Likwidacja szkody gotówkowa a bezgotówkowa po zdarzeniu, czyli poradnik ubezpieczonego.

Niestety, każdemu właścicielowi pojazdu może przytrafić się stłuczka lub kolizja drogowa. Takie zdarzenie ma swoje konsekwencje – pojazd trzeba naprawić. Jakie możliwości ma kierowca?

Każdy kierowca w momencie powstania szkody musi podjąć kilka kluczowych decyzji. Ubezpieczyciel często zadaje pytanie: czy chcesz likwidować szkodę w wariancie gotówkowym i bezgotówkowym? Właściciel pojazdu nie zawsze wie, co kryje się pod proponowanymi przez towarzystwo ubezpieczeniowe rozwiązaniami.

Likwidacja szkody gotówkowa a bezgotówkowa – kiedy nie zapłacimy ani złotówki?

Wariant bezgotówkowy – takie rozwiązanie przewiduje brak udziału właściciela samochodu w likwidacji uszkodzeń pojazdu. W ramach tego rozwiązania towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie realizuje, wraz z warsztatem samochodowym lub autoryzowaną stacja, każdy z etapów naprawy. Poszkodowany nie otrzymuję żadnych pieniędzy. Nawet przetransportowanie pojazdu do stacji naprawczej lub warsztatu samochodowego, z którym sprzedający polisę ma podpisane ma podpisaną umowę o współpracę, nie jest jego zobowiązaniem. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców i bardzo zapracowanych właścicieli aut. Oczywiście, poszkodowany nadal jest elementem procesu naprawy szkody, niemniej samej czynności nie musi nadzorować osobiście. Taki wariant naprawy wybierany jest najczęściej przez kierowców posiadających stosunkowo nowe auta i tych, którym zależy na naprawie, która wykorzystuje części oryginalne i nowe. Pamiętajmy, że z OC sprawcy zdarzenia możemy skorzystać również poprzez wynajęcie na koszt ubezpieczyciela pojazdu zastępczego. W takiej sytuacji musimy jedynie uzasadnić, że samochód służy nam w codziennych czynnościach na przykład dojazdach do pracy czy odwożeniu do szkoły dzieci.

Naprawa bezgotówkowa a szkoda całkowita

Powstanie szkody całkowitej następuje wtedy, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce podjąć się naprawy auta. Dzieje się tak najczęściej w takiej sytuacji, gdy naprawa samochodu kosztowałaby więcej niż wart jest pojazd. Wartość samochodu, którą bierze pod uwagę ubezpieczyciel, to kwota zapisana ogólnych warunkach ubezpieczenia na dzień szkody. Szkoda całkowita z OC sprawcy określana jest jako zniszczenie powyżej 100% wartości pojazdu w dniu wypadku. Dzieje się tak na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego w wyroku z dnia z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05).

Likwidacja szkody gotówkowa i bezgotówkowa – z jakich części skorzysta ubezpieczyciel?

Kwestia części używanych do naprawy zniszczonego pojazdu to temat najczęstszych sporów z zakładami ubezpieczeń. Co to zasady naprawa pojazdu powinna doprowadzić do takiej sytuacji, w której jego stan jest dokładnie taki, jak przed wypadkiem. Takie ujęcie treści powoduje szereg niejasności, z których chętnie korzystają towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczalnie bardzo często stosują tak zwane “urealnienia cen części”. Oznacza to, że firma wystawiająca polisę obniża kwotę za części nadające się do wymiany tak, aby dało naprawić się pojazd w warsztatach w rejonie zamieszkania osoby poszkodowanej. Takie urealnienia uwzględnia rok produkcji samochodu, jak i jego aktualną wartość oraz kwotę części zamiennych. W odpowiedzi SN na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych przeczytać można również uzasadnienie dla takich działań ubezpieczycieli:

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Likwidacja szkody gotówkowa a bezgotówkowa – kwestia wyboru i rozsądku właściciela pojazdu

Bardzo ważne jest, aby rozważnie podejść do tej decyzji, czy likwidujemy szkody gotówkowo czy bezgotówkowo. W wariancie gotówkowym po zgłoszeniu do ubezpieczyciela szkody do poszkodowanego zostanie wysłane rzeczoznawca. Jego zadaniem jest ocena, a następnie wykonanie kosztorysu wszystkich powstałych szkód w ramach zdarzenia. Niektóre z firm sprzedające polisy dokonują oceny zniszczeń na podstawie dokumentacji fotograficznej lub filmowej wykonanej przez właściciela pojazdu. W takiej sytuacji ze strony ubezpieczyciela skontaktuję się doradca telefoniczny lub konsultant online. Bardzo często kierowcy są niemile zaskoczeni wysokością rekompensaty, którą przygotował dla nich sprzedawca ubezpieczenia.

Wariant gotówkowy, co do zasady, przewiduje przygotowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe rozliczenia w formie tabeli, które zestawia wszystkie koszty elementów pojazdu wymagających naprawy. Takie rozwiązanie nazywane jest również obiegowo rozwiązaniem kosztorysowym. Niewątpliwą zaletą wariantu gotówkowego, szczególnie z punktu widzenia kierowcy, jest bardzo szybki termin likwidacji szkody. Jeżeli zdecydujemy się na rozwiązanie kosztorysowe, pieniądze z odszkodowania OC sprawcy, bardzo szybko znajdą się na naszym koncie. W takiej sytuacji to sam właściciel pojazdu podejmuje decyzję, w jaki sposób oraz w którym miejscu chce naprawić szkodę. Kierowcy wiekowych pojazdów chętniej decydują się na to rozwiązanie, ponieważ korzystają z zaprzyjaźnionych mechaników, a samej naprawy wykorzystują części zamienne, a nie oryginalne.

Niewątpliwym minusem rozwiązania gotówkowego jest sposób naliczania kwot przez zakłady ubezpieczeniowe. Każdy ubezpieczyciel ma swój sposób wyliczenia wartości poszczególnych elementów wymagających wymiany lub napraw. Niewątpliwie w najlepszej sytuacji, w ramach takiego rozwiązania, są osoby, które potrafią naprawić auto samodzielnie. Oszczędzają one na kosztach robocizny, a jeśli straty na ich pojeździe mają bardziej charakter estetyczny i nie dotyczą kluczowych oraz wewnętrznych mechanizmów pojazdu, to mogą nawet “zarobić”.

Rezygnacja z naprawy bezgotówkowej nie jest jednak wyjściem dla każdego. Taka zmiana sposobu rozliczenia szkody wydawać by się mogła korzystna. Trzeba jednak także mieć na uwadze sposób, w jakim ubezpieczyciel obniża koszt robocizny oraz części. Nie każdy właściciel pojazdu ma wystarczającą wiedzę na temat budowy samochodu, aby samodzielnie móc zrewidować otrzymaną wycenę. Warto wiedzieć, że nie ma on obowiązku przyjmowania za ostateczną wycenę towarzystwa ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeniowym i poruszyć kwestie poszczególnych pozycji w wyliczeniu, a także poprosić o wyjaśnienie. Jeśli w ramach tych ustaleń nie jesteśmy w stanie znaleźć porozumienia, możemy zatrudnić rzeczoznawcę, który na naszą prośbę jeszcze raz przygotuje odrębne zestawienie elementów podlegających naprawie lub wymianie. Niestety, koszt ten ponosi poszkodowany.

Likwidacja szkody gotówkowa a bezgotówkowa – odbiór pojazdu z warsztatu

Każdy rozwiązanie, czy to likwidacja szkody bezgotówkowa, czy gotówkowa ma swoje wady i zalety. Jest jednak kilka podstawowych elementów, na które każdy właściciel pojazdu powinien zwrócić uwagę. Najważniejsze to pamiętać, aby bardzo skrupulatnie sprawdzić to, czy wszystkie naprawy przebiegły we właściwy sposób. Co prawda, o ile wgniecenie na karoserii może nie umknąć naszej uwadze, o tyle nieprawidłowo wykonana naprawa elementów wewnętrznych pojazdu, może ujawnić się dopiero po jakimś czasie. Mimo tego, na tyle, na ile pozwala nam wiedza na temat budowy pojazdu, sprawdźmy jego stan podczas odbioru z warsztatu mechanicznego. Tak naprawdę niezależnie od tego, czy likwidacja szkody jest gotówkowa czy bezgotówkowa na kwestie odbioru pojazdu z naprawy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Bezgotówkowe rozliczenie szkody a przychód

W ramach likwidacji szkody bezgotówkowej i gotówkowej pojawia się zwykle kwestia przychodu. O ile otrzymanie gotówki przez osobę poszkodowana przy ubezpieczeniach dobrowolnych bezspornie stanowi przychód, o tyle naprawa bezgotówkowa dla wielu właścicieli pojazdów nie jest jasna. O przychodzie możemy mówić jedynie wtedy, gdy właściciel samochodu otrzyma rekompensatę finansową ze strony ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy umowa określa towarzystwo ubezpieczeniowe jako te, które ponosi koszty naprawy, a co za tym idzie podatnik nie otrzyma ani grosza na swoje konto, to nie można mówić o przychodzie. Co oczywiste nie ma także możliwości ponoszenia, a zatem i rozliczenia kosztów. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie faktury za bezgotówkową naprawę samochodu, otrzyma zakład ubezpieczeniowy.

W momencie, gdy samochód jest objęty jedynie obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC należy przyjąć, że zwrócone wydatki nie są zaliczane do przychodu. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokami: sygn. akt I SA/Gd 357/07 i I SA/Gd 358/07.

Co ciekawe Sąd Najwyższy ustalił, że ubezpieczyciel wypłaci jedynie kwotę netto, jeżeli istnieje podstawa do odliczenia VAT. W wyjątkowej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy zwolnieni z opłat VAT i tylko oni mogą domagać się kwoty w wartości brutto.

PODSUMOWANIE
  • Jeśli masz nowe auto – skorzystaj z naprawy bezgotówkowej.
  • Sprawdź stan pojazdu odbierając go po naprawie szkody.
  • Nie musisz przyjmować pierwszej wyceny TU.
  • Masz prawo skorzystać z rzeczoznawcy.
  • Rekompensata za wydatki poniesione z tytułu OC nie jest przychodem.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Teresa Wrońska

Ubezpieczenia samochodowe są moim konikiem, ponieważ 7 lat pracowałam jako agent ubezpieczeniowy. Miałam okazję sprzedać kilka tysięcy polis OC/AC, dlatego poznałam większość problemów kierowców. Teraz chętnie rozwiązuję je dla użytkowników porównywarki Mubi.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!