Omawiamy 5 najważniejszych kwestii z OWU OC. Sprawdź, czy wszystkie były Ci znane przed podpisaniem ostatniej umowy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zawiera aż 89 stron! Oczywiście nie wszystkie dotyczą wyłącznie kierowców pojazdów, ale oprócz zasad wypłaty odszkodowań warto mieć pojęcie o działalności UFG czy regresie ubezpieczeniowym. Brzmi trudno? Na szczęście firmy ubezpieczeniowe mają przygotowany skrót najważniejszych przepisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla klientów. Sprawdź, czy znasz OWU OC na wylot.

Co obejmuje ubezpieczenie OC według OWU?

OWU OC You Can Drive na podstawie >art. 34 i 35 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje ochroną osobę, która kieruje ubezpieczonym pojazdem (np. samochodem osobowym) i w związku z jego ruchem wyrządzi:

 • szkodę osobową: obrażenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć;
 • szkodę materialną: utratę, zniszczenie, uszkodzenie mienia.

Pojęcie „ruchu pojazdu mechanicznego” obejmuje nie tylko przemieszczanie się pojazdu w na drodze, ale także:

 • wsiadanie do pojazdu lub wysiadanie z niego,
 • bezpośrednie załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,
 • zatrzymanie lub postój pojazdu.

Dziwi Cię, dlaczego mówi się o ruchu pojazdu w kontekście postoju?

Nie mówi się o ruchu pojazdu dopiero wtedy, gdy kierowca i pasażerowie go opuszczą i silnik zostanie wyłączony w celu dłuższego parkowania. Co ciekawe, sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 1976 r. (sygn. akt IV CR 241/76) orzekł, że samochód pozostawiony z powodu awarii na szosie jest zagrożeniem dla innych użytkowników drogi i z tego powinien być uważany za będący w ruchu, mimo że fizycznie się nie przemieszcza.

W każdym OWU OC znajdziesz informację o aktualnych sumach gwarancyjnych. Chociażby OWU OC Aviva podaje, że poszkodowani mogą otrzymać maksymalnie 5 210 000 euro za szkody osobowe i 1 050 000 euro za szkody w mieniu. To kwoty na jedno zdarzenie bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Wyjątek: jeśli szkoda została spowodowana za granicą, a w kraju zdarzenia suma gwarancyjna jest wyższa od przewidzianej w Polsce, to ona zostaje górną granicą odszkodowania.

Czego nie obejmuje OC komunikacyjne?

OWU OC Wiener na podstawie art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że ubezpieczenie OC komunikacyjne nie obejmuje:

 • szkód w odpłatnie przewożonych ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że osobą odpowiedzialną za szkodę jest posiadacz innego pojazdu;
 • utraty gotówki, papierów wartościowych, dokumentów i zbiorów filatelistycznych, biżuterii, kolekcji numizmatycznych i innych,
 • zanieczyszczenia lub skażenia środowiska,
 • utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia, które należy do właściciela ubezpieczonego pojazdu, ale winny jest jego kierowca.

Odszkodowanie nie należy się także w sytuacji, w której jedna osoba jest właścicielem lub współwłaścicielem dwóch pojazdów i jednym z nich została wyrządzona szkoda drugiemu.

Wyjątek: to ograniczenie nie dotyczy szkód w mieniu, jeśli oba pojazdy uczestniczące w stłuczce:

 • są leasingowane przez tego samego finansującego,
 • są własnością tego samego wierzyciela,
 • są objęte zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w OWU OC?

Firma ubezpieczeniowa ma prawo żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania od klienta. Taką sytuację nazywa się regresem ubezpieczeniowym. W artykule Regres ubezpieczeniowy – jak go uniknąć? Instrukcja odwołania się od zwrotu odszkodowania znajdziesz wszystkie praktyczne informacje. Art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa, kiedy zakładowi ubezpieczeń i UFG przysługuje prawo dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu wypłaconych pieniędzy.

 • Jeśli sprawca wyrządził szkodę celowo, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, po zażyciu środków psychotropowych, środków odurzających i innych.
 • Gdy sprawca szkody popełnił przestępstwo, aby zdobyć samochód, np. go ukradł, a potem spowodował nim wypadek.
 • Jeżeli sprawca nie miał ważnego prawa jazdy. Wyjątek: kierował pojazdem, aby uratować komuś życie, czyjąś własność lub ścigał inną osobę po popełnieniu przez nią przestępstwa.
 • Po ucieczce sprawcy z miejsca zdarzenia. Według artykułu Nieznany sprawca a odszkodowanie z OC i AC. Zasady wypłacania świadczeń przez UFG sprawca wypadku może oddalić się z miejsca zdarzenia tylko w celu wezwania pomocy (np. pogotowia, policji), po czym musi jak najszybciej wrócić.

Jakie warunki zakończenia umowy ubezpieczenia podaje OWU OC?

Masz prawo zmienić ubezpieczyciela, ale firmy ubezpieczeniowe podkreślają, że klient powinien wypowiedzieć umowę najpóźniej w przedostatnim dniu trwania ochrony. OWU OC Link4 podaje, że inaczej umowa automatycznie się przedłuży. Co prawda odnowioną umowę możesz wypowiedzieć po kupieniu OC w innej firmie, ale wtedy i tak musisz zapłacić pierwszej firmie za zrealizowaną ochronę, chociażby tylko dwudniową. W artykule o wypowiedzeniu OC znajdziesz wszystkie podstawy prawne i zasady.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której ktoś kupuje samochód z drugiej ręki z aktualnym OC. Wtedy umowa ubezpieczenia, która została zawarta przez byłego właściciela pojazdu, wygasa. Szczegóły są opisane w artykule o przepisaniu OC na nowego właściciela samochodu.

Jakie są zasady płatności w OWU OC?

OWU OC Proama podaje, że osoba ubezpieczająca powinna zapłacić za OC najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Można opłacić składkę jednorazowo lub umówić się na płatność ratalną i przelać pieniądze tylko za pierwszą ratę. Niestety z kalkulacji na Mubi.pl okazało się, że ubezpieczenie na raty może być droższe o nawet 30%. Im więcej rat, tym większa ostateczna kwota. Chociażby Uniqa może rozłożyć składkę nawet na 12 rat.

Jaka jest największa wada tego rozwiązania dla firmy ubezpieczeniowej? Musi ochraniać finansowo klienta, który nie płaci rat składki aż do końca umowy. Jeśli klient nie ureguluje długów, umowa OC nie zostanie automatycznie przedłużona. Oczywiście przez cały rok będą rosły odsetki, a ostatecznie sprawę można przekazać do egzekucji komorniczej.

Nawet po opłaceniu składki za rok z góry ubezpieczyciel może ją przeliczyć na nowo i domagać się od Ciebie uregulowania kwoty. Jak to możliwe? Na rekalkulację składki może wpłynąć np.:

 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • zmiana sposobu użytkowania pojazdu itp.

Jako właściciel pojazdu masz obowiązek zgłaszać wszystkie podobne zmiany ubezpieczycielowi, aby firma mogła sprawdzić, czy zmieniło się ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli się zwiększyło – trzeba będzie dopłacić pewną kwotę.

Kończy Ci się OC i chcesz już podpisać umowę na kolejny rok? Niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają w OWU, że nową umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć najwcześniej na 30 dni przed planowanym początkiem okresu ochrony.

PODSUMOWANIE
 • Wszelkie zasady OC komunikacyjnego określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale firmy ubezpieczeniowe mają dla klientów skrót najważniejszych informacji w OWU OC.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia OC podają m.in. zakres jego ochrony, ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeniowych, zasady rozwiązania umowy czy warunki płatności.
 • Chociaż zapisy w OWU OC poszczególnych firm mogą brzmieć nieco inaczej, warunki OC w każdej firmie są identyczne.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!