HDI – zgłoszenie szkody

HDI jest jednym ze znaków towarowych TUiR „Warta” S.A. Zajmuje się ubezpieczaniem klientów indywidualnych i niewielkich przedsiębiorstw. W swojej ofercie posiada ubezpieczenia mieszkaniowe, podróżne, dla firm, rolników oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

logo hdi

Ile czasu ma poszkodowany na zgłoszenie szkody w HDI?

Poszkodowany, który chce uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, powinien zgłosić się do właściwego ubezpieczyciela jak najszybciej. Jest to w interesie samego pokrzywdzonego. Im szybciej nastąpi zgłoszenie szkody, tym dokładniejsza będzie jej wycena, a co za tym idzie – adekwatna wysokość odszkodowania. Jednak z racji tego, że zasady korzystania z ubezpieczenia OC, w tym także zgłaszania szkody w HDI i wypłacania odszkodowania w ramach tej polisy, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i Kodeks cywilny, ubezpieczyciel nie może narzucić innego terminu powiadomienia go o zdarzeniu. Obowiązuje go jednak zasada, że szkody z OC zgłoszone po upływie 3 lat od wypadku nie powinny być rekompensowane poszkodowanemu.

Inaczej jest w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych. Tutaj ubezpieczyciel ustalił w OWU, w jakim terminie należy zgłosić szkodę w HDI. Właściciela samochodu, który wykupił autocasco w tym towarzystwie, obowiązuje:

 • zgłoszenie szkody najpóźniej w dzień następującym po dniu, w którym doszło do powstania szkody lub po dniu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, jeśli mowa jest o kradzieży pojazdu,
 • zgłoszenie szkody w ciągu 7 dni od zdarzenia innego niż kradzież.

Ponadto w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu, ubezpieczony ma obowiązek poinformować o przestępstwie policję.

CZY WIESZ, ŻE …

Marka HDI 28 grudnia 2012 roku połączyła się w Polsce z TUiR “Warta”. Oba towarzystwa są częścią grupy Talanx, która jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Europie, działającą w ponad 150 państwach.

Ile czasu trwa likwidacja szkody w HDI?

Jak głosi zapis w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC pokrzywdzonemu w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli w tym czasie ubezpieczycielowi nie udało się potwierdzić okoliczności wypadku. Wówczas pokrzywdzony powinien otrzymać pieniądze od zakładu ubezpieczeniowego w ciągu 14 dni od chwili ich wyjaśnienia, jednak termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni od dnia zgłoszenia szkody w HD. Likwidacja szkody z OC sprawcy powinna zatem zamknąć się w ciągu 90 dniach od powiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu, o ile nie toczy się postępowanie mające na celu wyjaśnić okoliczności zdarzenia i orzec winę jednego z uczestników stłuczki.

Prawnik radzi

“W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.”
– Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 14., ust. 2.

Czas likwidacji szkody z AC w HDI wygląda podobnie. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia HDI zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Prawnik radzi

“WARTA jest obowiązana wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia.”
– Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI, § 22, ust. 1.

Jeśli okoliczności zdarzenia nie są jasne, odszkodowanie powinno zostać wypłacone maksymalnie 14 dni od chwili ich wyjaśnienia.

Prawnik radzi

“W przypadku braku możliwości wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności WARTY lub w przypadku braku możliwości określenia wysokości odszkodowania w terminie określonym w ust. 1., WARTA wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie określonym w ust. 1. Przez bezsporną część odszkodowania rozumie się część odszkodowania, która może być wypłacona po spełnieniu następujących warunków:

 • została ustalona odpowiedzialność WARTY za zgłoszoną szkodę,
 • nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość odszkodowania, jednak z całą pewnością wiadomo, że jego wysokość przekroczy kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania.”

– Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI, § 22, ust. 2.

*Jest tu mowa o towarzystwie Warta jako o likwidatorze szkody, bo HDI jest jego częścią.

Jakie formy zgłaszania szkody dopuszcza HDI?

HDI uwzględnia szkody zgłoszone w dwojaki sposób:

 • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: +48 22 449 99 99 oraz +48 801 801 181 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00 i w soboty w godzinach 8-16:00,
 • poprzez formularz zgłoszenia szkody, który jest dostępny online.

Jak zgłosić szkodę w HDI online?

Kierowcy przekonują się do internetowych narzędzi, które umożliwiają im kontakt z ubezpieczycielem. Obsługą szkód zgłoszonych przez klientów HDI zajmuje się właściciel tej marki, czyli Warta i to właśnie z jej formularza online korzysta się przy zgłaszaniu zdarzenia. Jak go wypełnić?

W pierwszej kolejności w formularzu trzeba określić, czy szkoda jest zgłaszana z własnej polisy ubezpieczonego, czy z OC sprawcy. Dzięki temu możliwe będzie wybranie bardziej szczegółowej kategorii zgłaszanego zdarzenia (m.in. pojazd uszkodzony w wyniku zderzenia z innym pojazdem z Twojej winy lub z winy innego kierowcy, kradzież samochodu, uszkodzenie wynikłe z warunków atmosferycznych itp.).

formularz zgłoszenia szkody w hdi

Następnie trzeba udzielić kilku informacji, aby móc rozpocząć procedury likwidacji szkody. Potrzebne będą m.in.:

 • data i godzina zdarzenia,
 • numer polisy (jeśli jest znany),
 • miejsce zdarzenia,
 • dane zgłaszającego,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • zdjęcia szkód,
 • dokumentacja medyczna i notatka policyjna, jeśli zostały sporządzone.

W przypadku kradzieży samochodu konieczne będzie także dostarczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, a także kluczyków i innych zabezpieczeń deklarowanych w umowie ubezpieczenia.

Jakie procedury stosuje HDI w likwidacji szkody?

HDI coraz częściej stosuje tzw. uproszczoną likwidację szkody, która ogranicza się do kontaktu telefonicznego, ewentualnie dosłania fotografii przedstawiających szkody powstałe na samochodzie. Podczas rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje zgłoszenie, pyta o skalę szkód i za pomocą specjalnych programów weryfikuje, czy szkoda może zostać zlikwidowana w uproszczony sposób. Jeśli tak, jej wartość wyceniana jest przy użyciu dedykowanych narzędzi, a pieniądze trafiają do poszkodowanego w ciągu kilku dni.

Jeśli jednak szkody są znaczne lub istnieje prawdopodobieństwo nadużywania zaufania towarzystwa ubezpieczeniowego przez poszkodowanego, likwidator skieruje szkodę na tradycyjną ścieżkę. Wówczas zostanie umówiony rzeczoznawca, który spotka się z pokrzywdzonym, obejrzy samochód i wyceni szkody. W takim przypadku odszkodowania należy spodziewać się w ustawowym terminie.

PODSUMOWANIE
 • Zgłoszenie szkody w HDI powinno nastąpić niezwłocznie, ale w ramach OC ubezpieczony ma na to aż 3 lata, a w ramach AC nawet 7 dni, jeśli szkoda nie była związana z kradzieżą samochodu.
 • W razie kradzieży pojazdu o zdarzeniu należy poinformować ubezpieczyciela najpóźniej następnego dnia.
 • Likwidacja szkody zarówno z OC, jak i z AC nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Termin ten może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach.
 • Zgłoszenie szkody w HDI odbywa się telefonicznie lub poprzez formularz internetowy.
 • HDI stosuje tradycyjną ścieżkę likwidacji szkody (łącznie z wizytą rzeczoznawcy u poszkodowanego) lub formę uproszczoną.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody w HDI

Jak zgłosić szkodę do HDI?
Jakie informacje trzeba podać w formularzu, by zgłosić szkodę w HDI online?
Kiedy trzeba zgłosić szkodę w HDI?
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC