Koszty ratownictwa

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa to element polisy turystycznej. Obejmuje pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej i ratunkowej zarówno w górach, jak i na wodzie. Firma ubezpieczeniowa opłaca pracę zawodowych ratowników, udzielenie doraźnej pomocy na miejscu wypadku, transport z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitala, użycie specjalistycznego sprzętu, np. skutera śnieżnego, łodzi motorowej, śmigłowca, itd. Zakład ubezpieczeń może zastrzec, że nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej, jeśli domniemywane jest porwanie osoby ubezpieczonej.

Jak wysoka powinna być suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa?

Im wyższa, tym lepiej, bo nie jesteś w stanie przewidzieć stopnia skomplikowania wypadku. Jeśli wyjeżdżasz do kraju europejskiego, bezpieczne optimum wynosi ok. 30 000 euro. Jeśli udajesz się np. do USA, Australii czy Japonii, ta kwota powinna być nawet kilkukrotnie wyższa. Możesz wybrać niższy limit, jeśli zamierzasz wyłącznie zwiedzać popularne miejscówki turystyczne i nie będziesz uprawiać np. sportów ekstremalnych w wysokich górach.

Minimalna suma ubezpieczenia kosztów ratownictwa, którą oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, to kilka tysięcy euro. Bardzo często ubezpieczyciele oferują limit kosztów ratownictwa równy sumie ubezpieczenia kosztów leczenia, co jest sensownym rozwiązaniem. Jednym z ciekawych wyjątków na rynku jest oferta Warty, która gwarantuje pokrycie kosztów ratownictwa do rzeczywiście poniesionych. To oznacza, że ubezpieczenie KR nie jest objęte żadnymi limitami!

Tabela sum ubezpieczeń kosztów ratownictwa

Tabela przedstawia proponowane limity ubezpieczenia KR dla 25-letniej osoby, która potrzebuje ubezpieczenia turystycznego na 5 dni z zakresem terytorialnym w Europie. Klient będzie uprawiać sporty wysokiego ryzyka.

Firma ubezpieczeniowa Suma ubezpieczenia kosztów akcji ratunkowej
AXA Partnersdo 40 000 000 zł
UNIQAdo 1 141 775 zł
Generalido 800 000 zł
Proamado 300 000 zł
Allianzdo 75 000 zł
mtu24.pldo 50 000 zł
Signal Idunado 45 671 zł
Aktualizacja danych: 08.05.2023. Kalkulacje zostały wykonane za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych Mubi.