Czy ubezpieczenie OC przechodzi na spadkobiercę?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, co dzieje się z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela samochodu. Większość osób myśli, że ubezpieczenie automatycznie wygasa. Jest to błędne założenie. Ze śmiercią właściciela samochodu łączy się wiele problematycznych kwestii, które zależą od długości postępowania spadkowego. W poniższym artykule wyjaśniamy zagadnienia, które budzą najwięcej pytań na tym gruncie.

dziedziczenie auta

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W związku z tym każdy samochód – nawet ten nieużytkowany – musi być ubezpieczony. Ponadto należy pamiętać, że każdy dzień zwłoki w wykupieniu ubezpieczenia OC, może oznaczać dla właściciela samochodu kłopoty w postaci kary finansowej. W związku z powyższym, w momencie śmierci właściciela samochodu pojawia się wiele pytań: kto ma opłacić OC? Czy ubezpieczenie OC wygasa wraz ze śmiercią właściciela, czy może automatycznie się przedłuża?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu. Oznacza to, że przejdzie ono wraz z własnością samochodu na spadkobiercę. Zatem OC nie wygasa automatycznie z chwilą śmierci właściciela. Niemniej jednak kwestia dziedziczenia nie zawsze jest od razu oczywista. W związku z czym stwierdzenie na kogo przechodzą prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC, nierzadko sprawia ogromny kłopot.

Dziedziczenie samochodu po zmarłym właścicielu a OC

Sprawa jest prosta, gdy zmarły pozostawi po sobie testament. W takiej sytuacji oczywiste jest, kto otrzyma w spadku samochód po właścicielu. Osoba ta dostanie pojazd razem z OC. Umowa OC wygaśnie z końcem okresu na jaki została zawarta, a więc nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Spadkobierca musi więc pamiętać, aby wykupić nowe ubezpieczenie. Oczywiście osoba, która odziedziczyła samochód, nie musi czekać do końca okresu ubezpieczenia, może wypowiedzieć umowę wcześniej i wykupić OC u innego ubezpieczyciela – ważne, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.

Przykład

Jan zmarł 5 kwietnia 2023 roku, pozostawiając po sobie testament, na mocy którego jego wnuczek Robert odziedziczył samochód. Pojazd został ubezpieczony przez Jana na miesiąc przed śmiercią tj. 5 marca 2023 roku. Robert nie musi więc się martwić ubezpieczeniem samochodu do marca 2024 roku. Po upływie tego okresu będzie musiał ubezpieczyć samochód na własną rękę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby Robert wypowiedział wcześniej umowę i zawarł nową z innym ubezpieczycielem.

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy zmarły nie zostawił po sobie testamentu. W takim przypadku dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Sytuacja jest o tyle problematyczna, że samo ustalenie kręgu spadkobierców zajmuje w praktyce dużo czasu. Może więc dojść do sytuacji, w której okres ubezpieczenia OC się skończy i będzie konieczność wykupienia nowego, a nie będzie wiadomo, kto odziedziczył samochód. Jak już wspomniano wcześniej, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, samochód musi mieć ważne OC, nawet jeśli nikt go nie używa. Zgodnie z art. 1034 § 1 Kodeksu cywilnego: 

Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

art. 1034 § 1 Kodeksu cywilnego

Oznacza to, że jeśli postępowanie spadkowe jeszcze się nie zakończyło, to obowiązek wykupienia nowego ubezpieczenia OC spoczywa na każdym z potencjalnych spadkobierców.

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po śmierci właściciela?

Po śmierci właściciela samochodu umowa ubezpieczenia wygasa z końcem okresu, na który została zawarta. Oznacza to, że nowy właściciel samochodu musi pamiętać o wykupieniu nowego ubezpieczenia, mając na względzie termin zakończenia obecnej polisy. Zasada ciągłości ubezpieczenia OC nie będzie miała zastosowania do osoby, która odziedziczyła samochód.

Przykład

Hania odziedziczyła samochód po zmarłym pod koniec 2022 roku ojcu. Ostatnia umowa ubezpieczenia OC pojazdu została zawarta 15 marca 2022 roku w PZU. Hania wiedząc, że umowa ubezpieczenia OC obowiązuje przez rok czasu, poczekała aż wskazany okres upłynie i na początku marca 2023 roku wykupiła nową polisę w TUiR Warta. Po miesiącu otrzymała wezwanie do zapłaty od PZU. Czy ubezpieczyciel postąpił prawidłowo? Co powinna zrobić Hania?

Ubezpieczyciel nie postąpił prawidłowo. Jak wskazano wcześniej, umowa ubezpieczenia zawarta przez zmarłego nie wygasa automatycznie z chwilą jego śmierci, lecz trwa do końca okresu, na który została zawarta (umowa zawierana jest na rok czasu). Oznacza to, że osoba, która otrzymała samochód po zmarłym właścicielu, może do końca okresu korzystać z ochrony. Z drugiej strony musi ona jednak pamiętać o obowiązku wykupienia nowego ubezpieczenia. Z powyższego wynika, że umowa ubezpieczenia zawarta z PZU wygasła w marcu 2023 roku, nie powinna więc się ona automatycznie przedłużyć. Ubezpieczyciel nie postąpił więc prawidłowo.

Warto jednak zastanowić się, skąd wynika ta sytuacja? Zapewne ubezpieczyciel nie posiadał wiedzy o tym, że poprzedni właściciel nie żyje. Dlatego, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, osoba, która otrzymała w spadku samochód, powinna powiadomić ubezpieczyciela o śmierci właściciela.

Odziedziczyłem samochód – jakich formalności muszę dopełnić?

Bez względu na to, czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy dojdzie do dziedziczenia ustawowego, ubezpieczyciel musi zostać poinformowany o śmierci właściciela. Taką informację należy przekazać nawet, jeśli postępowanie spadkowe nadal trwa.

Informację o śmierci właściciela można przekazać zarówno pocztą, jak i mailowo. Ważne jest, aby oznaczyć w piśmie jakiej polisy dotyczy informacja i dołączyć akt zgonu (skan lub kopię). Ponadto należy poinformować o tym, że trwa postępowanie spadkowe lub, jeśli sytuacja jest jasna, wskazać, kto jest spadkobiercą.

Współwłasność samochodu – śmierć jednego ze współwłaścicieli

Jeśli chodzi o współwłasność samochodu, to powyższe zasady, w myśl których ubezpieczenie OC po śmierci właściciela wygasa wraz z upływem okresu, na który umowa została zawarta, nie obowiązują.

Przykład

Ojciec na mocy umowy darowizny podarował ½ swojego udziału we własności samochodu swojej córce. Stali się więc współwłaścicielami pojazdu. Ojciec zmarł. Umowa ubezpieczenia OC nie wygasa jednak po upływie okresu, na który została zawarta, zostaje ona automatycznie przedłużona.

W takiej sytuacji pozostaje jeszcze drugi współwłaściciel. Umowa ulega więc automatycznemu przedłużeniu na zasadach ogólnych.

Darowizna samochodu po śmierci właściciela – jak przebiega?

Co zrobić, jeśli po śmierci właściciela kolejny pojazd jest Ci zbędny? Można się go pozbyć w drodze sprzedaży. Innym rozwiązaniem jest przekazanie darowizny. Obdarowując kogoś bliskiego pojazdem można uniknąć zapłaty podatku. Aby jednak tego dokonać trzeba dopełnić kilku formalności.

Co zrobić, żeby przepisać pojazd po śmierci posiadacza?

  1. Przerejestrować auto na osobę, która jest nowym właścicielem. Do przerejestrowania może dojść tylko po całkowitym zakończeniu postępowania spadkowego.
  2. Sporządzić akt darowizny jako pełnoprawny właściciel na obdarowanego.

Z darowizną odziedziczonego auta nie powinno się zwlekać, jeśli nie chce się go zatrzymać. Wynika to z faktu, że jeśli zakończy się dotychczasowa umowa zawierana przez poprzedniego, nieżyjącego właściciela, konieczne będzie objęcie pojazdu polisą OC przez aktualnego posiadacza.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie OC nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela samochodu.
  • W sytuacji śmierci właściciela, ubezpieczenie OC trwa do końca okresu, na który umowa została zawarta. Po zakończeniu tego okresu, osoba, która odziedziczyła samochód, musi wykupić nowe ubezpieczenie.
  • Spadkobierca może również wcześniej wypowiedzieć umowę zawartą przez zmarłego i wykupić ubezpieczenie u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.
  • Jeśli samochód stanowił współwłasność i umarł tylko jeden z właścicieli, umowa ubezpieczenia OC przedłuża się na zasadach ogólnych.
  • Jeśli umowa ubezpieczenia dobiegnie końca, a postępowanie spadkowe dalej trwa (nie jest jeszcze jasne, kto odziedziczy samochód), to obowiązek ubezpieczenia samochodu spoczywa na wszystkich potencjalnych spadkobiercach solidarnie.
  • Ubezpieczyciel powinien zostać poinformowany o śmierci właściciela samochodu i jego ewentualnych spadkobiercach.
  • Aby pozbyć się niechcianego pojazdu odziedziczonego po zmarłym właścicielu najlepiej przepisać jako w darowiźnie na kogoś z członków bliskiej rodziny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dziedziczenie samochodu a ubezpieczenie OC

Czy polisa OC wygasa wraz ze śmiercią właściciela pojazdu?
Kto przejmuje ubezpieczenie OC auta po śmierci jego właściciela?
Czy OC przedłuża się automatycznie po śmierci właściciela auta?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

35 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Czy po śmierci i odziedziczeniu samochodu wraz z ubezpieczeniem, ubezpieczyciel może zażądać dopłaty do ubezpieczenia różnicy wynikającej z braku zniżek przez nowego wlasciciela?
Tak, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki.
avatar autora komentarza
Czy po śmierci i odziedziczeniu samochodu wraz z ubezpieczeniem, nowy właściciel może zażądać zwrotu z ubezpieczenia różnicy wynikającej z braku zniżek przez zmarłego właściciela, gdy nowy ma pełne zniżki?
Jeżeli poprzedni właściciel samochodu opłacił przed śmiercią składkę ubezpieczenia w całości, nie ma możliwości przeliczenia już zapłaconej składki OC. Podobnie będzie w przypadku płatności ratalnej, gdy po zmarłym pozostały do spłacenia jedna lub więcej rat. Przyjmując spadek po osobie zmarłej, przejmuje się również wszelkie jej zobowiązania, w tym także długi dotyczące OC.
avatar autora komentarza
Samotny i bezdzietny właściciel zmarł w 2016. Postępowanie spadkowe uprawomocniło się w 2021. Wyłoniło ono 13-tu spadkobierców. Wszyscy zdecydowali o złomowaniu samochodu. Złomowanie przeprowadzono w autoryzowanej stacji demontażu pojazdów. Auto zostało wyrejestrowane, Co z zaległym OC. Istnieje szansa na umorzenie÷
Wszyscy spadkobiercy zmarłego właściciela pojazdu odpowiadają solidarnie za jego zobowiązania, w tym również długi wynikające z zaległych składek na OC.
avatar autora komentarza
Samotny i bezdzietny właściciel pojazdu zmarł. Wcześniej jeszcze jakieś 2 lata przed śmiercią oddał samochód do użytku chrześnicy w zamian za opiekę i transport każdorazowo do lekarzy. Nie ma na to żadnych dokumentów. Również w zamian za opiekę oddał chrześnicy swój dom, co zostało zrobione notarialnie. Co z OC, które się we wrześniu kończy. Czy chrześnica po okazaniu aktu zgonu, może OC zmienić na siebie/zawrzeć nową umowę, czy musi być dodatkowo jakiś prawny dokument upoważniający ją do ubezpieczenia auta ?
Aby ubezpieczyć samochód, potrzebne będzie potwierdzenie jego własności. W opisanym przypadku byłoby to zapewne potwierdzenie nabycia spadku u notariusza bądź w sądzie, w zależności od tego, czy zmarły pozostawił po sobie testament, czy dziedziczenie odbywało się na zasadach ustawowych.
avatar autora komentarza
A co jeśli potencjalny spadkobierca zawiadomił towarzystwo ubezpieczeniowe o śmierci ubezpieczającego a ono nie chciało poinformować go o terminach składek i okresach obowiązywania ubezpieczeń zasłaniając się w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W międzyczasie 2 polisy wygasły a spadkobiercy nie mogli ubezpieczyć auta bo towarzystwo chciało prawomocny wyrok o nabyciu spadku. Nastąpił brak ciągłości, który trwa nadal.
avatar autora komentarza
Po co spadkobiercy czekają na stwierdzenie nabycia spadku jak barany? Którykolwiek ze spadkobierców może ubezpieczyć samochód w innym zakładzie ubezpieczeń. Wtedy wszyscy spadkobiercy unikną kary z UFG. Natomiast okres obowiązywania umowy ubezpieczenia OC zawartej przez zmarłego właściciela można sprawdzić na stronie internetowej UFG stosując metodę połowienia przedziałów. To takie matematyczne testowanie w którym dniu kończy się umowa. Statystycznie biorąc wystarczy 9 zapytań aby znaleźć datę końcową polisy. Jeśli w chwili sprawdzania minął już ponad rok od śmierci właściciela a zakład ubezpieczeń nie został poinformowany o śmierci właściciela od razu to od uzyskanej daty trzeba odjąć największa możliwą pełną liczbę lat ale w taki sposób aby nie cofnąć się do daty sprzed śmierci właściciela. To będzie data wygaśnięcia polisy OC zawartej przez zmarłego właściciela.
avatar autora komentarza
co w sytuacji kiedy zmarły nie posiadał OC pojazdu i zostawił testament w którym przekazuje pojazd swojej kuzynce. Kiedy kuzynka staje się posiadaczem pojazdu i od kiedy ma obowiązek zawrzeć umowę OC aby nie zapłacić kary w UFG.
avatar autora komentarza
Czy po smierci taty znalazłem auto ktorym jezdził i dowiedzialem sie ze od zeszłego roku nie bylo OC , dzis przyjałem spadek i dostalem info z funduszu gwarancyjnego ze musze zaplacic kare 6 tys . dodam ze z ojcem nie widziałem sie kilka lat
Jeżeli spadkodawca (ojciec) nie pozostawił testamentu, za jego majątek i długi odpowiadają spadkobiercy ustawowi. O ile jest Pan jedynym spadkobiercą, wszelkie zobowiązania przejdą na Pana.
avatar autora komentarza
Właściciel pojazdu zmarł, jego małżonka notarialnie odrzuciła spadek, zgłosiła do ubezpieczalni śmierć właściciela (tak aby OC nie zostało przedłużone z automatu na zmarłego), potomstwa brak, sam właściciel był adoptowany. Ubezpieczenie za niedługo się skończy, spadkobiercy póki co nie są znani (nie wiadomo, czy jacykolwiek są). Czy małżonka ma się czym przejmować i jest szansa, że UFG upomni się do niej, o zapłacenie kary za brak ciągłości OC?
avatar autora komentarza
Zmarła moja siostra, posiadała na siebie motocykl. Poszłam do firmy ubezpieczającej i poprosiłam aby wpisano mnie jako ubezpieczającego a siostrę ubezpieczoną z racji tego że postępowania spadkowego nie ma i długo nie będzie, czy postąpiłam prawidłowo ? motocykl cały czas ubezpieczam, ale widnieje jako ubezpieczająca, ale nie ubezpieczona. Dodam że już ubezpieczam w ten sposób od kilku lat szczerze mówiąc z niewiedzy.
avatar autora komentarza
Tata zmarł, postępowanie spadkowego trwa już dłuższy czas że względu na problemy w dokumentach. Okazało się w tata wpisał mnie w pojazdy jako współwłaściciela jeszcze jak byłem nastolatkiem o czym nie miałem pojęcia. Chciałem chciałem opłacić OC za pojazdy ale co w przypadku kiedy postępowanie nie zostało do końca przeprowadzone a mama stała się jednym ze spadkobierców. Na kogo podpisać umowę Z góry dziękuję za odpowiedź
avatar autora komentarza
Co z wypłatą odszkodowania za uszkodzenie pojazdu przez osobę trzecią w kolizji, gdy jeden ze współwłaścicieli zmarł wcześniej przed kolizją?
avatar autora komentarza
Rodzice i ich córka odziedziczyli po zmarłym synu i bracie samochód. Przez kilka kat ojciec płacił oc ale stwierdził, że nie warto i już kilka lat nie płaci. Samochód zarejestrowany na syna id którego śmierci minęło już 20 lat. Co teraz zrobić. Ani używać ani zezłomować. Auto stoi i niszczeje i nikt nie wie jak to ugryźć. Auto od tych 20 lat nie wyjechało ze szopy. Ale warto je uruchomić bo jest w super stanie. Czy uda się nie zapłacić kary?
Kary za brak OC są naliczane za rok, w którym została wykryta przerwa w ubezpieczeniu. Radziłbym więc zakupić aktualne OC i przerejestrować samochód.
avatar autora komentarza
Kary za brak OC są naliczane za rok, w którym została wykryta przerwa w ubezpieczeniu. Radziłbym więc zakupić aktualne OC i przerejestrować samochód. Jak to legalnie zrobić, ale tak aby kary nie zapłacić?
Nie ma niestety takiej pewności. UFG może wykryć przerwę w ubezpieczeniu i wówczas nałoży karę.
avatar autora komentarza
Dzień dobry, parę miesięcy po śmierci ojca , parę dni przed końcem polisy , odebrałem ze skrzynki pocztowej , pod adresem zmarłego ojca propozycję przedłużenia polisy od firmy ubezpieczeniowej w której ojciec rok wcześniej ubezpieczał samochód . Nie będąc pewnym co właściwie zrobić , zadzwoniłem do firmy ubezpieczeniowej z pytaniem czy powinienem opłacić składkę za ojca. Osoba która mnie obsługiwała telefonicznie zaprzeczyła jakobym miał obowiązek opłacenia polisy za ojca , i poinformowała mnie żebym wysłał mailem akt zgonu ojca oraz dane domyślnych spadkobierców , w celu przygotowania polisy na wskazanych spadkobierców , czyli mnie i siostrę. Zgodnie z instrukcjami wysłałem zdjęcie polisy, akt zgonu, namiary na mnie i siostrę , i sprawę odłożyłem na bok czekać na nową polisę. Po miesiącu zacząłem się niepokoić że nie otrzymałem polisy i zadzwoniłem do firmy ubezpieczeniowej która kazała czekać . Tak też zrobiłem i minął kolejny miesiąc a polisy nie otrzymałem , zadzwoniłem ponownie , telefon odebrał operator pytając jaka chce polisę , na ci odpowiedziałem że mija jest w trakcie przygotowania i chciałabym dowiedzieć się co mam robić , a jako że nie nie zapisałem danych poprzedniego operatora, nowy operator próbował mi wcisnąć nową, więc się wycofałem . Maila forwordowalem do funduszu gwarancyjnego , odpowiedzi nie dostałem …. Auto stoi rok bez ubezpieczenia , czy na pewno to moja wina ? Mam maile , daty , numer polisy . Proszę o sugestie , czy może polisę wznowili na kolejny rok? Ale to chyba mało realne skoro nie dostałem umowy ani nie chcą opłat …. Wydaje mi się absurdem żebym w związku z brakiem ciągłości musiał zapłacić karę 9200 PLN . Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Polisa po zmarłym nie odnawia się automatycznie, więc jeśli ubezpieczyciel posiadał wiedzę, że właściciel samochodu zmarł, nie mógł samodzielnie przedłużyć umowy. Mógł przygotować nową ofertę, ale skoro tego nie zrobił, nie ma mowy o zawarciu umowy. Dla pewności można sprawdzić OC na stronie ufg.pl lub historiapojazdu.gov.pl. Ale jeśli dobrze zrozumiałem, auto jest nieubezpieczone, więc należy po prostu zgłosić się do ubezpieczyciela (można spróbować w innej firmie lub za pomocą porównywarki Mubi) i kupić nową polisę na nowego właściciela lub właścicieli. Najlepiej jak najszybciej, bo grozi otrzymanie kary za brak OC.
avatar autora komentarza
Ile dni mam na zgłoszenie u ubezpieczyciela o otrzymaniu auta w spadku ?
Warto to zrobić przed końcem obowiązywania umowy ubezpieczenia, by zakład ubezpieczeniowy wiedział, że poprzedni właściciel zmarł. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC nie zostanie automatycznie przedłużone, a wygaśnie z datą kończącą okres ochrony.
avatar autora komentarza
Po dziedziczeniu spadku otrzymałam samochód a wraz ze mną 19 spadkobierców. Przez około 3 lat nikt nie zapłacił OC, samochód nie został wyrejestrowany, nie zostały wysłane akty zgonu właścicieli . Czy Fundusz nałoży karę za te 3 lata ? Jak wyjść z tego problemu?
Nie. Kara nakładana jest tylko za rok, w którym została wykryta. Tak więc, jeśli UFG nałoży karę w 2023 to tylko za rok 2023.
avatar autora komentarza
Tata zmarł w styczniu zostało po nim auto ale dziedziczenie spadku nie zostało jeszcze zgłoszone OC wykupione automatycznie na rok czasu już po jego śmierci....czy takim autem mogą jeździć inne osoby?? Polisa wykupiona na rok z góry a właściciel jednym nie zyje
Jeżeli samochód posiada ważne OC, to tak, można nim jeździć, trzeba jednak zgłosić śmierć właściciela ubezpieczycielowi. Oczywiście wcześniej odnowioną polisę trzeba opłacić - to zobowiązanie przechodzi na spadkobierców.
avatar autora komentarza
A co jesli jest jeden spadkobierca, ktory odrzuca spadek.
Po odrzuceniu spadku po zmarłym, spadkobierca nie traci możliwości otrzymania pieniędzy od ubezpieczyciela za niewykorzystaną część ochrony z polisy OC nieżyjącego posiadacza pojazdu mechanicznego. Środki te oprócz spadkobierców może otrzymać inna osoba uposażona, jeśli została takowa wskazana przez ubezpieczonego przed śmiercią.
avatar autora komentarza
...po śmierci ojca mama opłacała dokument który przychodził pocztą....po śmierci mamy...ja opłaciłem polisę oc która przyszła pocztą...zbliża sie odnowienie a ja już mam dowód rejestracyjny na siebie i pojechałem do agenta z papierami (akty zgonu , akt notarialny o tym co zostawili i nowy dowód rejestracyjny ) okazuje się że z marszu powinienem był zglosić śmierć a nie opłacać oc na mamę...co mnie teraz czeka...oc opłacone jedynie nie przez osobę do tego powołaną...nikogo nie chciałem oszukać...brak wiedzy...?!
avatar autora komentarza
5.04.2024 zmarł mój brat. Posiadł on motocykl,który nie ma ubezpieczenia od 2018 roku. Brat nie miał żony i dzieci. Z tego co się zorientowałem motocykl dziedzicze ja wraz z mamą i siostrą. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? Czekać do postępowania spadkowego i z jego dniem iść ubezpieczyć motocykl? Zrobić to teraz jeszcze przed postępowaniem ? Na kogo znas wznowić polisę?
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe niezależnie od okoliczności - pojazd trzeba zatem jak najszybciej ubezpieczyć, w przeciwnym razie może zostać nałożona kara za brak OC. Odpowiedzialność za to spoczywa na każdym z potencjalnych spadkobierców. W razie zakupu ubezpieczenia na jednego ze spadkobierców może on domagać się zwrotu od pozostałych spadkobierców w wysokości proporcjonalnej do ich udziałów.
avatar autora komentarza
Tata zmarł w 2018 roku.Sprawa spadkowa w toku do tej pory.Ja jako jeden ze spadkobierców przebywałam za granicą i nic nie wiedziałam o żadnym pojeździe.Inni spadkobiercy nie mieli,ani nie znali mojego taty.W 2022r zjechałam do PL,zaczęłam robić porządki po śmierci ojca i się okazało że znalazłam skuter.Od razu go ubezpieczyłam a mimo to i tak dostałam karę.Jak z tego wybrnac?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC