Czy można kupić ubezpieczenie OC bez prawa jazdy?

Zostałeś właścicielem samochodu, a nie masz prawa jazdy? A może nim jesteś i straciłeś uprawnienia? Obawiasz się, że nie będziesz mógł ubezpieczyć auta? Już teraz rozwiejemy Twoje wątpliwości – nie tylko możesz, a nawet musisz kupić polisę OC! Pozostaje jeszcze jedna wątpliwość… czy brak prawa jazdy wpłynie na wysokość składki? Sprawdzimy to dla Ciebie!

kupno OC bez prawa jazdy

Ubezpieczenie OC bez prawa jazdy – co mówią przepisy?

Po Polsce jeżdżą miliony samochodów. Każdy z nich musi być zarejestrowany i ubezpieczony, a obowiązki te spoczywają na właścicielach samochodów. Za brak polisy OC właścicielowi grożą wysokie kary oraz problemy finansowe w razie spowodowania wypadku lub stłuczki. A co jeśli nie ma on prawa jazdy? Czy może ubezpieczyć auto?

Okazuje się, że posiadanie uprawnień nie ma najmniejszego znaczenia – przepisy wyraźnie wskazują, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC spoczywa na właścicielu pojazdu. Odpowiednie zapisy dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2023 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że osobą, która musi ubezpieczyć pojazd, jest jego posiadacz! Co ważniejsze, ubezpieczenie OC wykupuje się na pojazd, a nie na osobę – właśnie dlatego przy sprzedaży auta z polisy OC może korzystać nowy właściciel, oczywiście tylko do dnia jej wygaśnięcia (po sprzedaży umowa nie przedłuża się automatycznie).

CZY WIESZ, ŻE …

W Kodeksie cywilnym natrafimy na rozróżnienie między posiadaczem samoistnym, czyli właścicielem, a posiadaczem zależnym, czyli użytkownikiem, najemcą czy dzierżawcą.

Warto również dodać, że ubezpieczyciel nie może odmówić właścicielowi wykupienia polisy, nawet jeśli ten nie ma prawa jazdy. W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie znajdziemy wzmianki o tym, że posiadacz auta musi mieć uprawnienia do prowadzenia pojazdów, by ubezpieczyć auto. 

Jednak w takiej sytuacji ubezpieczyciele pytają o posiadacza zależnego, czyli kierowcę, który będzie jeździł samochodem. Warto podać tę informację, ponieważ może ona korzystnie wpłynąć na cenę ubezpieczenia OC!

Polisa OC właściciela samochodu bez prawa jazdy – czy chroni kierowcę pojazdu?

Posiadacz auta nie może nim jeździć z powodu braku uprawnień. W takiej sytuacji często z pojazdu korzysta inna osoba. Czy w razie wypadku lub kolizji będzie ona objęta ubezpieczeniem OC wykupionym przez właściciela? Tak, o tym też mówi ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Art. 35 Ustawy z dnia 22 maja 2023 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Pamiętajmy jednak, że właściciel samochodu w momencie jego ubezpieczania powinien poinformować ubezpieczyciela o kierowcy, który będzie korzystał z auta. Jeśli tego nie zrobi i dojdzie do szkody, bądź ubezpieczyciel w inny sposób dowie się o tym fakcie, to może dojść do rekalkulacji składki.

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Art. 8a ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2023 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

W przypadku, gdy właściciel auta nie ma prawa jazdy, podanie głównego kierowcy będzie najprawdopodobniej korzystne. Dlaczego? Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyliczeniu wysokości składki OC jest doświadczenie za kierownicą. Znaczenie ma także historia ubezpieczenia – czas to teraz rozważyć na konkretnych przykładach! 

Wysokość składki OC – brak prawa jazdy i historii ubezpieczenia

Zdarzają się sytuacje, kiedy właścicielem samochodu jest osoba bez prawa jazdy. Najczęściej dzieje się tak w wyniku cofnięcia uprawnień po orzeczeniu zakazu prowadzenia przez sąd (na przykład za jazdę po alkoholu), a także gdy:

 • lekarz stwierdzi u kierowcy przeciwwskazania zdrowotne,
 • psycholog stwierdzi u kierowcy przeciwwskazania psychologiczne,
 • kierowca otrzyma negatywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy lub nie podejdzie do niego,
 • kierowca po raz kolejny przekroczy limit punktów karnych w ciągu 5 lat od kursu reedukacyjnego.

Oczywiście osoba bez prawa może otrzymać samochód także w spadku lub darowiźnie. Sprawdźmy więc teraz, czy brak prawa jazdy wpływa na cenę OC. Naszym przykładowym kierowcą został 41-letni Mariusz, który jest właścicielem Renault Clio z 2016 roku (benzyna, 1149 cm3, hatchback). Mieszka on w Poznaniu z żoną Dagmarą (39 lat, od 2002 roku prawo jazdy) i 3-letnim synem. Mariusz od ponad 10 lat ubezpieczał auta.

Porównajmy dwie sytuacje: 

 • Mariusz stracił uprawnienia do prowadzenia samochodu, więc głównym kierowcą jest Dagmara;
 • Mariusz ma prawo jazdy od 20 lat i jest jedynym kierowcą.
Ubezpieczyciel Brak prawa jazdy właściciela, inny główny kierowca Właściciel ma prawo jazdy i jest głównym kierowcą
Trasti 442 zł 442 zł
Beesafe 642 zł 642 zł
Benefia 660 zł 660 zł
UNIQA 895 zł605 zł
Wiener 900 zł 945 zł
LINK41 063 zł670 zł
mtu24.pl 1 137 zł741 zł
TUZ Ubezpieczenia 4 914 zł3 730 zł
ERGO Hestia4 967 zł3 240 zł
Dane na podstawie kalkulacji przeprowadzonych w porównywarce Mubi z dnia 24.01.2024.

Nasze wyliczenia pokazują, że bycie właścicielem samochodu bez prawa jazdy może sporo zmienić w kontekście ceny OC, nawet jeśli:

 • właściciel ubezpiecza auto od wielu lat,
 • nie było szkody.

A co się stanie, gdy nasz Mariusz – właściciel tego samego Renault Clio – nie będzie miał historii ubezpieczenia OC. Rozważmy to dla tych identycznych dwóch wariantów jak powyżej.

UbezpieczycielBrak prawa jazdy właściciela, inny główny kierowcaWłaściciel ma prawo jazdy i jest głównym kierowcą
Trasti913 zł889 zł
Beesafe1 017 zł1 017 zł
LINK41 058 zł688 zł
UNIQA1 525 zł983 zł
Benefia1 535 zł1 535 zł
Wiener1 680 zł1 764 zł
ERGO Hestia1 787 zł1 165 zł
mtu24.pl1 894 zł1 235 zł
TUZ Ubezpieczenia4 914 zł3 730 zł
Dane na podstawie kalkulacji przeprowadzonych w porównywarce Mubi z dnia 24.01.2024.

Brak historii ubezpieczenia OC istotnie wpływa na cenę polisy. Dla wielu ubezpieczycieli znaczenie ma także posiadanie prawa jazdy. Różnica w cenie OC w związku z tą kwestią może wynieść ponad 1 200 zł (przykład TUZ Ubezpieczenia).

Oba wyliczenia wskazują, jak historia ubezpieczania OC jest ważna! Nawet przy braku prawa jazdy właściciel pojazdu (ubezpieczony) gromadzi zniżki, co przekłada się na cenę OC – ubezpieczyciel ma potwierdzenie, że posiadacz użycza swojego pojazdu osobie, która jeździ bezpiecznie i nie powoduje szkód. 

Warto sprawdzić jeszcze jedną kwestię – jak zmienią się ceny OC, jeśli Mariusz będzie współwłaścicielem bez prawa jazdy (inne dane pozostają bez zmian, wariant z 10-letnią historią ubezpieczenia OC Mariusza, brak polis u Dagmary).

UbezpieczycielBrak prawa jazdy właściciela, współwłaściciel ma uprawnieniaWłaściciel i współwłaściciel mają prawo jazdy
Trasti442 zł442 zł
UNIQA577 zł565 zł
Beesafe616 zł616 zł
Benefia660 zł660 zł
LINK41 063 zł733 zł
mtu24.pl1 137 zł741 zł
Wiener1 143 zł1 200 zł
TUZ Ubezpieczenia4 322 zł3 730 zł
ERGO Hestia4 967 zł3 240 zł
Dane na podstawie kalkulacji przeprowadzonych w porównywarce Mubi z dnia 24.01.2024.

To że Dagmara została współwłaścicielką samochodu, niewiele zmieniło u większości ubezpieczycieli. Jednak w mtu24.pl. LINK4 i ERGO Hestii spadek ceny był znaczący.

Wniosek:

 • Jeśli utraciłeś prawo jazdy i masz wypracowane zniżki, to nie będziesz miał problemów ze znalezieniem ubezpieczenia OC w dobrej cenie!

Powyższe przykłady służą zilustrowaniu zagadnienia ubezpieczenia OC bez prawa jazdy. Wpływ na wysokość składki ma wiele czynników w tym miejsce zamieszkania, wiek i parametry samochodu. Jeśli chcesz poznać ceny OC dla swoich danych, to skorzystaj z kalkulatora OC i AC Mubi!

Przeczytaj też: Dlaczego rówieśnicy z takimi samymi autami płacą różne stawki OC? Porównanie profili dwóch kierowców

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawarcie ubezpieczenia OC bez prawa jazdy

Czy jeśli straciłem prawo jazdy, to mogę ubezpieczyć samochód?
Czy jeśli spowoduje stłuczkę, a nie będę miał prawa jazdy, to czy OC zadziała?
Dlaczego ubezpieczyciele oczekują podania głównego kierowcy?
PODSUMOWANIE
 • Każdy samochód musi mieć ubezpieczenie OC, dlatego właściciel auta bez prawa jazdy również ma obowiązek go ubezpieczyć.
 • Ubezpieczyciel nie może odmówić ubezpieczenia samochodu właścicielowi bez prawa jazdy. Będzie jednak oczekiwał podania głównego kierowcy.
 • Polisa OC przypisana jest do pojazdu, więc chroni każdego kierowcę, który się nim porusza.
 • Cena OC nie zmienia się znacząco dla właściciela bez prawa jazdy, zwłaszcza gdy ma on wypracowane zniżki ubezpieczeniowe.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC