Ile kosztuje NNW dla dziecka?

Jako rodzic zawsze masz na względzie dobro dziecka. Robisz wszystko, aby było bezpieczne. Nie przed każdym zdarzeniem możesz jednak uchronić pociechę, bo nie jesteś w stanie towarzyszyć jej 24 godziny na dobę. Nawet gdy Twoje dziecko spędza czas w szkole czy na obozach, a więc znajduje się pod opieką innych osób, masz szansę zminimalizować skutki szkód, których może ono doznać. Zrobisz to, obejmując je ochroną w ramach NNW dla dziecka. Gdzie kupić taką polisę? Jakie zabezpieczenie zapewnia? I ile kosztuje?

cena nnw szkolne

Jaką ochronę zapewnia dziecku NNW?

Ubezpieczenie NNW to ochrona, która gwarantuje zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, jeśli Twoja pociecha ucierpi w nieszczęśliwym wypadku lub nagle zachoruje. W wieku dziecięcym o chorobę nie trudno, a podczas zabawy czy zajęć wychowania fizycznego dziecko jest narażone na kontuzje. Dlatego ubezpieczyciele przygotowali ofertę NNW szkolnego, dzięki któremu pokrzywdzony otrzyma rekompensatę.

Ale nie jest to jedyna pomoc, na jaką możesz liczyć, jeśli Twoja pociecha dozna urazu lub zachoruje. Firma ubezpieczeniowa pokryje koszty leczenia, np. wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu po dotkliwym złamaniu nogi lub zachorowaniu na COVID-19. NNW dziecka działa bowiem także w takich sytuacjach.

UWAGA!

Ubezpieczyciele zwykle zaznaczają w OWU, że świadczenie za hospitalizację związaną z zakażeniem koronawirusem przysługuje dopiero wtedy, gdzie dziecko spędzi w szpitalu określoną liczbę dni: minimum 2 dni w TUZ czy Generali, minimum 3 dni w towarzystwie Wiener lub minimum 5 dni w firmie UNIQA i Compensa.

Pomoc po doznaniu urazów i schorzeń jest podstawową formą ochrony w ramach NNW dziecka. Wiele firm jednak uzupełnia ofertę o dodatkowe rodzaje wsparcia, np.:

 • zwrot kosztów wycieczki, którą wcześniej zaplanowano, a na którą dziecko nie mogło pojechać ze względu na nagłe zachorowanie lub wypadek,
 • pokrycie kosztów korepetycji, których dziecko potrzebuje w związku z nieobecnością w szkole w czasie rekonwalescencji,
 • usługi informatyka i prawnika, jeśli dziecko zostanie oczernione w internecie.
CZY WIESZ, ŻE …

Pomoc informatyka, który usunie ośmieszające treści z internetu, a także wsparcie prawnika, który będzie reprezentował zniesławione dziecko, są dostępne w ramach NNW dziecka firmy UNIQA.

Podczas wyboru polisy NNW dla dziecka zwróć uwagę nie tylko na to, jaką pomoc otrzyma Twoja pociecha, ale także na zakres terytorialny ubezpieczenia. Wielu ubezpieczycieli zapewnia NNW, które chronią dziecko nie tylko podczas lekcji i przerw, ale także:

 • podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • podczas zajęć pozaszkolnych,
 • w drodze do placówki i z placówki do domu,
 • w czasie wolnym,
 • podczas pobytu w domu,
 • w czasie ferii i wakacji,
 • w trakcie rodzinnych wyjazdów,
 • podczas wycieczek szkolnych, koloni i obozów.

Sprawdź, czy NNW zapewnia ochronę tylko na terenie Polski, czy również za granicą. Jest to szczególnie istotne, jeśli planujesz wyjechać z rodziną na weekend czy wakacje do innego kraju lub wysłać dziecko na zagraniczny obóz. NNW dla dziecka na wyjazd to jedna z podstawowych form ochrony, które zapewnią dodatkową pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku czy zachorowania daleko od domu.

kiedy działa nnw dziecka

Gdzie kupić NNW dla dziecka?

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy poruszają temat ubezpieczeń, informując o konieczności opłacenia składki ubezpieczeniowej za NNW dla dziecka. Szkoły bowiem niejako pośredniczą w zawieraniu polisy między towarzystwem ubezpieczeniowym a rodzicami uczących się w placówce dzieci. Jest to przejaw troski o bezpieczeństwo i dobro uczniów. NNW dla dziecka można zatem nabyć w szkole, opłacając składkę podaną przez wychowawcę.

NNW oferowane przez szkołę to rodzaj grupowego ubezpieczenia, dzięki czemu koszt takiej polisy może być korzystniejszy. Zanim zdecydujesz się ubezpieczyć dziecko w ramach tego ubezpieczenia, zapoznaj się z OWU, aby upewnić się, jaki zakres ochrony zapewnia ta polisa i na jaką sumę jest zawierana umowa. To od niej bowiem w dużej mierze zależy, jak wysokie odszkodowanie otrzyma Twoja pociecha po szkodzie.

Pamiętaj, że zakup ubezpieczenia NNW dla dziecka w placówce nie jest obowiązkowy. Możesz zaakceptować taką ofertę i opłacić składkę, jeśli zakres polisy oferowanej przez szkołę jest według Ciebie wystarczający. Jeśli jednak zapisy OWU Ci nie odpowiadają lub zwyczajnie chcesz ubezpieczyć dziecko na wyższą sumę, możesz wykupić polisę we własnym zakresie, korzystając z oferty towarzystw działających na polskim rynku.

NNW oferują właściwie wszyscy wiodący ubezpieczyciele, m.in.:

 • Allianz,
 • Beesafe,
 • Compensa,
 • Generali,
 • Nationale Nederlanden,
 • TUZ Ubezpieczenia,
 • UNIQA,
 • Wiener.

Szczegóły dotyczące NNW szkolnego (zakres ochrony, sumy ubezpieczenia, limity i ceny) znajdziesz na stronach tych firm. Możesz skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń i wykupić polisę online, wybierając odpowiadający Tobie i Twojemu dziecku wariant.

Dobrym rozwiązaniem jest też skorzystanie z rankingów NNW szkolnego, które w jednym miejscu zestawiają oferty najlepszych firm.

Ochrona do 100 000 zł w ramach NNW szkolnego!

To, jak wysokie świadczenie będzie przysługiwało Twojemu dziecku z NNW, zależy od sumy, na którą zawrzesz polisę. Suma ubezpieczenia to górna granica ochrony. To na jej podstawie wyliczane jest zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu.

Przykład

Załóżmy, że ubezpieczyłeś dziecko w ramach NNW na sumę 50 000 zł. W czasie trwania ochrony Twoja pociecha złamała palec na zajęciach wychowania fizycznego. Taki uraz w wybranym przez Ciebie towarzystwie został oceniony na 1% uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowanemu uczniowi będzie zatem przysługiwało zadośćuczynienie w wysokości 500 zł (1% x 50 000 zł).

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie będzie przysługiwało ubezpieczonemu dziecku.

Najwyższe sumy dotyczą zwykle trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci. Każdy ubezpieczyciel oferuje przynajmniej 2 warianty NNW szkolnego, które różnią się przede wszystkim tą górną granicą. Na jakie sumy możesz ubezpieczyć swoją pociechę?

Towarzystwo ubezpieczenioweMaksymalna suma ubezpieczenia NNW dla dziecka w razie trwałego uszczerbku lub śmierci
Allianz 100 000 zł
Beesafe50 000 zł
Generali55 000 zł
Nationale Nederlanden30 000 zł
TUZ Ubezpieczenia 100 000 zł
UNIQA100 000 zł
Wiener100 000 zł
Źródło: strony internetowe ubezpieczycieli [marzec 2024].

Świadczenia związane z leczeniem, pobytem dziecka w szpitalu czy innymi rodzajami pomocy, na które Twoje dziecko może liczyć w ramach NNW, są ograniczane innymi sumami, zwykle niższymi. Jest to spowodowane też tym, że koszty takich działań zwykle są niższe. Jakie limity przysługują na ich opłacenie?

Rodzaj usługiMaksymalne świadczenieTowarzystwo ubezpieczeniowe
Poważne zachorowanie7000 złUNIQA
Koszty leczenia30 000 złWiener
Pomoc psychologiczna15 000 złUNIQA
Osierocenie7000 złUNIQA
Ugryzienie przez kleszcza1000 złNationale Nederlanden
Operacja plastyczna15 000 złAllianz
Odbudowa stomatologiczna30 000 złWiener
Korepetycje1000 złNationale Nederlanden
Źródło: strony internetowe ubezpieczycieli [marzec 2024].

Od czego zależy cena NNW dla dziecka?

Składki ubezpieczenia NNW są w miarę stałe. Oznacza to, że informacje o ubezpieczonym dziecku, np. jego wieku, rzadko wpływają na koszt ubezpieczenia (rodzaj placówki, do której uczęszcza dziecko, wpływa na cenę NNW w TUZ). Kluczowe znaczenie ma zakres ochrony. Im więcej rodzajów pomocy zapewnianych przez ubezpieczyciela, a przede wszystkim im wyższa suma, tym wyższa składka NNW dla dziecka.

Ubezpieczyciele oferują najczęściej kilka wariantów NNW szkolnego. W Beesafe masz do wyboru 2 warianty, w towarzystwie Wiener – 3 warianty, a w Generali, Allianz, Nationale Nederlanden i UNIQA – 4 warianty. Największy wybór oferuje TUZ Ubezpieczenia, które przygotowało aż 7 ofert NNW dla dzieci.

Każda opcja różni się pod względem:

 • wysokości sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu i śmierć ubezpieczonego,
 • limitów dotyczących świadczeń wypłacanych w związku z urazem lub innymi szkodami objętymi ochroną,
 • liczby świadczeń przysługujących w ramach wybranego wariantu (bardziej okrojone polisy NNW dla dzieci nie zawsze zapewniają zwrot kosztów leków, świadczenie za niezdolność do nauki czy zadośćuczynienie za utratę rodzica).

Żeby zobaczyć różnicę, wystarczy zapoznać się z ofertami przykładowego towarzystwa i porównać jego oferty NNW pod względem sum ubezpieczenia, rodzajów należnej pomocy i składek.

Ile kosztuje NNW dla dziecka?

Ubezpieczyciele sami ustalają cennik polis NNW dla dziecka. Każdy wariant jest dostępny w innej cenie. W większości firm ubezpieczeniowych ceny są stałe, a więc każde dziecko będzie mogło zostać ubezpieczone za te same pieniądze.

Koszt NNW dla dziecka w Allianz

WariantCena ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
Komfort – nr 1 41 zł15 000 zł 15 000 zł
Komfort – nr 2 63 zł 30 000 zł30 000 zł
Plus – nr 3 100 zł35 000 zł 35 000 zł
MAX – nr 4 295 zł 100 000 zł 100 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w Allianz [marzec 2024].

Koszt NNW dla dziecka w Beesafe

WariantCena ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
Bardzo dobry49 zł15 000 zł25 000 zł
Celujący76 zł42 000 zł50 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w Beesafe [marzec 2024].

Koszt NNW dla dziecka w Generali

WariantCena ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
Oszczędny41 zł10 000 zł15 000 zł
Optymalny76 zł20 000 zł25 000 zł
Maksymalny118 zł30 000 zł35 000 zł
Prestiż244 zł50 000 zł55 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w Generali [marzec 2024].

Koszt NNW dla dziecka w Nationale Nederlanden

WariantCena ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
S59 złsumy dotyczą szczegółowych urazów 15 000 zł
M99 złsumy dotyczą szczegółowych urazów 15 000 zł
L139 złsumy dotyczą szczegółowych urazów 30 000 zł
XL199 złsumy dotyczą szczegółowych urazów 30 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w Nationale Nederlanden [marzec 2024].

Koszt NNW dla dziecka w TUZ Ubezpieczenia

WariantCena ubezpieczenia dla dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkolaCena ubezpieczenia dla dzieci uczęszczających do podstawówki, zespołu szkół, szkół ponadpodstawowych, a także dla studentówSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
Wariant 129 zł49 zł10 000 zł20 000 zł
Wariant 239 zł59 zł15 000 zł30 000 zł
Wariant 349 zł69 zł20 000 zł40 000 zł
Wariant 459 zł79 zł25 000 zł50 000 zł
Wariant 569 zł89 zł35 000 zł70 000 zł
Wariant 6119 zł159 zł50 000 zł100 000 zł
Wariant 7199 zł249 zł100 000 zł200 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w TUZ Ubezpieczenia [marzec 2024].

Koszt NNW dla dziecka w UNIQA

WariantCena ubezpieczenia Cena ubezpieczenia z ochroną przed hejtemSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
S 48 zł 73 zł15 000 zł25 000 zł
M 86 zł 111 zł30 000 zł50 000 zł
L 140 zł 165 zł50 000 zł80 000 zł
XL 279 zł 304 zł70 000 zł100 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w UNIQA [marzec 2024].

Koszt NNW dla dziecka w Wiener

WariantCena ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiuSuma ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego*
Podstawowy37 zł – 352 zł10 000 zł – 100 000 zł10 000 zł – 100 000 zł
Rozszerzony43 zł – 392 zł10 000 zł – 100 000 zł10 000 zł – 100 000 zł
Pełny59 zł – 443 zł10 000 zł – 100 000 zł10 000 zł – 100 000 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń NNW dla dziecka w Wiener [marzec 2024].

Wiener oferuje po 3 warianty do każdej sumy ubezpieczenia. Na cenę polisy wpływa zatem po pierwsze suma ubezpieczenia NNW dla dziecka, a po drugie – zakres ochrony w ramach dodatkowych świadczeń.

* Sumy ubezpieczenia dotyczą śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jedynie w towarzystwie Wiener suma dotyczy wypadku komunikacyjnego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o to, ile kosztuje NNW dla dziecka

Czy wiek dziecka ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia NNW szkolnego?
Ile kosztuje NNW dla dziecka?
Czy rodzic może wybrać sumę, na jaką chce ubezpieczyć dziecko?
PODSUMOWANIE
 • NNW dla dziecka zapewnia zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, a także świadczenie na pokrycie kosztów leczenia i rekompensatę innych szkód związanych z rekonwalescencją, np. korepetycji, odwołanej wycieczki czy interwencji w razie hejtu w internecie.
 • NNW dziecka zapewnia mu ochronę nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, ale także poza szkołą, w domu, w czasie wolnym (również podczas ferii i wakacji, także wyjazdowych).
 • NNW dla dziecka możesz nabyć w szkole (placówki dają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego) lub wykupić je na własną rękę.
 • Ubezpieczyciele dają rodzicom do wyboru po kilka pakietów NNW szkolnego, które różnią się przede wszystkim sumą ubezpieczenia. Niektóre firmy oferują ochronę do 100 000 zł.
 • Cena NNW dla dziecka zależy przede wszystkim od zakresu ochrony (liczby świadczeń, limitów i sum ubezpieczenia). Rzadziej od wieku dziecka i placówki, do której uczęszcza.
 • Składki ubezpieczeniowe w przypadku NNW dziecka są raczej stałe i wynoszą od 29 zł w górę w zależności od wybranego towarzystwa i wariantu.
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC