Kiedy poszkodowany może domagać się przyznania renty ubezpieczeniowej?

Niestety nie każdy wypadek drogowy kończy się na uszkodzeniach samochodu, które w kilka dni zostaną usunięte przez mechanika, czy na drobnych obrażeniach kierowcy lub pasażera, który niebawem wróci do pełnej sprawności. Niektóre zdarzenia mają dużo poważniejsze skutki. Te dotyczą przede wszystkim trwałego uszczerbku na zdrowiu czy nawet utraty życia poszkodowanego. W takich kryzysowych sytuacjach poszkodowany, o ile nie był winny wypadkowi, może liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy, w tym również na rentę. Czym jest renta ubezpieczeniowa? W jakich sytuacjach się ją przyznaje? Kto jest uprawniony do renty po śmierci poszkodowanego?

Renta ubezpieczeniowa – co to jest?

Rentą ubezpieczeniową nazywane jest jedno ze świadczeń pieniężnych, które przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym. Renta jest wypłacana z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy. Jej zadaniem jest pokrycie potrzeb pokrzywdzonego, które pojawiły się po stłuczce i są jej skutkiem.

UWAGA!

O przyznanie renty ubezpieczeniowej można domagać się tylko w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Renta może zostać przyznana przez ubezpieczyciela na czas ograniczony lub na stałe. O jej przyznaniu decyduje ubezpieczyciel po zakończeniu leczenia. Wtedy już wiadomo, czy niedyspozycja poszkodowanego będzie trwała czy czasowa.

Przykład

Pan Marcel wracał z delegacji, gdy przy jednym z węzłów autostrady A4 z impetem wjechał w niego włączający się do ruchu kierowca busa. Samochód pana Marcela został zepchnięty i uderzył w barierkę. W wyniku uderzenia poszkodowany kierowca został wyrzucony z samochodu przez szybę. Na miejsce zdarzenia po chwili przyjechała policja i pogotowie. Pan Marcel został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że w wyniku wypadku poszkodowany doznał poważnego urazu kręgosłupa i resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Będzie musiał też zrezygnować z wykonywanej dotychczas pracy w branży instalatorskiej. Po wypisaniu ze szpitala pan Marcel zgłosił się do ubezpieczyciela, a ten przyznał mu rentę, którą będzie wypłacał raz w miesiącu ze względu na konieczność rezygnacji z pracy pokrzywdzonego.

Kiedy przyznaje się rentę?

Jak już krótko wspominałam, renta ubezpieczeniowa nie jest przyznawana każdemu. Świadczenie to dotyczy określonej grupy poszkodowanych. Można wskazać dwie okoliczności, w których ubezpieczyciel rozważy przyznanie renty:

  • leczenie poszkodowanego wymaga dodatkowych nakładów finansowych – pokrzywdzony ma prawo wnioskować o przyznanie renty, jeśli konieczne jest zapewnienie dla niego opieki po wypadku, pokrycie kosztów wizyt u lekarzy oraz dojazdu na konsultacje, opłacenie drogich, stale przyjmowanych leków oraz specjalistycznego żywienia w czasie leczenia;
  • poszkodowany stracił zdolność wykonywania zawodu – jeśli w wyniku doznanych w wypadku obrażeń kierowca lub pasażer nie może pracować, a tym samym zarabiać pieniędzy i utrzymywać rodziny, renta pozwoli mu na godne życie.

Jeśli osoba pokrzywdzona jest niezdolna do pracy na dotychczasowym stanowisku, ale mogłaby pracować w innej branży, ma prawo żądać od ubezpieczyciela tzw. kapitalizacji renty, czyli jednorazowego świadczenia. Dzięki niemu poszkodowany będzie mógł przejść szkolenia kwalifikacyjne, które pozwolą mu podjąć inną pracę lub założyć własną działalność gospodarczą.

UWAGA!

Kapitalizacja renty wyklucza regularne pobieranie renty ubezpieczeniowej.

Kto może ubiegać się o rentę po śmierci ubezpieczonego?

Najbardziej tragicznym scenariuszem wypadku drogowego jest śmierć któregoś z uczestników ruchu. Jeśli poszkodowany poniesie śmierć w wyniku zdarzenia, sprawca i jego ubezpieczyciel wcale nie będą zwolnieni z odpowiedzialności. Wówczas bliscy zmarłego, którzy byli na jego utrzymaniu, mogą wnioskować o przyznanie tzw. renty alimentacyjnej. Jest o tym mowa w art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego:

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego

Z zapisu w Kodeksie cywilnym wynika, że o rentę mogą ubiegać się również bliscy zmarłego, których sytuacja życiowa po jego śmierci uległa pogorszeniu.

Kiedy sprawca będzie musiał sam wypłacać rentę ubezpieczeniową poszkodowanemu?

W zdecydowanej większości przypadków to ubezpieczyciel przejmuje obowiązek wypłaty renty ubezpieczeniowej poszkodowanemu z OC sprawcy wypadku. Jednak od tej reguły zdarzają się wyjątki.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, a ściśle rzecz biorąc, wypłacić rentę poszkodowanemu, ale wobec swojego klienta zastosować tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli po prostu zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. Dzieje się tak, np. w sytuacji, gdy wypadek spowodowała osoba, która nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyli krótko mówiąc, nie zdała jeszcze egzaminu na prawo jazdy. W Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych widnieje zapis dotyczący sytuacji, w których ochrona ubezpieczeniowa w ramach obowiązkowego OC nie zadziała. Wśród nich znajduje się właśnie prowadzenie pojazdu bez uprawnień.

Odmowy ze strony ubezpieczyciela może spodziewać się również sprawca wypadku, który jeździ samochodem bez ważnego OC. Brak aktualnej polisy oznacza brak odszkodowania w razie wypadku, a w dodatku nałożenie kary za przerwę w ubezpieczeniu. W praktyce wygląda to tak, że rentę ubezpieczeniową wypłaci pokrzywdzonym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (ta instytucja nakłada też kary za brak OC), ale kierowca będzie musiał zwrócić tę sumę.

PODSUMOWANIE
  • Renta ubezpieczeniowa jest dodatkowym świadczeniem, które zostanie wypłacone w ramach OC sprawcy wypadku.
  • O rentę można ubiegać się, gdy w wyniku wypadku drogowego kierowca lub pasażer jest niezdolny do wykonywania dotychczasowego zawodu lub jego potrzeby życiowe znacznie się zwiększyły.
  • Zamiast renty wypłacanej regularnie (np. co miesiąc) można wnioskować o wypłacenie kapitalizacji renty. Kwota ta zostanie wypłacona jednorazowo, np. na przebranżowienie się pokrzywdzonej osoby.
  • Jeśli poszkodowany w wyniku wypadku poniósł śmierć, o przyznanie renty mogą ubiegać się jego bliscy, zwłaszcza osoby, które były na jego utrzymaniu.
  • Sprawca wypadku będzie musiał sam wypłacać rentę poszkodowanemu, jeśli spowodował wypadek, jeżdżąc bez uprawnień lub bez ważnego OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rentę ubezpieczeniową

W jakich sytuacjach poszkodowany może ubiegać się o rentę ubezpieczeniową?

Takie świadczenie nie jest przyznawane każdemu. Ubezpieczyciel może przyznać rentę, jeśli leczenie osoby poszkodowanej wiąże się z dodatkowymi wydatkami lub utraciła ona możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu ze względu na stan zdrowia po wypadku.

Czy po śmierci ubezpieczonego można ubiegać się o rentę?

Jeśli osoba, która zginęła w wypadku samochodowym, utrzymywała bliskich, to mogą oni zwrócić się z wnioskiem o przyznanie renty alimentacyjnej. Również w przypadku kiedy sytuacja życiowa bliskich ulegnie pogorszeniu, mogą oni wnioskować o takie świadczenie.

Kiedy rentę będzie musiał wypłacić sprawca zdarzenia?

Jeśli sprawca wypadku prowadził pojazd bez niezbędnych uprawnień lub robił to pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, to ubezpieczyciel może zażądać zwrotu kosztów odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego. Również brak polisy OC będzie wiązał się z koniecznością zwrotu kosztów odszkodowania, które zostanie wypłacone poszkodowanym z UFG.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

2 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Znam osobę, która z czegoś takiego korzystała (niestety). Renta ubezpieczeniowa to dobra rzecz, nigdy nie wiemy w jakim wypadku będziemy brać udział i jakie będą tego skutki.
avatar autora komentarza
Czytałam, że renta ubezpieczeniowa ratuje wiele poszkodowanych ludzi.