Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy, jak działa i gdzie można je kupić?

Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej dla kierowców możesz otrzymać wsparcie merytoryczne i finansowe w sporze, który jest związany z pojazdem, np. dotyczy uzyskania odszkodowania po kolizji, oskarżenia warsztatu samochodowego o niepoprawnie zrealizowaną usługę, zatrzymania prawa jazdy.

Co to jest ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy i jaki ma zakres?

Głównym celem ochrony prawnej kierowcy jest udzielenie dostępu do porad prawnych za pośrednictwem infolinii, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego, które ma związek z pojazdem mechanicznym. W ramach ochrony prawnej możesz prosić o udostępnienie wzorów umów cywilnoprawnych, polskich aktów prawnych, informacji teleadresowych o sądach, radcach prawnych, notariuszach itp.

OWU określa limity kosztów, które ponosi ubezpieczyciel, np.:

 • wysokość wynagrodzenia jednego radcy prawnego, 
 • wysokość poręczenia majątkowego, 
 • liczbę informacji prawnych w okresie umowy. 

Dokument powinien też określać, czy ubezpieczenie chroni Cię zarówno, kiedy kierujesz własnym pojazdem, jak i jesteś pasażerem innego samochodu. Ochrona prawna może obejmować również bliskie Ci osoby, które pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ekspert Mubi radzi

Firmy ubezpieczeniowe precyzyjnie zastrzegają w OWU sytuacje, w których nie podejmują się pokrycia kosztów ochrony prawnej klientów. W wielu dokumentach znajduje się również zapis mówiący, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej, jeśli obrona interesów kierowcy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Przykładowe sytuacje, które obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy, to:

Przyczyną postępowania karnego może być zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego z użyciem pojazdu. Powodem postępowania administracyjnego: niezgodne z prawem zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Ekspert Mubi radzi

Sprawdź, czy suma ubezpieczenia ochrony prawnej jest redukcyjna. Jeśli tak, ubezpieczyciel będzie ją zmniejszać o każde wypłacone świadczenie. W efekcie może dojść do wyczerpania sumy przed końcem umowy. Z tego powodu ochrona prawna z sumą w wysokości 50 000 zł jest lepszym wyborem od oferty z sumą w wysokości 500 zł, która nie pokryje wszystkich kosztów sądowych, zwłaszcza w skomplikowanej sprawie.

Gdzie można kupić ochronę prawną kierowcy jako dodatkowe ubezpieczenie?

Firma
ubezpieczeniowa
Nazwa
oferty
Najważniejsze warunki
ochrony prawnej
PZUPZU Auto Ochrona
Prawna Komfort lub Super
Oferta dostępna dla właścicieli samochodów osobowych lub motocykli, którzy mają lub chcą podpisać umowę PZU Auto OC/PZU Auto AC. Ubezpieczenie ma dwa warianty: Komfort z sumą w wysokości 500 zł i podstawowymi usługami prawnymi oraz Super z sumą w wysokości aż 30 000 zł i opcją wpłaty kaucji, zwrotu kosztów sądowych, pomocą radcy prawnego w sądzie.
AllianzUbezpieczenie Ochrony PrawnejOferta dostępna w podstawowym pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych Mój Samochód Komfort. Suma ubezpieczenia jest redukcyjna i wynosi 15 000 zł. Kierowca otrzymuje dostęp do Telefonicznej Asysty Prawnej. Ponadto ubezpieczyciel opłaca koszt wynagrodzenia pełnomocnika, postępowania sądowego, postępowania przed organami administracji samorządowej lub państwowej.
AvivaUbezpieczenie Ochrony PrawnejSuma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 15 000 zł dla zdarzeń w Polsce. Ubezpieczony zyskuje dostęp do pomocy informacyjnej, przydatnej, kiedy potrzebuje wsparcia przy np. sprzedaży samochodu, dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na drodze cywilnoprawnej, rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu. Poza tym Aviva pokrywa m.in. koszty procesu sądowego, postępowania przed organami administracji państwowej lub rządowej.
Compensa Ochrona Prawna – Pomoc Wariant I lub Wariant IIOferta dostępna z AC lub OC Compensa. Klient ma do wyboru warianty różniące się zakresem ochrony i sumą ubezpieczenia (I – 2500 zł, II – 3000 zł). Wariant I obejmuje wyłącznie doradztwo prawne w określonych przypadkach. Wariant II zawiera także opcję reprezentacji osoby ubezpieczonej i jej obrony, pokrycie kosztów sądowych, tłumaczenia dokumentów, wynagrodzenia prawnika, a nawet dojazdu klienta do sądu za granicą.
UniqaUbezpieczenie Ochrony PrawnejUbezpieczenie działa nie tylko w państwach europejskich, ale również na Wyspach Kanaryjskich, Maderze, w Basenie Morza Śródziemnego, przy czym Telefoniczna Asysta Prawna jest świadczona w zakresie polskiego prawa. Uniqa pokrywa m.in. koszty wynagrodzenia jednego adwokata, radcy prawnego, sądowe, notarialne, tłumaczenia dokumentów, a nawet podróży w obie strony do sądu zagranicznego, jeśli odległość wynosi ponad 1500 km.
Ergo HestiaUbezpieczenie Ochrony Prawnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych Podstawowe lub RozszerzoneOferta dla przedsiębiorstw. Obowiązuje 3-miesięczna karencja ubezpieczeniowa przy podpisaniu pierwszej umowy, chyba że ubezpieczone auto jest fabrycznie nowe i umowa zostaje podpisana w ciągu 14 dni od jego zakupu. Suma ubezpieczenia w obu wariantach może wynosić 30 000 zł lub 50 000 zł. ERGO Hestia zwraca takie koszty jak m.in. procesu sądowego (w tym wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego), usług rzeczoznawcy, notarialne, postępowania egzekucyjnego.
BenefiaAssistance PrawnyW okresie ubezpieczenia można uzyskać 6 informacji prawnych, których zakres zależy od profilu osoby ubezpieczonej. Przykładowo: osoby prawne mogą otrzymać informację z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, osoby fizyczne – z zakresu prawa ubezpieczeniowego, mieszkaniowego, pracy, konsumenckiego, podatkowego, spadkowego, o ruchu drogowym. Ponadto klient może prosić o udostępnienie wzorów umów cywilnoprawnych, informacji teleadresowych czy informacji o zasadach prowadzenia sporów prawnych.
Aktualizacja danych: 11.05.2020 r.

Które zakłady ubezpieczeń oferują ochronę prawną w ramach assistance?

Ochrona prawna jest świadczeniem oferowanym w ramach ubezpieczenia assistance przez niektóre zakłady ubezpieczeń. Taka forma ma węższy zakres od oddzielnego ubezpieczenia ochrony prawnej, ale przydaje się, kiedy kierowca podczas pobytu za granicą uczestniczy w kolizji lub wypadku. Ochrona prawna z assistance wspiera osobę ubezpieczoną, kiedy w związku ze zdarzeniem drogowym potrzebuje pomocy prawnika, tłumacza, wpłacenia kaucji itp.

miniaturka wpisu
5 sytuacji, w których przydaje się assistance

Kłopoty prawne, awaria czy wypadek – w każdej z tych sytuacji może przydać się właśnie to ubezpieczenie.

Przejdź do artykułu

Firma
ubezpieczeniowa
Nazwa
oferty
Najważniejsze warunki
ochrony prawnej
AXA DirectAssistance Premium, Assistance Prestiż, rodzaj świadczenia: ochrona prawna za granicąOchrona prawna w ramach dwóch wariantów Assistance Axa przysługuje po zdarzeniach za granicą określonych w OWU jako wypadek. Ubezpieczyciel pokryje koszt prawnika do 2000 euro, może również udzielić nieoprocentowanej pożyczki w tej wysokości, np. na kaucję, opłaty proceduralne, kary pieniężne w postępowaniu sądowym.
PZUPZU Pomoc w Drodze Super W ramach tego wariantu PZU pokrywa koszty honorarium prawnika i tłumacza (jeśli nie wyznaczono ich z urzędu) w postępowaniu karnym lub administracyjnym za granicą w związku z wypadkiem.
WienerAuto Assistance Plus Standard i LuxWiener oferuje klientom podróżującym za granicę zorganizowanie udziału prawnika w postępowaniu sądowym i przekazanie kaucji.
Aktualizacja danych: 11.05.2020 r.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Część wyłączeń odpowiedzialności jest wspólna dla całej grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, a część charakterystyczna tylko dla ubezpieczenia ochrony prawnej.

Przykład

Do grupy ogólnych wyłączeń odpowiedzialności należą np. szkody spowodowane umyślnie, rażącym niedbalstwem, przez kierowcę w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, osobę bez uprawnień do kierowania pojazdem, podczas udziału w wyścigach, zarówno zorganizowanych, jak i spontanicznych. Jeżeli osoba ubezpieczona spowoduje wypadek przez zły stan techniczny pojazdu, który nie ma ważnego badania technicznego, ubezpieczyciel również może odmówić pokrycia kosztów w ramach ochrony prawnej.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu ochrony prawnej mogą dotyczyć:

 • postępowania związanego z działalnością gospodarczą osoby ubezpieczonej,
 • postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i trybunałami międzynarodowymi,
 • sporu związanego z użytkowaniem płatnych odcinków dróg, 
 • dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w ładunkach przewożonych za opłatą,
 • grzywien, podatków, akcyzy, cła, kar administracyjnych i innych opłat,
 • postępowania, w którym zarzuca się osobie ubezpieczonej naruszenie zakazu postoju, przepisów dotyczących ograniczenia parkowania itp.,
 • postępowania wszczętego przez osoby bliskie osobie ubezpieczonej.

Poza tym ubezpieczyciel nie pokryje kosztów ochrony prawnej, jeśli spór będzie toczył się między nim lub jego przedstawicielem a ubezpieczonym klientem.

PODSUMOWANIE
 • Dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej kierowcy zyskujesz m.in. dostęp do porad prawnych za pomocą infolinii i możesz ubiegać się o pokrycie kosztów postępowania sądowego, które jest prowadzone z powodu sporu mającego związek z pojazdem.
 • Ubezpieczyciele oferują również wysyłanie klientom wzorów umów cywilnoprawnych i aktualnych aktów prawnych z interpretacją.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują ochronę prawną jako dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne, to np. PZU, Aviva, Uniqa, Compensa, Allianz. Oferta ERGO Hestii jest skierowana do przedsiębiorców.
 • Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują pomoc prawną za granicą w ramach ubezpieczenia assistance, np. PZU, Axa, Wiener.
 • OWU ochrony prawnej określa wyłączenia odpowiedzialności. Na ich podstawie zakłady ubezpieczeń nie ponoszą kosztów ochrony prawnej w określonych warunkach, np. jeśli wypadek został spowodowany przez kierowcę w stanie nietrzeźwości i ma toczyć się przeciwko niemu postępowanie sądowe. Firma ubezpieczeniowa może również zastrzec, że nie opłaci np. grzywny za klienta.
Oceń artykuł:
53,20
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

2 komentarze
avatar autora komentarza
ja mam taką ochronę prawną z assistance i już się przydała kiedy doszło do kolizji zagranicą. inaczej prawnik byłby z mojej kieszeni
avatar autora komentarza
szczerze mówiąc to nie wiedziałam że takie ubezpieczenie istnieje, zastanowię się nad wykupieniem jednak sprawdzę najpierw jakie są jego koszta