Czy można naprawić samochód na własną rękę i dostać odszkodowanie z autocasco?

W standardowej likwidacji szkody z AC firma ubezpieczeniowa musi zlecić oględziny uszkodzonego samochodu rzeczoznawcy, aby prawidłowo określić wartość szkody. Właściciel samochodu nie może wcześniej naprawić auta na własną rękę, wtedy ryzykowałby bowiem utratą nawet całego odszkodowania. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. W jakiej sytuacji można naprawić samochód na własną rękę i bez oględzin, a potem domagać się zwrotu kosztów z autocasco?

Jakie są obowiązki kierowcy ubezpieczonego samochodu po szkodzie?

Obowiązkiem kierowcy ubezpieczonego samochodu, który wziął udział w kolizji lub wypadku, jest m.in. współpraca z ubezpieczycielem w ustalaniu okoliczności i rozmiaru szkód. W miarę możliwości musisz również zebrać i zabezpieczyć dowody, które pomogą w ustaleniu okoliczności zdarzenia, rodzaju i rozmiaru szkody.

OWU AC może zawierać również zapis mówiący o użyciu dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia lub zmniejszenia rozmiarów szkody. Informacja o niej powinna dotrzeć do ubezpieczyciela jak najszybciej.

Po otrzymaniu zgłoszenia o szkodzie ubezpieczyciel musi mieć swobodny dostęp do pojazdu w celu oględzin, zrobienia zdjęć uszkodzeń itp. Oczywiście możesz przy tym być, ewentualnie – wyznaczyć osobę, o której poinformujesz ubezpieczyciela. Przed oględzinami nie zmieniaj niczego w pojeździe, chyba że jest to konieczne do kontynuacji bezpiecznej jazdy. Jeśli masz wątpliwości, pamiętaj, że możesz o to zapytać konsultanta ubezpieczyciela na infolinii.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Kiedy można naprawić samochód przed oględzinami rzeczoznawcy wyznaczonego przez firmę ubezpieczeniową lub bez nich?

Jest to możliwe w dwóch sytuacjach. Po pierwsze – kiedy zmiany w pojeździe lub naprawa są uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy. Po drugie – kiedy ubezpieczyciel z własnej winy w okresie podanym w umowie nie odnosi się w żaden sposób do szkody i nie dokonuje oględzin.

Jakich zapisów trzeba szukać w OWU AC?

Przewodnik Mój Samochód Allianz mówi, co się dzieje, jeśli w określonym terminie ubezpieczyciel nie odniesie się w żaden sposób do zgłoszonej szkody: Bez naszej zgody nie można rozpocząć naprawy Ubezpieczonego pojazdu, chyba że nie odpowiemy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez nas zdjęcia Ubezpieczonego pojazdu, oceny naszego rzeczoznawcy, kalkulacji z warsztatu, który wykona naprawę*.

Z kolei OWU AC Generali podaje, że W przypadku powstania szkody Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Użytkownik zobowiązany jest nie dokonywać w uszkodzonym Pojeździe żadnych zmian i napraw, o ile nie jest to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy, bez uprzednich oględzin Pojazdu przez Generali, chyba że z winy Generali oględziny pojazdu nie zostały dokonane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o szkodzie*.

*Informacje aktualne 30.06.2021.

Ekspert Mubi radzi

Na rynku są dostępne ubezpieczenia AC z tzw. szybką likwidacją szkody, nazywaną również zdalną lub uproszczoną. Jeśli właściciel uszkodzonego samochodu chce skorzystać z tej ścieżki w przypadku niewielkiej szkody, oględziny auta na żywo są zbędne, ubezpieczycielowi wystarczą bowiem zdjęcia pojazdu. Odszkodowanie może zostać wypłacone nawet kolejnego dnia w zależności od warunków umowy. Uproszczenie likwidacji szkody o małej wartości ma obustronne korzyści: klient otrzyma szybciej pieniądze w wariancie kosztorysowym, a firma ubezpieczeniowa nie poniesie kosztów rzeczoznawcy.

Naprawa samochodu za granicą na własną rękę a odszkodowanie z AC

Po kolizji lub wypadku za granicą możesz zlecić naprawę samochodu bez informowania ubezpieczyciela, aby bezpiecznie kontynuować jazdę autem i wrócić do Polski. Taka naprawa jest nazywana usprawnieniem pojazdu lub naprawą prowizoryczną. Można ją przeprowadzić pod jednym warunkiem. Koszt naprawy nie powinien przekraczać kwoty określonej w OWU AC. Zwykle jest to od 1000 do 2000 euro. W przeciwnym wypadku potrzebujesz zgody zakładu ubezpieczeń, który ustali z Tobą zakres i koszt naprawy. Z tego powodu najpierw zapytaj mechanika o wycenę, a dopiero potem zleć naprawę auta.

Przykład

Rodzice z dwójką dzieci wyjechali na wakacje do Hiszpanii. Kiedy rano wyszli z hotelu, zobaczyli, że samochód zaparkowany przed budynkiem ma roztrzaskany przedni reflektor, rozbitą szybę czołową naprzeciw kierowcy i uszkodzone lusterka. Rodzina ustaliła koszt naprawy z warsztatem – w końcu przed nią był cały urlop – i skontaktowała się z ubezpieczycielem, informując o zdarzeniu i wysyłając zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Firma ubezpieczeniowa wyraziła zgodę na naprawę w określonym zakresie.

Dopilnuj warunków określonych w OWU AC. Jeśli naprawa będzie droższa lub zakres prac wykroczy poza naprawę, która jest konieczna do bezpiecznej kontynuacji podróży, ubezpieczyciel nie musi zwracać Ci całej wydanej kwoty. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa może obliczyć odszkodowanie na podstawie średnich cen obowiązujących w miejscowości zarejestrowania pojazdu w Polsce. W efekcie kwota, którą otrzymasz, będzie mniejsza.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Allianz

Ubezpieczenie: Autocasco w ramach pakietu Mój Samochód

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Allianz dopuszcza likwidację szkody na własną rękę za granicą, gdy jest to niezbędne do kontynuacji bezpiecznej jazdy i powrotu do Polski. Nie określa jednak maksymalnej kwoty takiej naprawy.

Jeśli naprawa na własną rękę za granicą zostanie dokonana bez zgody ubezpieczyciela lub w zakresie szerszym niż niezbędny, odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie ze średnimi cenami obowiązującymi w miejscu zarejestrowania samochodu.

Aviva

Ubezpieczenie: Autocasco

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Jeśli koszt naprawy samochodu, która jest konieczna do kontynuacji bezpiecznej jazdy, nie jest wyższy od 1000 euro, nie trzeba uzyskiwać zgody od Avivy.

Jeżeli koszty okażą się wyższe od ustalonych z Avivą lub zakres naprawy będzie szerszy, niż jest to konieczne, odszkodowanie zostanie obliczone na podstawie cen obowiązujących w miejscu zarejestrowania pojazdu w Polsce.

Beesafe

Ubezpieczenie: Autocasco

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Beesafe dopuszcza naprawę prowizoryczną samochodu, jeśli do szkody doszło za granicą, naprawa jest konieczna do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszt nie przekroczy 1000 euro.

Benefia

Ubezpieczenie: AC Pakiet Perfect

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Benefia opłaca tzw. naprawę prowizoryczną samochodu, która jest konieczna do bezpiecznej kontynuacji jazdy.

Nie trzeba mieć zgody ubezpieczyciela, jeśli koszt naprawy jest mniejszy od 1000 euro brutto lub równowartości w innej walucie w dniu naprawy. Jeśli jest wyższy, zakres oraz koszt naprawy muszą zostać uzgodnione z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wydatki zostaną zwrócone na podstawie imiennych rachunków lub faktur.

Generali

Ubezpieczenie: Autocasco

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Likwidacja szkody częściowej powstałej za granicą może polegać na naprawie prowizorycznej za granicą, po której następuje likwidacja szkody w Polsce. Naprawa prowizoryczna wymaga zgody Generali, chyba że jej koszt w dniu wykonania nie przekracza 1000 euro. Do rozliczenia potrzebna jest imienna faktura bądź inny dokument.

Jeśli naprawa wykroczy poza zgodę udzieloną przez ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie ustalone według cen obowiązujących w Polsce.

LINK4

Ubezpieczenie: Autocasco

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Usprawnienie pojazdu za granicą w celu kontynuowania bezpiecznej jazdy może kosztować maksymalnie 1000 euro. Jeśli koszt jest wyższy, LINK4 musi wyrazić zgodę. Zasadność wykonanej naprawy jest oceniana przez rzeczoznawcę po powrocie samochodu do Polski. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona zgodnie z wybranym wariantem AC i warunkami w OWU.

PZU

Ubezpieczenie: Autocasco

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Istnieje możliwość wykonania naprawy samochodu bez zgody ubezpieczyciela, jeśli naprawa, do której doszło za granicą, jest konieczna do kontynuowania podróży, a jej koszt nie jest wyższy niż 2500 euro.

Uniqa

Ubezpieczenie: Autocasco

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Możesz naprawić samochód i jego wyposażenie dodatkowe bez zgody ubezpieczyciela, jeśli naprawa jest konieczna do kontynuowania bezpiecznej jazdy i jej koszt nie przekroczy 2000 euro.

Wiener

Ubezpieczenie: AC GoAuto

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Wiener wyjątkowo wyróżnia różne koszty naprawy pojazdów osobowych i innych w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy. Jeśli koszt naprawy nie przekracza 1000 euro w odniesieniu do pojazdów osobowych lub 1300 euro w odniesieniu do pojazdów innych niż osobowe, może być wykonana bez zgody Wiener.

Odszkodowanie jest ustalane według zasad obowiązujących w odniesieniu do szkód powstałych i likwidowanych w Polsce, z uwzględnieniem wariantu ubezpieczenia – kosztorys lub serwis.

Wiener wymaga imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów, które zawierają wyszczególnienie wymienionych części i koszt robocizny, a także dokumentacji zdjęciowej z opisem uszkodzeń.

Warta

Ubezpieczenie: AutoCasco Standard

Zasady likwidacji szkody na własną rękę za granicą:

Maksymalny koszt usprawnienia samochodu po szkodzie za granicą to 1500 euro – jeśli kwota ma być wyższa, ubezpieczony potrzebuje zgody Warty lub jej zagranicznego przedstawiciela.

Aktualizacja: 30.06.2021.

Pamiętaj, aby zgromadzić dla ubezpieczyciela całą ważną dokumentację. Przed usprawnieniem samochodu zrób zdjęcia uszkodzeń, miejsca zdarzenia, jeśli to konieczne, wezwij miejscowe służby, aby stworzyły notatkę policyjną. Zapisz jak najwięcej szczegółów, póki je pamiętasz. Więcej informacji o zdarzeniu drogowym za granicą znajdziesz w artykule Kolizja z obcokrajowcem, kolizja za granicą – formalności i przepisy – sprawdź jak się zachować!.

Skutki naprawy auta na własną rękę bez zgody firmy ubezpieczeniowej

Jeśli rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej nie będzie mieć dostępu do uszkodzonego samochodu, aby ocenić rodzaj i zakres zniszczeń, albo pojazd zostanie naprawiony w zakresie wykraczającym poza naprawę służącą do bezpiecznej kontynuacji jazdy przed oględzinami, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z autocasco częściowo lub w całości.

Przykład

Tomasz uczestniczył w stłuczce, wskutek której jego samochodowi wgnieciono bok od strony pasażera na tylnym siedzeniu i został rozbity reflektor. Mężczyzna zgłosił szkodę z autocasco, ale kiedy firma ubezpieczeniowa podejmowała próby kontaktu z Tomaszem, ten nie odpowiadał ani na telefony, ani na e-maile. Odezwał się do ubezpieczyciela po 8 dniach, twierdząc, że był zapracowany i nie mógł sobie pozwolić na czekanie, więc naprawił samochód na własną rękę u znajomego, ale ma potwierdzenie na piśmie. Tomasz wysłał faktury e-mailem i oczekiwał zwrotu wydanych pieniędzy, ale zakład ubezpieczeń odmówił, powołując się na zapisy z OWU AC.

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, jeśli przez postępowanie klienta nie może zweryfikować i wycenić uszkodzeń, a także stwierdzić, czy rzeczywiście powstały wskutek opisywanego zdarzenia i jakie okoliczności je poprzedzały. W takiej sytuacji mogłoby dojść do nadużycia i wyłudzenia odszkodowania.

Przeczytaj też: Rodzaje sum ubezpieczenia autocasco – czym się różnią i którą sumę ubezpieczenia AC wybrać?

PODSUMOWANIE
  • OWU AC podaje obowiązki obu stron (osoby zgłaszającej szkodę i ubezpieczyciela) w związku ze szkodą. W procesie likwidacji szkody firma ubezpieczeniowa musi zlecić oględziny samochodu, więc jego właściciel nie powinien wcześniej naprawiać samochodu na własną rękę.
  • Firma ubezpieczeniowa może zrezygnować z oględzin uszkodzonego samochodu w uproszczonym procesie likwidacji szkody. W takiej sytuacji wystarczające są zdjęcia.
  • Jeśli firma ubezpieczeniowa z własnej winy nie dokona oględzin samochodu w terminie określonym w umowie, właściciel auta ma prawo je naprawić. Przynajmniej częściowa naprawa auta przed oględzinami rzeczoznawcy jest możliwa, jeśli jest konieczna w celu bezpiecznego kontynuowania podróży.
  • Firmy ubezpieczeniowe dopuszczają naprawę samochodu za granicą przez klienta, pod warunkiem, że pojazd zostanie naprawiony wyłącznie w stopniu umożliwiającym bezpieczne poruszanie się i powrót do Polski, a koszt naprawy nie przekroczy kwoty ustalonej w umowie. Jeśli naprawa okaże się droższa, właściciel samochodu będzie musiał otrzymać akceptację zakładu ubezpieczeń. Inaczej koszty naprawy nie zostaną zwrócone w ramach autocasco.
  • Jeśli właściciel uszkodzonego samochodu naprawi go na własną rękę i uniemożliwi ubezpieczycielowi oględziny pojazdu potrzebne do wyceny wartości szkody, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty części lub całości odszkodowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o naprawę samochodu na własną rękę i odszkodowanie z autocasco

Czy mogę sam naprawić auto, a potem ubiegać się o odszkodowanie z autocasco?
Zależy to od tego, jakie jest podejście konkretnych ubezpieczycieli. Inaczej będzie też w przypadku zdarzeń, do których doszło na terenie Polski, a inaczej w razie wypadku lub kolizji za granicą. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki stosunek do naprawy samochodu na własną rękę ma Twój ubezpieczyciel, zapoznaj się z udostępnionymi przez niego Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.
Czy mogę otrzymać odszkodowanie, ale nie wykorzystać go na naprawę auta?
Naprawa samochodu w wersji kosztorysowej czasem wiąże się z otrzymaniem odszkodowania bez konieczności udokumentowania naprawy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że jeśli przy następnej stłuczce uszkodzone zostaną te same części pojazdu i brak naprawy wyjdzie na jaw, możesz mieć problem z uzyskaniem kolejnego odszkodowania.
Jak przygotować się do oględzin samochodu po szkodzie?
Należy zrobić zdjęcia uszkodzonych elementów pojazdu, a w razie potrzeby wezwać policję, aby sporządziła odpowiedni raport. Nie trzeba tego robić po każdej kolizji, jednak pomoc policji może okazać się przydatna. Trzeba też spisać oświadczenie sprawcy kolizji, w którym jedna z osób weźmie na siebie odpowiedzialność za zajście. Ten ostatni dokument posłuży przede wszystkim do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy.
Oceń artykuł:
34,33
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!