopiero od 9 kwietnia 2021 roku obie firmy działają pod marką UNIQA. Warunki już zawartych umów nie uległy zmianie, a kontakt z ubezpieczycielem jest możliwy pod tymi samymi adresami poczty elektronicznej. W związku z tą zmianą osoby, które wykupiły ubezpieczenie w tej firmie, mogą je wypowiedzieć w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W jaki sposób korzystać z internetowego formularza zgłaszania szkody tego ubezpieczyciela?

Zgłaszanie szkody online trzeba rozpocząć od wyboru potrzebnego formularza. Tutaj do wyboru jest nie tylko rodzaj szkody (np. komunikacyjna), ale także rodzaj polisy, w ramach której poszkodowany będzie domagał się rekompensaty. Kierowca ma do wyboru:

Można również domagać się odszkodowania dotyczącego wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

O co pyta UNIQA w formularzu o odszkodowanie z AC?

 • Dane zgłaszającego,
 • dane poszkodowanego,
 • dane poszkodowanego samochodu,
 • dane osobowe kierowcy,
 • numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda,
 • informacje o szkodzie,
 • załączniki,
 • informacje o rachunku bankowym.

O co pyta UNIQA w formularzu o odszkodowanie z OC sprawcy?

 • Dane osobowe zgłaszającego,
 • informacje dotyczące zdarzenia,
 • dane poszkodowanego,
 • dane sprawcy wypadku,
 • numer polisy sprawcy,
 • dodatkowe informacje.

Jakie są procedury likwidacji szkody w firmie UNIQA?

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o zdarzeniu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi osoba domagająca się odszkodowania może spodziewać się kontaktu ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. UNIQA potwierdza w ten sposób otrzymanie zgłoszenia. Jednocześnie ubezpieczyciel wszczyna postępowanie dotyczące szkody: ustala okoliczności zdarzenia, zasadność roszczenia ze strony poszkodowanego i określa wysokość przyznanego odszkodowania.

PODSUMOWANIE
 • Szkodę z OC sprawcy można zgłosić nawet w ciągu 3 lat od jej wystąpienia.
 • Zgłoszenie szkody z AC w UNIQA powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym doszło do uszkodzenia lub zniszczenia auta, albo w ciągu 2 dni od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o kradzieży pojazdu.
 • Zarówno w ramach OC, jak i AC likwidacja szkody trwa 30 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach czas ten może być dłuższy.
 • Zgłoszenie szkody w firmie UNIQA może odbyć się telefonicznie (zdarzenie assistance) lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia szkody online.
 • Uniqa stworzyła osobny formularz do zgłaszania szkody z OC sprawcy i osobny do zgłaszania szkody z własnego autocasco, a także do zgłaszania szkód w ramach BLS oraz szkód osobowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody w UNIQA

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody w UNIQA?
Jakie są formy zgłaszania szkody w UNIQA?
Na jakie pytania trzeba odpowiedzieć w formularzu dotyczącym odszkodowania z OC sprawcy?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC