mtu24.pl – zgłoszenie szkody. Ile masz czasu i jak najłatwiej to zrobić?

mtu24.pl jest marką należącą do Grupy ERGO Hestia, czyli jednej z największych polskich firm zajmujących się ochroną ubezpieczeniową. W szerokiej ofercie towarzystwa można znaleźć również ubezpieczenia komunikacyjne, a sam ubezpieczyciel chwali się prostą i przejrzystą procedurą likwidacji szkód z OC lub AC. Jak to wygląda w praktyce?

mtu24.pl zgłoszenie szkody

Zanim zgłosisz szkodę do ubezpieczyciela – o tym trzeba pamiętać

Gdy dojdzie do szkody, obowiązkiem ubezpieczonego jest zawsze niezwłoczne zawiadomienie o tym odpowiedniego ubezpieczyciela – to wie każdy kierowca. Nie wszyscy mają jednak świadomość, że samo zgłoszenie szkody to tylko jedna strona medalu. To czy otrzymasz odszkodowanie i jaka będzie jego wysokość, zależy również od Twojego postępowania bezpośrednio po zdarzeniu.

Przede wszystkim musisz pamiętać, że kolizja i wypadek to nie to samo! A w związku z tym inne powinno być także Twoje postępowanie na miejscu zdarzenia. Nie wszyscy wiedzą choćby, że nie każda sytuacja wymaga interwencji policji. Wezwanie funkcjonariuszy jest oczywiście konieczne, gdy ktoś został ranny lub np. gdy pomiędzy uczestnikami kolizji nie ma zgody, co do uznania winy jednej ze stron.

Najczęściej jednak w zupełności wystarczające będzie spisanie oświadczenia o zdarzeniu, które powinno zawierać m.in. wyraźne określenie sprawcy i poszkodowanego, a także ich podpisy. Oczywiście wcześniej należy zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia i upewnienie się, że w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Przydatne może się okazać również sporządzenie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia.

Gdy wszystkie czynności dokonywane na miejscu zdarzenia będą już za Tobą, możesz przejść do kolejnego punktu programu, czyli zgłoszenia szkody odpowiedniemu ubezpieczycielowi. Ten może Cię poprosić np. o dostarczenie dokumentów niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody lub udzielenie informacji mających wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania.

Obowiązki ubezpieczonego w mtu24.pl

Opisane wyżej postępowanie dotyczy oczywiście wszystkich kierowców. Ubezpieczeni w mtu24.pl są dodatkowo zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia komunikacyjnego mtu24.pl. Jakich?

 1. W przypadku ubezpieczenia autocasco – zakaz dokonywania zmian w pojeździe lub rozpoczynania naprawy bez zgody ubezpieczyciela, chyba że ten zrezygnował z oględzin lub z przyczyn leżących po swoje stronie nie dokonał ich w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody.
 2. W przypadku kradzieży pojazdu – obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających pochodzenie pojazdu i ułatwiających jego identyfikację oraz zaświadczenia o sprawności zainstalowanych zabezpieczeń innych niż fabryczne.
 3. W przypadku ubezpieczenia NNW – obowiązek poddania się leczeniu i stosowania się do zaleceń mających na celu złagodzenie skutków wypadku oraz udzielenia zgody na udostępnienie ERGO Hestii dokumentacji z leczenia.

Wszystko to wydaje się oczywiste, ale pamiętaj, że jeżeli z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie dopełnisz któregoś ze wspomnianych obowiązków, mtu24.pl będzie miało prawo odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części.

Kiedy zgłosić szkodę w mtu24.pl?

Do terminu zgłoszenia szkody w ramach ubezpieczenia OC stosuje się art. 442 Kodeksu cywilnego, mówiący o przedawnieniu roszczeń o naprawę szkody. Zgodnie z nim, na zawiadomienie ubezpieczyciela poszkodowany ma aż 3 lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie (20 lat jeżeli roszczenie dotyczy szkody w wyniku zbrodni lub występku), ale nie polecamy z tym zbyt długo zwlekać. Im szybciej zgłosisz szkodę, tym większe masz szanse na uzyskanie odszkodowania rekompensującego wszystkie poniesione straty.

A co terminach zgłoszenia szkody mówią przepisy OWU mtu24.pl (ERGO Hestii)?

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić ERGO Hestię o zdarzeniu niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości.

§ 24 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych mtu24.pl

mtu24.pl nie określa zatem żadnych widełek czasowych na zgłoszenie szkody, ale upływający czas nie działa na Twoją korzyść. Jeżeli będziesz niepotrzebnie zwlekać z powiadomieniem ubezpieczyciela o zdarzeniu, może się to negatywnie odbić na wysokości Twojego odszkodowania.

Jak zgłosić szkodę w mtu24.pl?

Przepisy OWU mtu24.pl określają aż 5 sposobów na zgłoszenie szkody w tym towarzystwie. Są to:

 • zgłoszenie telefoniczne pod numerem 58 555 65 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00,
 • zgłoszenie przez indywidualne konto, na które klienci mtu24.pl mogą się zalogować tutaj,
 • zgłoszenie przez formularz online dostępny na stronie internetowej ERGO Hestii,
 • zgłoszenie ustne lub pisemne u przedstawiciela ERGO Hestii,
 • zgłoszenie drogą pocztową na adres ERGO Hestii – ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

Najwygodniejszym i najszybszym sposobem zgłoszenia szkody w mtu24.pl jest bez wątpienia skorzystanie z formularza online dostępnego na stronie internetowej mtu24.pl lub ERGO Hestii. Przy zgłoszeniu będziesz musiał podać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • numer polisy,
 • datę i godzinę zdarzenia.
zgłoszenie szkody w mtu24
CZY WIESZ, ŻE …

mtu24.pl pozwala również na uzyskanie informacji o zgłoszonej szkodzie online na stronie kontakt.ergohestia.pl. Aby zalogować się w serwisie i sprawdzić status sprawy, będziesz musiał podać swoje dane oraz numer zgłoszonej szkody.

Likwidacja szkody w mtu24.pl – kiedy otrzymasz odszkodowanie?

Decyzja o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości, a także sama wypłata rzeczonej kwoty następuje w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgłoszenia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.

Jeżeli w tym terminie nie będzie możliwe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od daty, gdy rozstrzygnięcie niejasnych kwestii stało się możliwe. Termin 14-dniowy nie obowiązuje jednak w przypadku bezspornej części odszkodowania, która powinna zostać wypłacona od razu.

Warto też pamiętać, że cały proces likwidacji szkody, a co za tym idzie również wypłaty odszkodowania, można przyspieszyć, korzystając z systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS) w mtu24.pl. Jest on przeznaczony dla klientów tego towarzystwa, którzy zostali poszkodowani w wyniku kolizji spowodowanej przez innego kierowcę. BLS umożliwia jej zgłoszenie nie w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy, lecz właśnie w mtu24.pl, które wypłaci odszkodowanie, a następnie samodzielnie rozliczy się z drugim ubezpieczycielem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody w mtu24.pl

Czy oświadczenie o zdarzeniu po kolizji wystarczy do zgłoszenia szkody?
Jakie zobowiązania nakłada mtu24.pl w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych?
W jaki sposób można zgłosić szkodę w mtu24.pl?
PODSUMOWANIE
 • W razie kolizji lub wypadku w pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, spisać wspólne oświadczenie jego uczestników oraz wezwać policję w razie konieczności. Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela.
 • Szkodę w mtu24.pl należy zgłosić niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.
 • Najwygodniejszym sposobem zgłoszenia szkody w mtu24.pl jest skorzystanie z formularza online na stronie towarzystwa. Zawiadomienie można złożyć również telefonicznie lub drogą pocztową.
 • Odszkodowanie jest wypłacane przez mtu24.pl w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Proces likwidacji szkody można przyspieszyć, korzystając z systemu BLS.
Źródła:
 • https://www.ergohestia.pl/zgloszenie-szkody/
 • https://mtu24.pl/kontakt/
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych mtu24.pl: https://mtu24.pl/wp-content/uploads/2023/01/Ogolne-Warunki-Ubezpieczen-komunikacyjnych-mtu24.pl_.pdf
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC