Uszkodzony silnik a odszkodowanie z AC

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, kierowcy jednak często decydują się na nie, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo na wypadek kradzieży samochodu lub spowodowania uszkodzeń pojazdu z własnej winy. Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia AC, sprawdź w OWU, jaki jest zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Nie wszystkie uszkodzenia zostaną pokryte z OC. W poniższym artykule wskazujemy, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z AC. W szczególności wyjaśniamy, czy uszkodzenie silnika może być przyczyną takiej odmowy.

uszkodzenie silnika

Korzyści z ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie AC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kierowca może samodzielnie zdecydować, czy chce z niego skorzystać. Autocasco z pewnością zapewnia większą ochronę oraz komfort. W przypadku gdy inny kierowca spowoduje kolizje i tym samym uszkodzi Twój samochód, straty zostaną pokryte z OC tego kierowcy, jednak jeśli to Ty spowodujesz kolizję, odszkodowanie będziesz mógł uzyskać jedynie z AC. Celem ubezpieczenia autocasco jest udzielenie ochrony na wypadek uszkodzenia samochodu przez właściciela, kradzieży samochodu czy uszkodzenia samochodu na skutek działania żywiołów. Zakres ochrony zależy od konkretnego ubezpieczyciela, dlatego też przed podpisaniem umowy warto przejrzeć dokładnie oferty różnych zakładów ubezpieczeń i przede wszystkim zapoznać się z OWU udostępnionymi na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Kiedy m.in. przyda się ubezpieczenie AC?

  • Gdy spowodujesz stłuczkę, podczas której uszkodzisz samochód.
  • Gdy Twój samochód zostanie uszkodzony podczas burzy czy gradu.
  • Gdy Twój samochód zostanie skradziony.

Ekspert Mubi radzi:

Ubezpieczenie autocasco nie musi dużo kosztować. Ubezpieczyciele oferują AC mini, które ma ograniczoną ochronę. Jeśli zależy Ci przede wszystkim na ubezpieczeniu samochodu na wypadek kradzieży, ponieważ jeździsz bardzo bezpiecznie i to na krótkich dystansach, to możesz zdecydować się na minicasco. U większości ubezpieczycieli znajdziesz AC mini, które działa w przypadku kradzieży i szkody całkowitej. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także ochronę na wypadek szkód spowodowanych przez żywioły, czyli burzę, pożar, grad i powódź.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania z AC?

Osoba, która kupuje ubezpieczenie AC, musi pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest nieograniczona. W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU, w którym ubezpieczyciele wskazują zakres swojej odpowiedzialności. Zakres ten może różnić się w zależności od ubezpieczyciela oraz w zależności od opcji ubezpieczenia – wielu ubezpieczycieli oferuje kilka pakietów ubezpieczenia AC, większa ochrona wiąże się jednak z wyższą składką.

Jakie są najczęstsze wyłączenia? Zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania, jeśli wartość szkody jest mniejsza niż kwota franszyzy integralnej. Jest to kwota, poniżej której odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona. Kwota ta może różnić się w zależności od zakładu ubezpieczeń. 

Przykład

Maria wykupiła autocasco, aby móc w każdej sytuacji liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Nie przeczytała uważnie ogólnych warunków ubezpieczenia, ale była przekonana, że wie, jaki mniej więcej jest zakres AC. Zdziwiła się, gdy musiała sama pokryć koszt likwidacji szkody, bo ten był niższy niż określona w umowie ubezpieczenia franszyza integralna.

Uszkodzony silnik a odszkodowanie z AC

Jak wskazano wyżej, ubezpieczyciel w pewnych sytuacjach może odmówić wypłaty odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń w OWU często zastrzegają, że odpowiadają jedynie za uszkodzenia niektórych elementów wyposażenia. Czy silnik należy uznać za taki element? Przeglądając OWU poszczególnych zakładów ubezpieczeń, można dojść do wniosku, że uszkodzony silnik nie jest wyłączony spod ochrony. Warto jednak zwrócić uwagę na zapis, który powtarza się praktycznie u każdego ubezpieczyciela, mianowicie chodzi o wyłączenie spod odpowiedzialności ubezpieczyciela uszkodzenia silnika, które powstało wskutek zassania wody podczas jazdy w warunkach stwarzających takie zagrożenie. Zatem gdyby doszło do całkowitego zalania samochodu, kierowca powinien się powstrzymać od prób uruchomienia go.

Zalanie silnika – jakie zapisy ubezpieczyciele wskazują w OWU?

Kwestia wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej zalanego silnika jest różnie formułowana przez ubezpieczycieli. Wniosek jest jednak jeden: ubezpieczyciele nie chcą odpowiadać za szkody, do których doprowadził właściciel na skutek niezachowania właściwej ostrożności lub niedbalstwa. Za takie zachowanie może zostać uznane odpalenie silnika w sytuacji, gdy samochód został zalany, a więc podejmując ryzyko, że woda dostanie się do tego silnika. Poniżej wskazano zapisy z OWU ubezpieczycieli dotyczące tej kwestii:

Logo Uniqa
UNIQA

Z naszej odpowiedzialności wyłączone są szkody: (…) polegające na uszkodzeniu silnika, powstałe wskutek zassania wody podczas jazdy w warunkach stwarzających takie zagrożenie.

Compensa logo
Compensa

Ubezpieczeniem, poza szkodami wskazanymi w Rozdziale I w § 2 ust. 5, nie są objęte szkody: (…) będące następstwem uszkodzenia na skutek zassania cieczy przez układ dolotowy powietrza w silniku pojazdu.

logo generali
Generali

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: (…) polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie.

logo link4
LINK4

Nie wypłacamy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu, które powstanie wskutek zassania wody do silnika podczas jazdy.

logo warta
Warta

Warta nie odpowiada za szkody: polegające na uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie.

Przeczytaj też: Co może przyczynić się do wypłaty niepełnego odszkodowania z AC lub całkowitej odmowy wypłacenia rekompensaty?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o uszkodzony silnik i odszkodowanie z AC

Czy dostanę odszkodowanie po zalaniu silnika?
Jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli?
Co sprawia, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowań?
PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie AC zapewnia przede wszystkim ochronę na wypadek kradzieży samochodu czy uszkodzenia pojazdu przez właściciela.
  • Nie wszystkie szkody zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń. Ubezpieczyciele w OWU wskazują w jakich sytuacjach ich odpowiedzialność jest wyłączona.
  • Uszkodzenie silnika nie powinno być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania, choć może się tak zdarzyć jeśli do uszkodzenia dojdzie na skutek zalania silnika.
  • Ubezpieczyciele w OWU często wskazują jako wyłączenie odpowiedzialności uszkodzenia samochodu, które powstały na skutek zassania wody do silnika samochodu.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC