Jak zgłosić szkodę w TU Uniqa?

Uniqa działa na polskim rynku od 30 lat. Z produktów i usług tego towarzystwa ubezpieczeniowego korzystają jednak nie tylko Polacy. Firma działa także w Austrii i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje ubezpieczenia dla firm, mieszkalnictwa i klientów indywidualnych.

W ramach ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez TU Uniqa można skorzystać z ochrony w ramach OC, autocasco, assistance, NNW, ubezpieczenia szyb oraz ubezpieczenia rehabilitacja. Każdy kierowca liczy, że nigdy nie będzie musiał korzystać z usług ubezpieczyciela, bo to oznaczałoby uszkodzenie lub utratę pojazdu. Ale niektórych sytuacji nie sposób uniknąć. Jak zgłosić szkodę w firmie Uniqa? Jaką ścieżkę likwidacji stosuje to towarzystwo ubezpieczeniowe? I ile trzeba czekać na odszkodowanie?

W jakim terminie trzeba zgłosić szkodę w TU Uniqa?

Kwestie związane z obowiązkiem poinformowania ubezpieczyciela o szkodzie, którą poszkodowany chce usunąć w ramach OC sprawcy, są regulowane przez Kodeks cywilny i ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z aktów prawnych nie wynika, żeby konieczne było zgłaszanie szkody w TU Uniqa tuż po zdarzeniu. Według przepisów pokrzywdzony ma prawo zgłaszania roszczeń w ramach ubezpieczenia OC nawet przez 3 lata od kolizji.

W przypadku szkody likwidowanej z autocasco ubezpieczyciel będzie kierował się regułami zapisanymi w OWU. Osoba zgłaszająca szkodę również powinna uwzględnić tamtejsze zapisy. Zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeniowym Uniqa powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż:

 • 7 dni roboczych od dnia, w którym doszło do szkody lub od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie powstałej na terenie Polski lub za granicą;
 • 7 dni roboczych od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o kradzieży pojazdu na terenie Polski (wówczas niezbędne jest przedstawienie ubezpieczycielowi karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego auta oraz wszystkich kompletów kluczyków do weryfikacji).

Trzeba również pamiętać, aby w razie potrzeby powiadomić policję (szczególnie w przypadku kradzieży auta lub wypadku z osobami poszkodowanymi). Nie należy też naprawiać auta we własnym zakresie, aby umożliwić rzeczoznawcy wycenę szkód.

Jak długo trwa likwidacja szkody w TU Uniqa?

Podobnie jak inne towarzystwa ubezpieczeniowe, TU Uniqa jest zobowiązane do likwidacji szkody z OC w ciągu 30 dni od dnia jej powstania. Jeśli jednak czas ten nie był wystarczający, aby określić okoliczności stłuczki, odszkodowanie z OC sprawcy TU powinno wypłacić w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Całkowity czas od powstania szkody do chwili otrzymania rekompensaty nie powinien jednak być dłuższy niż 90 dni.

Podobne zasady wypłaty odszkodowania obowiązują w przypadku likwidacji szkody z AC. W OWU towarzystwa Uniqa zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty z tytułu autocasco w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Prawnik radzi

UNIQA TU S.A. zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniqa, § 18, ust. 4.

Jeśli jest to niemożliwe i ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie okoliczności wypadku i zweryfikowanie, czy odszkodowanie rzeczywiście się należy, czas ten może być dłuższy. Wówczas przyjmuje się zazwyczaj zasadę, że poszkodowany otrzyma pieniądze maksymalnie 14 dni od momentu wyjaśnienia sprawy.

Prawnik radzi

W przypadku gdy w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 4 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie oraz Ubezpieczonego (w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, jeżeli nie jest on osobą zgłaszającą roszczenie) o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części oraz wypłaca bezsporną część odszkodowania.
Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Uniqa, § 18, ust. 4.

Jaką drogą można dokonać zgłoszenia szkody w TU Uniqa?

Uniqa daje klientom możliwość wyboru sposobu zgłoszenia szkody. Można to zrobić:

 • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 801 597 597 lub 42 66 66 500 (infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 oraz w soboty między 8:00 a 16:00);
 • wypełniając drukowany formularz zgłoszenia szkody (przydatne druki można znaleźć TUTAJ) i wysyłając mailem na adre: [email protected] lub pocztą:
  UNIQA TU S.A.
  Jednostka Skanująco-Indeksująca
  ul. Gdańska 132
  90-520 Łódź,
 • wypełniając internetowy formularz zgłoszenia szkody (właściwy można wybrać TUTAJ).

W jaki sposób korzystać z internetowego formularza zgłaszania szkody tego ubezpieczyciela?

Zgłaszanie szkody online trzeba rozpocząć od wyboru potrzebnego formularza. Tutaj do wyboru jest nie tylko rodzaj szkody (np. komunikacyjna), ale także rodzaj polisy, w ramach której poszkodowany będzie domagał się rekompensaty. Kierowca ma do wyboru:

Można również domagać się odszkodowania dotyczącego wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

O co pyta Uniqa w formularzu o odszkodowanie z AC?

 • Dane zgłaszającego,
 • dane poszkodowanego,
 • dane poszkodowanego samochodu,
 • dane osobowe kierowcy,
 • informacje o szkodzie,
 • załączniki,
 • informacje o rachunku bankowym.

O co pyta Uniqa w formularzu o odszkodowanie z OC sprawcy?

 • Dane osobowe zgłaszającego,
 • informacje dotyczące zdarzenia,
 • dane poszkodowanego,
 • dane sprawcy wypadku,
 • dodatkowe informacje.

Jakie są procedury likwidacji szkody w TU Uniqa?

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie poinformowania TU o zdarzeniu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi osoba domagająca się odszkodowania może spodziewać się kontaktu ze strony informacji ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Uniqa potwierdza w ten sposób otrzymanie zgłoszenia. Jednocześnie ubezpieczyciel wszczyna postępowanie dotyczące szkody: ustala okoliczności zdarzenia, zasadność roszczenia ze strony poszkodowanego i określa wysokość przyznanego odszkodowania. W dalszej kolejności ubezpieczyciel zgłasza się do poszkodowanego z prośbą o dostarczenie niezbędnych dokumentów. Potem następuje powiadomienie ubezpieczonego (i/lub ubezpieczającego) o przyznaniu albo odmowie wypłaty odszkodowania. Jeśli odszkodowanie zostało przyznane, poszkodowany może spodziewać się wypłaty odszkodowania w ustalonym w OWU terminie (była o tym mowa wyżej).

PODSUMOWANIE
 • Szkodę z OC sprawcy można zgłosić nawet w ciągu 3 lat od jej wystąpienia.
 • Zgłoszenie szkody z AC w TU Uniqa powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym doszło do szkody lub od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o niej.
 • Zarówno w ramach OC, jak i AC likwidacja szkody trwa 30 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach czas ten może być dłuższy.
 • Zgłoszenie szkody w TU Uniqa może odbyć się telefonicznie, poprzez wysłanie wypełnionego druku listownie lub mailowo, a także przez wypełnienie formularza zgłoszenia szkody online.
 • Uniqa stworzyła osobny formularz do zgłaszania szkody z OC sprawcy i osobny do zgłaszania szkody z własnego autocasco.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *