Jak otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Nadmierna prędkość oraz brak ostrożności to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Kierowcy, którzy nie zachowują należytej ostrożności, stanowią nie tylko duże zagrożenie dla innych kierowców, ale przede wszystkim dla pieszych, którzy w momencie zderzenia narażeni są na większe obrażenia, niejednokrotnie śmiertelne. W poniższym artykule opisujemy jak kształtują się prawa osoby, która została potrącona przez samochód. Podpowiadamy również, jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach.

potrącenie pieszego na przejściu

Wypadki drogowe z udziałem pieszych należą do najczęstszych wypadków zdarzających się na polskich drogach. Dla poszkodowanego, który jest pieszym, potrącenie przez samochód jest szczególnie niebezpieczne. Głównie ze względu na fakt, że samochód nawet przy niewielkich prędkościach jest w stanie spowodować obrażenia śmiertelne uderzając w pieszego. Dlatego w sytuacji, gdy pieszy zostanie potrącony przez samochód, przy wypłacie odszkodowania zastosowanie będzie miała zasada ryzyka. Zasada ryzyka stanowi wzmożoną ochronę dla poszkodowanego, bowiem w momencie jej zastosowania nie ma znaczenia czy kierowca zawinił. Odszkodowanie zostanie więc wypłacone potrąconemu bez względu na to, czy kierowcy można przypisać winę. Jedynym wyjątkiem kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jest sytuacja, w której to pieszy w całości zawinił.

UWAGA!

1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których piesi nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas przechodzenia przez jezdnię. Od teraz rozmowy telefoniczne na pasach czy torowiskach i przechodzenie na drugą stronę ulicy, patrząc jednocześnie w ekran smartfona, jest zabronione. Od 1 stycznia 2022 roku kara za to wykroczenie to 300 zł!

Jak otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Potrącenie pieszego często wiąże się z ciężkimi obrażeniami ciała. Człowiek w zderzeniu z samochodem ma niewielkie szanse. Sytuacje, gdy poszkodowany wychodzi z wypadku bez szwanku, należą do szczególnie szczęśliwych. W momencie gdy dojdzie do potrącenia, pieszy ma prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku ma wykupione ubezpieczenie OC.

UWAGA!

Art. 26. Kodeksu drogowego wskazuje, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście!

Zgłoszenie należy kierować drogą mailową, telefoniczną lub tradycyjną. Najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela czy nie udostępnia specjalnego, elektronicznego formularza przez który można zgłosić szkodę. Skąd poszkodowany ma wiedzieć do którego ubezpieczyciela należy zgłosić szkodę? Generalnie sprawca wypadku ma obowiązek wskazać takie informacje, z wiadomych jednak przyczyn, w sytuacji gdy dojdzie do potrącenia pieszego, najważniejsza jest szybka reakcja, czyli wezwanie karetki i policji. Policja na miejscu zdarzenia sporządzi notatkę policyjną, w której będą zawarte informacje dotyczące pojazdu, często również sama informacja o ubezpieczycielu. Jeśli w notatce nie będzie wskazany bezpośrednio ubezpieczyciel, poszkodowany może go ustalić na podstawie numeru rejestracyjnego, który z pewnością został odnotowany w dokumentacji organów ścigania. Potrącony, jako osoba poszkodowana, ma prawo uzyskać te informacje od policji.

Poszkodowany może w dowolnym czasie dokonać zgłoszenia. Musi mieć na względzie jedynie termin przedawnienia roszczeń. W sytuacji gdy kierowca potrąci pieszego i spowoduje u niego obrażenia ciała lub śmierć, będziemy mieli do czynienia z przestępstwem, zatem termin przedawnienia będzie wynosił 20 lat. Zazwyczaj poszkodowani dokonują zgłoszenia po zakończeniu leczenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zrobić to szybciej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku poważnych obrażeń ciała ubezpieczyciel będzie żądał dokumentacji medycznej, prawdopodobnie skieruje poszkodowanego również na komisję lekarską celem orzeczenia uszczerbku na zdrowiu.

Jak szybko ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia lub w przypadku, gdy do likwidacji szkody potrzebne jest wyjaśnienie dodatkowym okoliczności, to maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu, kiedy wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Okres ten nie powinien jednak przekraczać 90 dni od dnia zgłoszenia. Proces likwidacji szkody może się jednak przedłużyć, jeśli jest np. zależny od przebiegu postępowania karnego.

Potrącenie pieszego – odszkodowanie. Czyli czego można się domagać od ubezpieczyciela?

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu jest szeroki. To, czego może żądać potrącony, zależy jednak od konkretnych okoliczności. W wypadkach, w których dochodzi do potrącenia pieszego, zazwyczaj poszkodowany doznaje ciężkich obrażeń ciała. W związku z tym poszkodowanemu należy się odszkodowanie w postaci:

  • zwrotu kosztów leczenia,
  • zwrotu kosztów rehabilitacji,
  • zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych,
  • zwrotu kosztów opieki (jeśli poszkodowany nie był w stanie samodzielnie wykonywać różnych czynności).

Wszystkie ewentualne koszty należy udokumentować. W przeciwnym razie ubezpieczyciel odmówi zwrotu kosztów. Poza rekompensatą poniesionych kosztów poszkodowanemu należy się również zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie. Jeśli doznane obrażenia są poważne i poszkodowany potrzebował długotrwałej rehabilitacji, w wyniku czego utracił zarobek, może starać się również o zwrot utraconych zarobków. W przypadkach szczególnie poważnych, kiedy poszkodowany utracił np. zdolność do pracy, może on starać się o przyznanie renty od ubezpieczyciela.

Przykład

Maria, wracając ze sklepu, została potrącona na pasach. Pomimo że sprawca nie poruszał się ze zbyt dużą prędkością, Maria doznała poważnych obrażeń ciała. Złamanie nogi było na tyle niefortunne, że musiała przejść poważną operację i długą rehabilitację. W jej mieście nie było możliwości korzystania z bezpłatnej rehabilitacji, w wyniku czego poniosła dodatkowe koszty. Nie mogła chodzić do pracy, dlatego jej zarobki uległy obniżeniu (uzyskane świadczenia w postaci zasiłku chorobowego nie stanowiły pełnej rekompensaty). Maria musiała dodatkowo zakupić sprzęt ułatwiający jej poruszanie się o wartości 2300 zł. Czego może domagać się Maria?

Maria może domagać się przede wszystkim zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Wypadek mocno wpłynął na jej życie, uniemożliwiając tym samym dotychczasową aktywność. Przepisy nie wskazują, jaka wysokość zadośćuczynienia należy się poszkodowanemu. W przypadkach poważnych obrażeń, kiedy dolegliwości związane z wypadkiem są szczególnie poważne, kwoty zadośćuczynienia mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ponadto w przedstawionej sytuacji Maria może domagać się zwrotu kosztów rehabilitacji, zwrotu kosztów leczenia – w tym również zwrotu kosztów zakupienia sprzętu medycznego. Jedyne, o czym musi pamiętać, to przedstawienie faktur/paragonów potwierdzających poniesione koszty. Poszkodowana może również domagać się zwrotu utraconego zarobku za okres, kiedy jej wynagrodzenie uległo faktycznemu obniżeniu.

Należy mieć na uwadze, że w tej sytuacji ubezpieczyciel będzie żądał zaświadczenia o zarobkach za ostatnie 6 miesięcy przed wypadkiem oraz dokumentów z których będzie wynikało, że wynagrodzenie faktycznie się obniżyło. W celu uzyskaniu takich dokumentów należy zwrócić się do swojego pracodawcy.

Śmiertelne potrącenie na pasach – odszkodowanie dla rodziny?

Uderzenie przez samochód jest na tyle niebezpieczne dla pieszego, że niejednokrotnie kończy się niestety śmiercią. W przypadku śmierci pieszego jego najbliżsi mogą domagać się od ubezpieczyciela zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, renty, a także zwrotu kosztów pogrzebu.

Co konkretnie kryje się pod terminem „najbliżsi członkowie rodziny”? Generalnie chodzi o faktycznie najbliższą rodzinę: rodziców, rodzeństwo, małżonka i dzieci. Kodeks nie wskazuje jednak katalogu kręgu osób najbliższych, dlatego w doktrynie uznaje się, że chodzi o osoby, które faktycznie miały szczególnie bliską więź z osobą zmarłą. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów. O tym, kto może starać się o zadośćuczynienie, decydują faktyczne relacje, a nie stopień pokrewieństwa. W praktyce przyjmuje się więc, że zadośćuczynienie należy się również dziadkom oraz wnukom. Niejednokrotnie zdarzało się również, że zadośćuczynienie było wypłacone konkubentowi, a więc osobie w ogóle nie związanej formalnie ze zmarłym.

Kwestia przyczynienia się pieszego do wypadku

Jak już wcześniej wspomniano, kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka wobec pieszego potrąconego na pasach. Oznacza to, że odpowiada niezależnie od swojego zawinienia. Niemniej jednak należy pamiętać, że zachowanie pieszego również jest analizowane pod kątem prawidłowości. Zatem jeśli poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do wypadku, ubezpieczyciel może zmniejszyć przyznane odszkodowanie o tzw. przyczynienie. Przyczynienie jest ustalane procentowo. Przepisy nie wskazują wprost, o ile można obniżyć odszkodowanie, zatem ubezpieczyciele szacują wysokość procentową w oparciu o wcześniej ustaloną praktykę. Niejednokrotnie ubezpieczyciele zawyżają przyczynienie, dlatego zawsze warto skonsultować tę kwestię z prawnikiem.

Przykład

Robert przechodził przez jezdnię w nieoznaczonym miejscu. Został w tym czasie potrącony przez samochód, który poruszał się z dużą prędkością. Okazało się, że kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Niemniej jednak ustalono, że zachowanie Roberta również nie było prawidłowe, co przyczyniło się do wypadku. Ubezpieczyciel uznał, że przyczynienie się było na tyle poważne, że obniżył przyznane odszkodowanie o 50%. W wyniku tego zadośćuczynienie i odszkodowanie wyliczone łącznie na 40 000 zł, zostało wypłacone jedynie w kwocie 20 000 zł.

Czy ubezpieczyciel może odmówić potrąconemu pieszemu całkowitej wypłaty odszkodowania?

Powyżej omówiono kwestię przyczynienia się. Podsumowując: jeśli poszkodowany przyczynił się swoim zachowaniem do wypadku, ubezpieczyciel może obniżyć przyznane odszkodowanie o tzw. przyczynienie. Czy jednak ubezpieczyciel może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania? Jest taka możliwość. Jednak odmowa może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy poszkodowany był wyłącznie winny. Należy więc przede wszystkim odróżnić przyczynienie się do wypadku od sytuacji, kiedy mówimy o wyłącznej winie poszkodowanego. Wyłączna wina poszkodowanego może zostać stwierdzona tylko wtedy, gdy zachowanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku. Zatem chodzi o sytuacje, kiedy kierowca nie naruszył żadnego przepisu i całe zdarzenie było wynikiem nieprawidłowego zachowania pieszego.

Przykład

Mateusz jechał samochodem, zachowując dozwoloną prędkość. Kierowca należycie obserwował przedpole jazdy, jednak w pewnym momencie przed maskę wyskoczył mu nietrzeźwy mężczyzna. Kierowca nie miał szansy uniknięcia zderzenia.

W opisanej powyżej sytuacji kierowca zachował się poprawnie. Nie miał możliwości uniknięcia zderzenia. Cała sytuacja była spowodowana zachowaniem pieszego, który nagle wyskoczył pod samochód. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Niemniej jednak trzeba mieć na uwadze, że do odmowy może dojść tylko wtedy, kiedy zachowanie pieszego było wyłączną przyczyną wypadku. Jeśli więc w opisanej wyżej sytuacji byłoby tak, że kierowca przekroczył dozwoloną prędkość, wtedy należy rozważyć czy zachowanie pieszego było jedyną przyczyną. Wszak zachowanie poszkodowanego było naganne i z pewnością przyczyniło się do przebiegu wypadku, jednak gdyby kierowca nie przekroczył dozwolonej prędkości, może mógłby wyhamować i tym samym uniknąć zderzenia. Zatem, jak widać, wszystko zależy od konkretnych okoliczności, które powinny być każdorazowo dokładnie badane.

Co zrobić, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku?

Niestety często dochodzi do sytuacji, kiedy kierowca po potrąceniu pieszego ucieka z miejsca zdarzenia. W przypadku potrącenia pieszego policja zawsze ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie postępowanie w celu wykrycia sprawcy. Nie zawsze jednak ustalenie sprawcy jest możliwe, zwłaszcza jeśli do wypadku doszło poza obszarem zabudowanym, w miejscu, gdzie nie ma monitoringu i świadków, którzy widzieliby zdarzenie. W takiej sytuacji poszkodowany nie zostaje jednak bez ochrony. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci poszkodowanemu zadośćuczynienie i odszkodowanie, jeśli sprawca jest nieznany. W celu uzyskania odszkodowania za wypadek spowodowany przez nieznanego sprawcę, należy skierować zgłoszenie do dowolnego zakładu ubezpieczeń. Każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie. Zakład ubezpieczeń przeprowadzi postępowanie likwidacyjne, po czym przekaże całość dokumentacji do UFG, który wyda decyzję i wypłaci odszkodowanie. Należy więc pamiętać, że zgłoszenia nie kieruje się bezpośrednio do UFG.

PODSUMOWANIE
  • Pieszy, który doznał obrażeń ciała na skutek potrącenia, może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania (m.in. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zwrot utraconych zarobków), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a w niektórych przypadkach także renty.
  • Jeśli doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego, to jego osoby najbliższe mają prawo otrzymać stosowne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Osoby najbliższe mogą starać się również o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, rentę oraz zwrot kosztów pogrzebu.
  • Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie i zadośćuczynienie w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia, chyba że wyjaśnienie istotnych okoliczności nie było możliwe w tym terminie. W takim przypadku poszkodowany otrzyma pieniądze w ciągu 14 dni od momentu, kiedy wyjaśnienie istotnych okoliczności było możliwe. Termin ten nie może przekraczać 90 dni od dnia zgłoszenia, chyba że rozstrzygnięcie sprawy zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.
  • Jeśli sprawca jest nieznany, odszkodowanie wypłaci UFG. W celu uzyskania odszkodowania należy kierować zgłoszenie do dowolnego ubezpieczyciela, który przekaże całość zgromadzonej dokumentacji bezpośrednio do UFG.
  • Ubezpieczyciel może obniżyć przyznane odszkodowanie, jeśli poszkodowany przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody.
  • Ubezpieczyciel odmówi pieszemu całkowitej wypłaty odszkodowania, jeśli okaże się, że zachowanie pieszego stanowiło wyłączną przyczynę wypadku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za potrącenie na pasach

Co to jest zasada ryzyka?
Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za potrącenie na pasach?
O co osoba potrącona może ubiegać się w ramach odszkodowania?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC