Ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy – jak działa, gdzie je kupić

Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej dla kierowców możesz otrzymać wsparcie merytoryczne i finansowe w sporze, który jest związany z pojazdem, np. dotyczy uzyskania odszkodowania po kolizji, oskarżenia warsztatu samochodowego o niepoprawnie zrealizowaną usługę czy zatrzymania prawa jazdy.

Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy i jaki ma zakres?

Głównym celem ochrony prawnej kierowcy jest udzielenie dostępu do porad prawnych za pośrednictwem infolinii, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego, które ma związek z pojazdem mechanicznym. W ramach ochrony prawnej możesz prosić o udostępnienie wzorów umów cywilnoprawnych, polskich aktów prawnych, informacji teleadresowych o sądach, radcach prawnych, notariuszach, itp.

OWU określa limity kosztów, które ponosi ubezpieczyciel, np.:

 • wysokość wynagrodzenia jednego radcy prawnego, 
 • wysokość poręczenia majątkowego, 
 • liczbę informacji prawnych w okresie umowy. 

Dokument powinien też określać, czy ubezpieczenie chroni Cię zarówno, kiedy kierujesz własnym pojazdem, jak i jesteś pasażerem innego samochodu. Ochrona prawna może obejmować również bliskie Ci osoby, które pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ekspert Mubi radzi:

Firmy ubezpieczeniowe precyzyjnie zastrzegają w OWU sytuacje, w których nie podejmują się pokrycia kosztów ochrony prawnej klientów. W wielu dokumentach znajduje się również zapis mówiący, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej, jeśli obrona interesów kierowcy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Przykładowe sytuacje, które obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy, to:

Przyczyną postępowania karnego może być zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego z użyciem pojazdu. Powodem postępowania administracyjnego: niezgodne z prawem zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Ekspert Mubi radzi:

Sprawdź, czy suma ubezpieczenia ochrony prawnej jest redukcyjna. Jeśli tak, ubezpieczyciel będzie ją zmniejszać o każde wypłacone świadczenie. W efekcie może dojść do wyczerpania sumy przed końcem umowy. Z tego powodu ochrona prawna z sumą w wysokości 50 000 zł jest lepszym wyborem od oferty z sumą w wysokości 500 zł, która nie pokryje wszystkich kosztów sądowych, zwłaszcza w skomplikowanej sprawie.

Gdzie można kupić ochronę prawną kierowcy jako dodatkowe ubezpieczenie?

Allianz

Oferta: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Oferta dostępna we wszystkich pakietach ubezpieczeń komunikacyjnych Mój Samochód (Komfort, Plus, Extra, Max). Suma ubezpieczenia jest redukcyjna. Kierowca otrzymuje dostęp do Telefonicznej Asysty Prawnej. Ponadto ubezpieczyciel opłaca koszt wynagrodzenia pełnomocnika, postępowania sądowego, postępowania przed organami administracji samorządowej lub państwowej.

Compensa

Oferta: Ochrona Prawna – Wariant I lub Wariant II

Oferta dostępna z AC lub OC Compensa. Klient ma do wyboru warianty różniące się zakresem ochrony i sumą ubezpieczenia (I – 2500 zł, II – 30 000 zł). Wariant I obejmuje wyłącznie doradztwo prawne w określonych przypadkach. Wariant II zawiera także opcję reprezentacji osoby ubezpieczonej i jej obrony, pokrycie kosztów sądowych, tłumaczenia dokumentów, wynagrodzenia prawnika, a nawet dojazdu klienta do sądu za granicą.

Ergo Hestia

Oferta: Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczeniem Ochrona Prawna w Ergo Hestia objęty jest ubezpieczony i bliskie mu osoby. W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia usługi  telefonicznej informacji prawnej w sprawach dotyczących posiadania i użytkowania pojazdu. Ponadto osoba ubezpieczona jest reprezentowana przez Ergo Hestię m.in. w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty wynagrodzenia adwokata, koszty sądowe, koszty związane z tłumaczeniem dokumentów oraz wiele innych. We wszystkich usługach poza usługami doradczymi ubezpieczony wnosi wkład własny w wysokości 200 zł.

Benefia

Oferta: Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów

Suma ubezpieczenia wynosi 35 000 zł i jest redukcyjna. Ochrona gwarantuje pomoc prawną w razie wejścia w spór dotyczący użytkowania pojazdu lub związanych z nim umów. Ubezpieczenie obejmuje m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, zwrot kosztów poniesionych przez drugą stronę w razie przegranej sprawy czy nieoprocentowaną pożyczkę na zapłatę kaucji w celu uniknięcia aresztowania.

Źródło: strony ubezpieczycieli. Aktualizacja danych: 7.09.2022 r.

Które zakłady ubezpieczeń oferują ochronę prawną w ramach assistance?

Ochrona prawna jest świadczeniem oferowanym w ramach ubezpieczenia assistance przez niektóre zakłady ubezpieczeń. Taka forma ma węższy zakres od oddzielnego ubezpieczenia ochrony prawnej, ale przydaje się, kiedy kierowca podczas pobytu za granicą uczestniczy w kolizji lub wypadku. Ochrona prawna z assistance wspiera osobę ubezpieczoną, kiedy w związku ze zdarzeniem drogowym potrzebuje pomocy prawnika, tłumacza, wpłacenia kaucji, itp.

Uniqa

Oferta: Assistance Premium, Assistance Standard, Assistance Premium, rodzaj świadczenia: Pomoc informacyjna, w tym telefoniczna informacja prawna

Ochrona prawna w ramach wszystkich wariantów Assistance Uniqa przysługuje po zdarzeniach w Polsce i za granicą w ciągu 48 godzin, jak informuje OWU. Ubezpieczyciel służy informacją dotyczącą danych kontaktowych do adwokatów, radców prawnych, komorników i innych osób pracujących w administracji sądowej oraz organach ścigania w Polsce lub za granicą. Poinformuje również o potrzebnych dokumentach i obowiązkach wynikających z prawa, a także o zakresie uprawnień sądów.

Wiener

Oferta: Auto Assistance Plus Standard i Lux

Wiener oferuje klientom podróżującym za granicę zorganizowanie udziału prawnika w postępowaniu sądowym i przekazanie kaucji, łącznie do sumy 2000 euro.

Źródła: strony ubezpieczycieli. Aktualizacja danych: 7.09.2022 r.

ubezpieczenie-assistance
5 sytuacji, w których przydaje się assistance

Ubezpieczenie assistance to ubezpieczenie dodatkowe. Może Ci pomóc w nieprzewidzianej sytuacji. Przeczytaj i sprawdź w jakiej!

Czytaj dalej

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Część wyłączeń odpowiedzialności jest wspólna dla całej grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, a część charakterystyczna tylko dla ubezpieczenia ochrony prawnej.

Przykład

Do grupy ogólnych wyłączeń odpowiedzialności należą np. szkody spowodowane umyślnie, związane z rażącym niedbalstwem, poczynione przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, osobę bez uprawnień do kierowania pojazdem lub podczas udziału w wyścigach, zarówno zorganizowanych, jak i spontanicznych. Jeżeli osoba ubezpieczona spowoduje wypadek przez zły stan techniczny pojazdu, który nie ma ważnego badania technicznego, ubezpieczyciel również może odmówić pokrycia kosztów w ramach ochrony prawnej.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu ochrony prawnej mogą dotyczyć:

 • postępowania związanego z działalnością gospodarczą osoby ubezpieczonej;
 • postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i trybunałami międzynarodowymi;
 • sporu związanego z użytkowaniem płatnych odcinków dróg;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w ładunkach przewożonych za opłatą;
 • grzywien, podatków, akcyzy, cła, kar administracyjnych i innych opłat;
 • postępowania, w którym zarzuca się osobie ubezpieczonej naruszenie zakazu postoju, przepisów dotyczących ograniczenia parkowania itp.;
 • postępowania wszczętego przez osoby bliskie osobie ubezpieczonej.

Poza tym ubezpieczyciel nie pokryje kosztów ochrony prawnej, jeśli spór będzie toczył się między nim lub jego przedstawicielem a ubezpieczonym klientem.

PODSUMOWANIE
 • Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej kierowcy zyskujesz m.in. dostęp do porad prawnych za pomocą infolinii i możesz ubiegać się o pokrycie kosztów postępowania sądowego, które jest prowadzone z powodu sporu mającego związek z pojazdem.
 • Ubezpieczyciele oferują również wysyłanie klientom wzorów umów cywilnoprawnych i aktualnych aktów prawnych z interpretacją.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują ochronę prawną jako dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne, to np. Compensa, Allianz.
 • Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują pomoc prawną za granicą w ramach ubezpieczenia assistance, np. Uniqa, Wiener.
 • OWU ochrony prawnej określa wyłączenia odpowiedzialności. Na ich podstawie zakłady ubezpieczeń nie ponoszą kosztów ochrony prawnej w określonych warunkach, np. jeśli wypadek został spowodowany przez kierowcę w stanie nietrzeźwości i ma toczyć się przeciwko niemu postępowanie sądowe. Firma ubezpieczeniowa może również zastrzec, że nie opłaci np. grzywny za klienta.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ochrony prawnej

Co daje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej to dobrowolna polisa komunikacyjna, która zapewnia kierowcy wsparcie w razie problemów prawnych. W jej ramach można m.in. otrzymać poradę prawnika w sprawach związanych z pojazdem, pokrywa ona także koszty postępowania sądowego. Taka ochrona przydaje się np. podczas sporów o odszkodowanie za wypadek lub przy dochodzeniu zadośćuczynienia za wady fizyczne i prawne pojazdu.

Które towarzystwa oferują ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej można kupić w różnych firmach działających na polskim rynku, ale nie zawsze na tych samych zasadach. Niektóre towarzystwa (np. Allianz, Compensa i Benefia) oferują je jako osobną polisę, z kolei w innych (np. Uniqa, Wiener) możne je nabyć wyłącznie w ramach assistance. W tej drugiej opcji trzeba się liczyć z ograniczonym zakresem ochrony.

Czy zawsze otrzymasz pomoc w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Nie. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń, także ochrona prawna może być w pewnych sytuacjach ograniczona lub wyłączona. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów np. w sytuacji, gdy spór toczy się pomiędzy nim a ubezpieczonym lub dotyczy działalności gospodarczej ubezpieczonego. Ponadto obowiązują też ogólne wyłączenia, np. gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub przez niedbalstwo.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę
173,88
Loading...

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
ja mam taką ochronę prawną z assistance i już się przydała kiedy doszło do kolizji zagranicą. inaczej prawnik byłby z mojej kieszeni
avatar autora komentarza
szczerze mówiąc to nie wiedziałam że takie ubezpieczenie istnieje, zastanowię się nad wykupieniem jednak sprawdzę najpierw jakie są jego koszta