Jak wygląda zmiana danych w umowie ubezpieczenia? Poradnik krok po kroku

Posiadacz ubezpieczenia powinien poinformować towarzystwo o istotnych zmianach w trakcie umowy. Są to dane właściciela i użytkowników pojazdu oraz parametry auta. Aktualność tych informacji leży w interesie samego ubezpieczonego. Sprawdź, kiedy trzeba zmienić dane polisy OC i jak to zrobić!

umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia – co to jest?

Jaki dokument potwierdza zawarcie polisy? Otóż, to właśnie umowa ubezpieczenia świadczy o tym, że została wykupiona ochrona na określonych warunkach i na dany okres. Zasadę jej działania określa prawo, a dokładnie artykuł 805 Kodeksu Cywilnego:

§ 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.”

Art. 805. Istota umowy ubezpieczenia

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Polisę zawsze zawiera ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczony może zrobić to samodzielnie albo przekazać to zadanie komuś innemu. Przedmiot ochrony może być różny. Umowa obejmuje dobra materialne, cywilno-prawne, a także życie i zdrowie. Szczególnym rodzajem ubezpieczenia jest ochrona OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obejmuje zarówno ubezpieczenie majątkowe, jak i osobowe. Polega na wypłacie odszkodowania za szkody materialne i osobowe (zdrowotne) wyrządzone przez ubezpieczonego w ruchu drogowym. Na podstawie zawartej polisy OC towarzystwo przekazuje pokrzywdzonym świadczenie w zakresie adekwatnym do czynu zawinionego i uwzględnionym w umowie ubezpieczenia. Dokładne zasady, na których opiera się działanie umowy polis komunikacyjnych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Przeczytaj: “Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – czego nie wiesz na temat OC?”.

Korekta danych na polisie OC – kiedy jest konieczna?

Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy uzyskuje od ubezpieczającego szereg informacji, które są niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Po oszacowaniu szans na kolizję drogową każde towarzystwo indywidualnie wylicza składkę i przedstawia swoją ofertę. W przypadku polisy komunikacyjnej konieczne informacje, jakie musi otrzymać ubezpieczyciel, to m.in. dane pojazdu, właściciela oraz kierowcy/kierowców (jeśli oprócz posiadacza auto prowadzą inne osoby). Te informacje znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym (DR), który jest najważniejszym dokumentem pojazdu od jego daty pierwszej rejestracji aż do zezłomowania. Muszą w pełni zgadzać się z tym, co widnieje na umowie OC.

Dane pojazdu po zmianie, które należy zgłosić:

 • numer rejestracyjny;
 • numer VIN;
 • ingerencja w konstrukcję pojazdu (zmiana konstrukcyjna np. wymiana silnika lub przekształcenie nadwozia);
 • montaż instalacji gazowej LPG;
 • zmiana sposobu wykorzystywania auta (np. konwersja przeznaczenia z osobowego na ciężarowy lub odwrotnie);
UWAGA!

Jeśli pojazd jest czasowo wycofany z ruchu lub został wyrejestrowany albo zezłomowany, koniecznie powiadom ubezpieczyciela o tym fakcie! W przypadku czasowego wyrejestrowania składka ubezpieczenia obniża się do poziomu co najmniej 95% pierwotnej stawki.

Dane właściciela lub współwłaściciela pojazdu po zmianie do aktualizacji w umowie OC:

 • dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL;
  • adres zamieszkania lub zameldowania;
 • dane kontaktowe:
  • adres korespondencyjny;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
 • dane podatkowe (w przypadku działalności gospodarczej):
  • numer REGON lub NIP;
UWAGA!

Zmiana którejkolwiek z powyższych danych lub sposobu użytkowania pojazdu powinna zostać zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeń! Jeśli np. w trakcie trwania umowy zmienił się użytkownik pojazdu lub dołączył młody kierowca, konieczne jest zawiadomienie o tym zakładu ubezpieczeń.

Błędne dane w umowie ubezpieczenia – co zrobić?

Błędy na polisie się zdarzają. Przy zawieraniu umowy może dojść do niezamierzonej pomyłki, która później znajdzie się w dokumencie polisowym. Wymaga to niezwłocznej korekty informacji na poprawne. Cała sytuacja może wiązać się z rekalkulacją składki.

Ekspert Mubi radzi:

Na cenę ubezpieczenia samochodu wpływa ogromna liczba parametrów. Jeśli co najmniej jeden z nich został podany błędnie, może dojść do przeliczenia składki. Dlatego tak ważne jest, aby przy wyliczaniu składki podawać sprawdzone informacje z dokumentów.

Dane kontaktowe – niezbędne przy zawarciu umowy na odległość

Dane osobowe i parametry to nie wszystko! Co jeszcze jest potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia? Informacje kontaktowe, czyli adres korespondencyjny, e-mail i numer telefonu. Pozwalają zawrzeć umowę zdalnie, bez wychodzenia z domu w kilku prostych krokach. Wystarczy podać te informacje, wyliczyć składkę, porównać oferty 18 towarzystw i wybrać najkorzystniejszą propozycję. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuje się z Tobą internetowy agent ubezpieczeniowy, który doradzi i pomoże w wyborze najlepszej polisy na samochód lub motocykl.

Ekspert Mubi radzi:

Nie masz pewności, jaką wersję pojazdu wybrać albo zastanawiasz się, która propozycja jest lepsza? Pomogę Ci uzyskać najkorzystniejsze warunki. Dzięki telefonicznej pomocy agenta, masz pewność, że polisa zawarta jest prawidłowo, a Twoje dane są bezpieczne. Zapraszam do kontaktu przez telefon!

Obowiązek informacyjny nabywcy i zbywcy pojazdu po zmianie właściciela

W przypadku zmiany własności pojazdu niezbędne jest powiadomienie o tym zdarzeniu ubezpieczyciela. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku umowy kupna-sprzedaży (UKS) albo po sporządzeniu aktu darowizny lub otrzymania spadku.

UWAGA!

Po zmianie właściciela auta trzeba zawiadomić zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni od daty transakcji. Czynność tę powinien dokonać poprzedni posiadacz pojazdu (zbywca) lub jego pełnomocnik. W jej wyniku na nowego właściciela (nabywcę) przechodzi sama opłacona polisa OC (bez dodatków). Może się to wiązać z rekalkulacją składki i obowiązkiem dopłaty do ubezpieczenia przez aktualnego posiadacza. Z polisy po zbywcy można zrezygnować i wypowiedzieć ją, a w to miejsce kupić korzystną ochronę z szerszym zakresem.

Oprócz polisy na nowego właściciela przechodzi również odpowiedzialność za czyny wyrządzone przy użyciu pojazdu. Dlatego ważne jest, aby po zbyciu jak najszybciej zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, aby zbywca nie narażał się na obciążenie swojej historii ubezpieczenia zdarzeniami, których sprawcą może być nowy posiadacz.

UWAGA!

Jeśli auto po sprzedaży posłuży jako narzędzie przestępstwa bez uprzedniego zgłoszenia jego zbycia ubezpieczycielowi, poprzedni właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku informacyjnego!

Kiedy warto poinformować ubezpieczyciela o zmianie danych?

Obecne towarzystwo ubezpieczeniowe samochodu lub motocykla powinno się dowiedzieć nie tylko o zmianie właściciela. Zmiana sposobu korzystania z auta również jest istotna w ubezpieczeniu. Jeśli np. będzie użytkowane za granicą dłużej niż miesiąc i regularnie na dalekich trasach (znacznie większy, deklarowany roczny przebieg auta), to informacje o tym należy przekazać do zakładu ubezpieczeń.

Aktualnego ubezpieczyciela należy powiadomić w przypadku zmiany wybranej formy uiszczenia opłaty za ochronę (np. z płatności jednorazowej na raty) lub terminu spłaty poszczególnych transz. Gdy doszło do wykupienia auta po zakończeniu leasingu albo doszło do cesji na polisie, towarzystwo również powinno mieć tego świadomość.

CZY WIESZ, ŻE …

Zagraniczna historia ubezpieczenia może wpłynąć pozytywnie na zniżki w kraju! Po uzyskaniu zaświadczenia o przebiegu historii OC za granicą, powiadom o tym swój zakład ubezpieczeń.

Jak zmienić dane w umowie ubezpieczenia?

Zgłoszenie zmiany danych w poszczególnych towarzystwach może wyglądać nieco inaczej. Aby przekazać informacje ubezpieczycielowi, trzeba skontaktować się z nim przez internet (e-mail lub inny komunikator sieciowy) albo telefonicznie. Preferowany sposób kontaktu danego zakładu ubezpieczeń może być różny, ale informacja zwrotna powinna nastąpić w krótkim czasie.

Formularz online to powszechnie stosowane przez towarzystwa narzędzie do zmiany danych przez internet przez samego ubezpieczonego. Dotyczy to m.in. informacji o sprzedaży auta czy dołączenia współwłaściciela. W ten sposób można przeprowadzić korektę i uaktualnienie danych osobowych i teleadresowych.

Gdzie zgłosić zmianę danych w umowie ubezpieczenia?

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany danych w polisie?

Korekta informacji polisowych jest wprowadzana na podstawie oświadczenia, jakie należy złożyć do towarzystwa. Wniosek o zmianę danych może mieć formę pisemną lub być dyspozycją ustną (dot. np. zmiany tablic rejestracyjnych) w zależności od konkretnej procedury. Ubezpieczyciel może poprosić o uzupełnienie formularza online, przesłanie skanu dokumentu (dowodu rejestracyjnego, umowy kupna-sprzedaży czy faktury) lub wydruku i dostarczenie go pocztą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sposób zmiany danych w polisie

Czy można zmienić dane w trakcie umowy ubezpieczenia?
Jaki jest czas na zmianę danych w umowie ubezpieczenia?
Co grozi za niepoinformowanie ubezpieczyciela o zmianie danych?
PODSUMOWANIE
 • Warto na bieżąco informować ubezpieczyciela o wszelkich zmianach. Dbając o aktualność informacji zawartych w polisie, unikasz komplikacji z otrzymaniem świadczenia po wypadku.
 • Informacje o właścicielu, użytkowniku lub pojeździe po zmianie trzeba przekazać do zakładu ubezpieczeń. Może to wiązać się ze sporą oszczędnością pieniędzy (powyżej 95% po czasowym wyrejestrowaniu auta).
 • Dane zawarte w umowie ubezpieczenia można uaktualnić w bazie danych ubezpieczyciela za pomocą strony internetowej lub infolinii. Ubezpieczyciele umożliwiają zazwyczaj swoim klientom samodzielną zmianę wybranych danych po zalogowaniu się do swojego profilu/konta w konkretnym serwisie.
 • Korekta informacji przekazanych do ubezpieczyciela powinna nastąpić tak szybko, jak to możliwe. Niezwłoczne powiadomienie towarzystwa o zmianie danych daje gwarancję otrzymania należytej pomocy w awaryjnej sytuacji.
Źródła:
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001360/U/D20221360Lj.pdf
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC