Stłuczka samochodem zastępczym – kto ponosi odpowiedzialność za szkody?

Wypadki chodzą po ludziach. A to, że kilka dni temu uczestniczyłeś w stłuczce, w wyniku której Twój pojazd trafił do warsztatu, a Ty jeździsz teraz samochodem zastępczym, nie oznacza, że kolizja nie może przydarzyć Ci się znowu. Jeśli tak się stanie, powinieneś wiedzieć, jak postępować i czy to Ty będziesz musiał ponieść koszty uszkodzonego auta zastępczego.

Samochód zastępczy – w ramach jakiego ubezpieczenia możesz na niego liczyć?

Z usługi wypożyczenia samochodu zastępczego mogą skorzystać osoby, które utraciły swój pojazd w wyniku kolizji, działania sił przyrody, osób trzecich, a także kradzieży. Jeśli po szkodzie pojazd jest poddawany naprawie, auto zastępcze może służyć Ci do momentu odbioru z warsztatu Twojego własnego, już zdolnego do jazdy samochodu. Jeśli jednak Twój pojazd uległ szkodzie całkowitej lub został skradziony, czas wynajmu auta zastępczego może być dłuższy.

Pojazd zastępczy może Ci przysługiwać z jednego z kilku tytułów. Ubezpieczyciel opłaci wynajem takiego auta w ramach odszkodowania z OC sprawcy lub Twojego assistance. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również auto zastępcze przy likwidacji szkody z Twojego AC.

Samochód zastępczy z OC sprawcy

Jeszcze kilka lat temu możliwość korzystania z samochodu zastępczego w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku była rzadkością. Ubezpieczyciele niechętnie opłacali wynajem pojazdu dla poszkodowanego. Obecnie jest to już niemal standard. Oczywiście o ile pokrzywdzony rzeczywiście takiego auta potrzebuje, np. do prowadzenia działalności gospodarczej, dojazdu do pracy lub odwożenia dzieci do szkoły, a rodzina nie posiada drugiego, nieużywanego samochodu.

Samochód zastępczy możesz wynająć na własną rękę, przestrzegając ograniczeń co do klasy i ceny wynajmu pojazdu, a następnie przedstawić zgromadzone rachunki i faktury oraz domagać się od ubezpieczyciela likwidującego szkodę z OC sprawcy zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli jednak nie stać Cię na wynajem samochodu zastępczego na czas naprawy, powinieneś zwrócić się do TU z prośbą o bezgotówkowy wynajem auta. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizuje dla Ciebie pojazd przy współpracy z jedną z wypożyczalni i rozliczy się z nią we własnym zakresie.

Samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia AC

Nie każdy ubezpieczyciel oferuje samochód zastępczy, gdy pojazd klienta jest poddawany naprawom lub został doszczętnie zniszczony albo skradziony. Przykładowo PZU daje możliwość wykupienia rozszerzenia o usługę Auto Non Stop na czas naprawy Twojego własnego auta.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Auto zastępcze w ramach assistance

Nie każde ubezpieczenie assistance zapewnia usługę wypożyczenia samochodu zastępczego, jednak niejednokrotnie już w ramach assistance mini dodanego do ubezpieczenia OC otrzymasz tego typu pomoc. Pojazd zastępczy oferowany w ramach assistance może być dostępny  tylko w niektórych sytuacjach, np. tylko po awarii albo tylko po wypadku.

miniaturka wpisu
Kiedy masz prawo domagać się pojazdu zastępczego z OC sprawcy, a kiedy możesz skorzystać z assistance?

Polscy kierowcy przez lata nie używali samochodów zastępczych z OC sprawcy głównie z powodu niekorzystnych decyzji ze strony ubezpieczycieli. Obecnie sądy wyznaczyły zupełnie inny kierunek interpretowania przepisów prawa.

Przejdź do artykułu

Korzystanie z samochodu zastępczego – gdzie znajdziesz informacje o sposobie korzystania z wypożyczonego auta?

To, na jakich zasadach będzie odbywało się korzystanie z wynajętego przez Ciebie samochodu, znajdziesz w dokumentach ubezpieczyciela lub wypożyczalni. Szukaj zatem regulaminów wynajmu pojazdu oraz dokładnie przeczytaj umowę, którą podpisujesz podczas przejmowania użyczanego Ci pojazdu.

W umowie i regulaminie, który zwykle stanowi jej załącznik, znajdziesz informacje dotyczące warunków przyjmowania i zdawania pojazdu, a także – co powinno Cię szczególnie zainteresować – odpowiedzialności w razie uszkodzenia samochodu zastępczego, bo stłuczki w czasie korzystania z takiego auta również mogą się zdarzyć.

Kto zapłaci za naprawę samochodu zastępczego?

Szczęściem w nieszczęściu będzie sytuacja, w której winnym szkód wyrządzonych na samochodzie zastępczym będzie inny kierowca. Jeśli to ktoś inny spowoduje szkodę i osobę tę da się namierzyć, szkoda prawdopodobnie zostanie zlikwidowana z OC sprawcy. Ty musisz zadbać tylko o dowód na to, że to inny uczestnik ruchu drogowego jest sprawcą zdarzenia. Powinieneś zatem sporządzić oświadczenie wraz z winowajcą.

Nieco inaczej może wyglądać Twoja odpowiedzialność, jeśli sprawca szkody jest nieznany, np. zarysuje lakier auta zastępczego, podczas gdy Ty robiłeś zakupy lub załatwiał ważne sprawy w urzędzie. Wypożyczalnie zazwyczaj wykupują autocasco na udostępniane najemcom samochody, jednak często stosują w ubezpieczeniu udział własny w likwidacji szkody, aby zmniejszyć składkę ubezpieczeniową. Koszty udziału własnego mogą wówczas spaść na Ciebie. Jeśli będziesz zobowiązany do pokrycia części kosztów naprawy, taki zapis na pewno znajdzie się w umowie najmu lub regulaminie obowiązującym w danej firmie. Udział własny może zostać zastosowany również w przypadku kradzieży pojazdu, a także innych uszkodzeń (również wówczas, gdy to Ty spowodujesz szkodę) likwidowanych w ramach AC. Maksymalna wysokość udziału własnego również powinna znajdować się w dokumentach, które akceptujesz, składając swój podpis przed przejęciem samochodu.

Często wypożyczalnie umożliwiają zniesienie obowiązku partycypowania w likwidacji szkody. To jednak wiąże się najczęściej z nieco większym kosztem samego wynajmu.

Niestety niektóre sytuacje będą zobowiązywały Cię do pokrycia 100% kosztów naprawy uszkodzeń samochodu zastępczego. Jakie to sytuacje?

 • Niedopełnienie któregoś z obowiązków po zaistnieniu szkody (np. niepoinformowanie o zdarzeniu policji lub wypożyczalni).
 • Korzystanie z pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz z zapisami umowy, w wyniku czego doszło do uszkodzenia.
 • Udostępnienie auta zastępczego osobie, która nie jest stroną umowy najmu i to podczas pozostawienia pojazdu pod jej opieką doszło do uszkodzeń.

Co zrobić, gdy samochód zastępczy zostanie uszkodzony?

Równie uważnie powinieneś przeczytać fragment dokumentów, mówiący o tym, co powinieneś zrobić, gdy dojdzie do uszkodzenia auta zastępczego. Ubezpieczyciel oferujący tę usługę lub wypożyczalnia samochodów na pewno określiła w regulaminie lub podpisanej z Toba umowie zasady postępowania w razie:

 • kolizji lub wypadku drogowego, w którym sprawca jest znany,
 • uszkodzenia samochodu przez nieznanego kierowcę,
 • uszkodzenia pojazdu z Twojej winy,
 • wystąpienia innych sytuacji, w wyniku których samochód zastępczy zostanie uszkodzony.

W każdej firmie mogą obowiązywać inne ustalenia.

Częstą praktyką jest zobowiązanie najemcy do wezwania policji na miejsce zdarzenia. Zatem jeśli po wyjściu ze sklepu zobaczysz urwane lusterko lub zderzysz się ze zwierzęciem, które w dodatku po kolizji przestraszone uciekło do lasu, powinieneś zawiadomić odpowiednie organa. Sporządzona przez funkcjonariuszy dokumentacja posłuży wypożyczalni do otrzymania odszkodowania. W sytuacji, w której sprawcą szkody jest osoba trzecia i jest ona znana, trzeba zadbać o spisanie oświadczenia.

Firmy zajmujące się użyczaniem aut zastępczych zwykle wymagają także, aby po zdarzeniu z udziałem wynajętego pojazdu powiadomić ich o zaistniałej sytuacji. Zdarza się, że termin na zgłoszenie szkody do przedstawiciela wypożyczalni jest krótki – nawet 1 godzina od zajścia zdarzenia.

Bez względu na to, jakie powypadkowe praktyki są stosowane w firmie, z której wypożyczyłeś auto zastępcze, powinieneś się do nich zastosować, aby pełna odpowiedzialność, zwłaszcza finansowa, nie spadła na Ciebie. Niedopełnienie któregoś z obowiązku może skutkować tym, że naprawa szkód będzie leżała po Twojej stronie.

Jak zminimalizować ryzyko odpowiadania za szkody wyrządzone na samochodzie zastępcznym?

Żeby zmniejszyć ryzyko odpowiadania za szkody powstałe na pojeździe zastępczym, powinieneś:

 • stosować się do zaleceń ubezpieczyciela lub wypożyczalni (postępować zgodnie z zapisami poczynionymi w umowie i regulaminie),
 • nie oddawać pojazdu pod opiekę innych osób,
 • korzystać z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • gdy konieczny jest transport zwierząt, odpowiednio zabezpieczyć pojazd przed zniszczeniami, które Twój pupil może poczynić,
 • przed przejęciem samochodu zastępczego dokładnie obejrzeć pojazd i zgłosić ewentualne uszkodzenia (wgniecenia, zarysowania lakieru, pęknięcia itp).
PODSUMOWANIE
 • Samochód zastępczy możesz otrzymać z OC sprawcy, w ramach ubezpieczenia AC (najczęściej po wykupieniu rozszerzenia zakresu ochrony) oraz w ramach assistance.
 • Wszelkie informacje dotyczące Twojej odpowiedzialności po uszkodzeniu samochodu zastępczego powinieneś znaleźć w umowie najmu oraz regulaminie wypożyczalni.
 • Szkody wyrządzone na samochodzie zastępczym zostaną zlikwidowane z OC sprawcy, jeśli winnym uszkodzeń jest inny kierowca i jest on znany.
 • Za szkody spowodowane przez nieznanego sprawcę lub przez Ciebie jako najemcę prawdopodobnie zapłaci ubezpieczyciel wystawiający polisę AC, jednak wypożyczalnia może zobowiązać Cię do poniesienia kosztów udziału własnego.
 • Pełna odpowiedzialność będzie leżała po Twojej stronie, jeśli szkody spowoduje osoba, której pożyczyłeś samochód zastępczy, uszkodziłeś go przez nieodpowiednie użytkowanie lub nie poinformowałeś policji i wypożyczalni o zdarzeniu.
 • Wypożyczalnia lub ubezpieczyciel prawdopodobnie będą wymagali, abyś po szkodzie poinformował ich o zajściu, a często także zawiadomił policję.
 • Żeby uniknąć ponoszenia odpowiedzialności za szkody, które powstały na pojeździe jeszcze zanim go wypożyczyłeś, sprawdź przy odbiorze auta zastępczego, czy nie ma ono uszkodzeń.

Źródła:

Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!