Jak i gdzie ubezpieczyć samochody o niezwykłym przeznaczeniu?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymienia odbiegające od normy użycie samochodu w wyłączeniach odpowiedzialności. Oznacza to, że nie udziela pomocy w ramach autocasco, gdy samochód jest wykorzystywany do czynności, do których nie został przygotowany. Jednak co, jeśli pojazd ma niezwykłe przeznaczenie? Jak go ubezpieczyć?

ubezpieczenie samochodów o niezwykłym przeznaczeniu

OC i AC dla pojazdów o niezwykłym przeznaczeniu

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można wykupić dla każdego pojazdu, również tego o niezwykłym przeznaczeniu. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, OC zapewnia wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym w kolizji lub wypadku spowodowanych przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu.

Autocasco natomiast służy do pokrycia kosztu likwidacji szkód, które zostały wyrządzone na pojeździe, dla którego wykupiono AC. Dzięki temu ubezpieczeniu można zlikwidować szkody powstałe w wyniku błędu samego właściciela pojazdu, działania żywiołów, zderzenia z dzikim zwierzęciem czy zniszczenia auta przez nieznanego sprawcę, na przykład w akcie wandalizmu. Autocasco pomoże także odzyskać część wartości samochodu, który został skradziony lub całkowicie utracony w inny sposób.

Niektórzy ubezpieczyciele nie obejmują ochroną autocasco pojazdów, które reprezentują nietypowe ryzyko ubezpieczeniowe, na przykład wykorzystywanych jako taksówek, wypożyczanych innym osobom lub używanych do jazd próbnych i testowych. Inne firmy ubezpieczeniowe jednak podejmują się ubezpieczenia takich pojazdów. Kilka z nich zostanie wymienione poniżej.

Przewiezienie mebli osobówką – czy jest to bezpieczne dla Twojego samochodu?

Jak bezpiecznie przewozić rzeczy wewnątrz samochodu? Co można przewozić na dachu samochodu? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Czytaj dalej

Benefia i ubezpieczenie pojazdów wynajmowanych zarobkowo i innych pojazdów o niezwykłym przeznaczeniu

Pierwszym z towarzystw ubezpieczeniowych, których ofertę warto poznać, gdy szuka się ubezpieczenia auta o niezwykłym przeznaczeniu, jest Benefia

Osoby zajmujące się odpłatnym wypożyczaniem pojazdów mogą ubezpieczyć je właśnie w tym towarzystwie. Oprócz szkód, które zaszły w tych pojazdach podczas ich zwykłego użytkowania, Benefia (pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty) obejmuje ochroną także szkody powstałe w czasie:

 • używania auta jako rekwizytu,
 • wykorzystania samochodu w wyścigu lub rajdzie oraz w czasie treningu przed takim wydarzeniem,
 • używania pojazdu do jazd próbnych,
 • wykorzystania samochodu do nauki jazdy,
 • używania auta do odpłatnego przewozu osób.

Co ciekawe, w Benefii można wykupić autocasco również dla pojazdów mających kierownicę po prawej stronie.

Compensa — towarzystwo, w którym ubezpiecza się najwięcej rodzajów pojazdów o niezwykłym przeznaczeniu

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dla flot pojazdów i firm leasingowych udostępnianych przez firmę Compensa zamieszczona została informacja, że po indywidualnej ocenie ryzyka ubezpieczeniowego danego pojazdu umową autocasco można objąć urządzenia i maszyny przystosowane do poruszania się po drodze, a także pojazdy:

 • używane do jazd próbnych i testowych,
 • używane w czasie rajdów, wyścigów, konkursów, jazd treningowych,
 • wykorzystywane jako rekwizyty,
 • wynajmowane zarobkowo innym osobom w formie “rent a car”,
 • używane jako taksówki,
 • używane do przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych,
 • stosowane do wykonywania usług holowniczych,
 • poruszające się po płycie lotniska,
 • służące do przewozu niebezpiecznych materiałów lub paliw, gazów płynnych oraz sprężonych,
 • specjalne.

Pojęcie pojazdów specjalnych może wymagać przybliżenia. W tej obszernej grupie znajdują się pojazdy:

 • szczególnie przystosowane do przewożenia osób lub ładunków
 • wykorzystywane przez Policję lub Straż Miejską,
 • używane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Więzienną i liczne inne organizacje.

LINK4 i jego oferta AC dla pojazdów wykorzystywanych do odpłatnego przewozu osób

Na prośbę ubezpieczającego w towarzystwie LINK4 można objąć ubezpieczeniem autocasco samochody wykorzystywane jako taksówki. LINK4 nie odpowiada jednak za szkody w pojeździe, który był wykorzystywany do odpłatnego przewozu osób, jeśli nie zostało to zadeklarowane w trakcie składania wniosku o ubezpieczenie, zaakceptowane przez ubezpieczyciela i zapisane w polisie.

PZU i ubezpieczenie pojazdu służącego do jazd interwencyjnych lub patrolowych

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na ochronie osób lub mienia i obejmującą jazdy interwencyjne i patrolowe mogą ubezpieczyć swoje pojazdy właśnie w tej firmie. Za dodatkową opłatą PZU obejmuje umową autocasco również następujące rodzaje pojazdów:

 • używane do odpłatnego przewozu osób (w tym taksówki), przy czym mogą to być jedynie samochody osobowe, samochody ciężarowe mające nadwozia samochodów osobowych lub inne samochody ciężarowe o ładowności do 750 kg,
 • wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym wypożyczaniu pojazdów,
 • udostępniane jako zastępcze na innych zasadach niż wynajem pojazdu,
 • wykorzystywane do przewozu przesyłek kurierskich, przy czym mogą to być tylko samochody osobowe samochody ciężarowe o nadwoziach samochodów osobowych lub inne ciężarowe o ładowności do 2 ton,
 • wykorzystywane do nauki jazdy.

TUZ — towarzystwo, w którym ubezpieczysz pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych

Za zgodą TUZ i (w niektórych przypadkach) przy opłacie dodatkowej składki ubezpieczeniem autocasco mogą zostać objęte pojazdy:

 • służące do transportu materiałów niebezpiecznych,
 • wykorzystywane do odpłatnego przewozu osób, na przykład zarejestrowane jako taksówki,
 • służące do nauki jazdy,
 • wykorzystywane do świadczenia usług kurierskich i ekspresowych,
 • używane do wykonywania usług holowniczych,
 • wynajmowane zarobkowo.

Dodatkowo firma ta znana jest również z tego, że ubezpiecza:

 • pojazdy produkowane na rynek Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz sprowadzone z tych państw,
 • pojazdy z układem kierowniczym po prawej stronie,
 • pojazdy typu quad, trójkołowce i czterokołowce,
 • pojazdy o nadwoziu typu kabriolet z miękkim dachem,
 • pojazdy stworzone poza wytwórnią fabryczną, tak zwane składaki lub pojazdy typu SAM.

UNIQA — tu ubezpieczysz pojazdy specjalne

Ubezpieczeniem komunikacyjnym UNIQA mogą zostać objęte pojazdy, które rzadko znajdują się ofercie innych towarzystw. Należą do nich m.in. samochody kempingowe, motorowery i wymienione już wcześniej pojazdy specjalne, w tym także pojazdy:

 • służące do oczyszczania dróg,
 • używane do świadczenia usług pomocy drogowej,
 • ambulatoryjne i laboratoryjne wykorzystywane przez służbę zdrowia,
 • pełniące funkcję sklepu lub baru (food trucki),
 • używane do pełnienia usług pogrzebowych.

Warta i ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy

W towarzystwie Warta w dowolnym momencie okresu ubezpieczenia za dodatkową opłatą właściciel ubezpieczonego pojazdu może poprosić o objęcie ubezpieczeniem pojazdów:

 • przeznaczonych do nauki jazdy,
 • wynajmowanych zarobkowo przez podmioty prowadzące wypożyczalnie pojazdów,
 • używanych podczas jazd konkursowych i wyścigowych, a także treningów do tych jazd,
 • wykorzystywanych jako rekwizyty,
 • używanych do jazd próbnych.

W OWU Warty znajdziemy taki zapis:

W porozumieniu z Ubezpieczającym, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez WARTĘ, mogą być zastosowane w umowie ubezpieczenia postanowienia dodatkowe, inne niż określone w OWU ACK. Wprowadzenie takich postanowień wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Źródło: OWU Autocasco komfort (ACK).

Podobne zapisy do tych powyższych znajdziemy w innych OWU. Wielu ubezpieczycieli wymienia użycie pojazdu w nietypowy sposób w wyłączeniach odpowiedzialności, jednak jak widać z powyższego zestawienia, wykupienie autocasco dla pojazdów o niezwykłym przeznaczeniu jest możliwe. Ich właściciele często muszą spełnić pewne warunki, na przykład uiścić dodatkową opłatę, aby ubezpieczyć swoje pojazdy, ale dzięki wykupionemu AC mogą być spokojni o los swoich własności.

FAQ — najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie pojazdów o nietypowym przeznaczeniu

Gdzie mogę ubezpieczyć samochód, który zarejestrowałem jako taksówkę?
Gdzie mogę ubezpieczyć samochody pod wynajem?
PODSUMOWANIE
 • Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje polisą autocasco pojazdy o nietypowym przeznaczeniu. Ma to związek z ich odmiennym ryzykiem ubezpieczeniowym.
 • Na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieje kilka firm otaczających ochroną pojazdy wykorzystywane do takich czynności, jak holowanie, nauka jazdy czy transport niebezpiecznych materiałów.
 • Pojazdy służące do odpłatnego transportu osób można ubezpieczyć m.in. w LINK4, TUZ i PZU.
 • Compensa oferuje ubezpieczenie autocasco dla pojazdów specjalnych i tych poruszających się po płycie lotniska.
 • PZU ubezpiecza pojazdy wykorzystywane do jazd interwencyjnych i patrolowych, będące własnością firm zajmujących się ochroną osób lub mienia.
 • W towarzystwie UNIQA można wykupić autocasco dla pojazdów wykorzystywanych do celów badawczych i doświadczalnych.
 • Wiele towarzystw umożliwia objęcie ubezpieczeniem AC pojazdów wykorzystywanych jako rekwizyty, wynajmowanych, służących do przewozu przesyłek kurierskich i wielu innych nietypowych czynności.
Źródła:
 • https://www.compensa.pl/app/uploads/2022/11/OWU-Compensa-Komunikacja-Floty-Leasing.pdf
 • https://dokumenty.link4.pl/dokument/080ca8e9f12ac6860e75d3814a6fbf8a9793a4a441e2d574ae14ad55ac183939/szczegoly
 • https://benefia.pl/app/uploads/2022/09/OWU_Benefia_Komunikacja.pdf
 • https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1545587
 • https://tuz.pl/strefa-klienta/dokumenty-do-pobrania/owu-i-inne-dokumenty/lista-dokumentow/
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/1977_OWU_Komunikacyjne_UNIQA_Ubezpieczenia.pdf
 • https://www.warta.pl/documents/oferta_dla_ciebie/OWU_Warta_Autocasco_Komfort_C6212_IPID.pdf
Zuzanna Sośnicka
Autor artykułu: Zuzanna Sośnicka

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i redaktorka. Nie ustaje w nauce, wciąż poznając branżę ubezpieczeniową i udostępniając swoją wiedzę czytelnikom poradników porównywarki Mubi. Wierzy, że nawet najtrudniejsze zagadnienia ze świata ubezpieczeń można wyjaśnić w przystępny sposób. Prywatnie uwielbia piec ciasta, czytać książki oraz opiekować się dziećmi i zwierzętami.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC