Jak wybrać autocasco za granicę? Ile kosztuje i w których krajach obowiązuje?

Chociaż ubezpieczenie AC z ochroną za granicą może obejmować europejską część Rosji, okazuje się, że wiele firm ubezpieczeniowych znacząco ogranicza tę ochronę, wykluczając z niej szkody kradzieżowe na tym terenie. Takie ograniczenie dotyczy również innych krajów. Których? Sprawdź i dowiedz się, jakie są jeszcze inne ograniczenia w AC na podróże zagraniczne i ile kosztuje taka ochrona.

autocasco za granicą

Czy autocasco obowiązuje za granicą?

Ubezpieczenie AC może, ale nie musi obowiązywać za granicą. Zakres ochrony jest zależny od wybranej oferty firmy ubezpieczeniowej. AC może obejmować Europę z całkowitym wykluczeniem dowolnie wybranych krajów lub częściowym ograniczeniem ochrony w niektórych państwach.

Ekspert Mubi radzi:

Ubezpieczenie autocasco obowiązujące w Europie obejmuje ochroną Turcję i Rosję, ale wyłącznie w europejskich częściach. Na przykład OWU komunikacyjne Generali precyzuje, które tereny są uwzględnione w ochronie.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w AC w Rosji, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi i w innych krajach

Firmy ubezpieczeniowe zastrzegają w OWU AC, że nie odpowiadają za szkody polegające na kradzieży, kradzieży z włamaniem bądź rozboju w wybranych krajach. Najczęściej wymieniane są: Ukraina, Rosja, Mołdawia i Białoruś. Niektórzy ubezpieczyciele nie wykluczają całkowicie ochrony, ale stosują udział własny w wysokości np. 1000 zł. Wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować również akty wandalizmu, pożary, wybuchy.

Firma
ubezpieczeniowa
OfertaKraje objęte
wyłączeniem lub
ograniczeniem odpowiedzialności
Wyłączenie lub
ograniczenie
odpowiedzialności w
wymienionych krajach
LINK4Autocasco KradzieżoweBiałoruś, Mołdawia, Rosja, UkrainaOchrona nie obejmuje szkód kradzieżowych.
GeneraliAutocascoBiałoruś, Ukraina, europejska część RosjiOchrona nie obejmuje kradzieży pojazdu.
UNIQAAutocascoBiałoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia Ochrona nie obejmuje szkód związanych z kradzieżą pojazdu.
You Can Drive AC Mini, AC Uszkodzenie i Kradzież Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina Obowiązkowy udział własny (1000 zł) we wszystkich szkodach poza powstałymi w wyniku zderzenia się pojazdów lub zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami z zewnątrz.
BenefiaAutocascoAlbania, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina Ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu.
mtu24.plAC Mini, AC Uszkodzenie i KradzieżBiałoruś, Mołdawia, Rosja, UkrainaObowiązuje udział własny w wysokości 1000 zł we wszystkich szkodach poza powstałymi w wyniku zderzenia się pojazdów lub zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami z zewnątrz pojazdu.
WienerAutocascoBiałoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w wyniku kradzieży pojazdu lub jego części, wybuchu, pożaru, uszkodzenia przez osoby trzecie. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o te ryzyka. Firma oferuje rozszerzenie ochrony o to wyłączenie za dodatkową opłatą.
AllianzAutocasco i ubezpieczenie szybKazachstan, Libia, Syria, AlgieriaOchrona nie obejmuje szkód i kradzieży.
BeesafeAC i AC miniAlbania, Białoruś, Mołdawia, Rosja, UkrainaOchrona nie obejmuje kradzieży pojazdu.
ERGO HestiaAutocascoBiałoruś, Mołdawia, Rosja, UkrainaObowiązuje udział własny w wysokości 1000 zł we wszystkich szkodach poza powstałymi w wyniku zderzenia się pojazdów lub zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami z zewnątrz pojazdu.
InterRiskAutocascoBiałoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina*Ochrona nie obejmuje szkód kradzieżowych.
TUZ UbezpieczeniaAC all risk, AC szkoda całkowita i AC miniAC: Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Albania* AC mini: Białoruś, Mołdawia, Rosja, UkrainaOchrona nie obejmuje szkód kradzieżowych.
Aktualizacja danych: 09.01.2024
*możliwość rozszerzenia ochrony o wyłączone kraje po opłaceniu dodatkowej składki

Ekspert Mubi radzi:

Możesz zapytać firmę ubezpieczeniową, czy obejmie ochroną finansową szkody powstałe w Rosji, Mołdawii, na Ukrainie, itp. po opłaceniu dodatkowej składki.

Czy można rozszerzyć zakres terytorialny AC za granicą?

W niektórych towarzystwach, mimo że wyłączają one pewne kraje spod odpowiedzialności w ramach AC, istnieje możliwość ujęcia tych państw w ochronie po opłaceniu dodatkowej składki. Taką możliwość daje np. firma TZU Ubezpieczenia, która nie bierze odpowiedzialności za szkody kradzieżowe powstałe w Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainie i Albanii, a także towarzystwo InterRisk, którego wyłączeniem odpowiedzialności są szkody kradzieżowe na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jeden i drugi ubezpieczyciel umożliwia jednak rozszerzenie ochrony o wyżej wymienione kraje za dodatkową opłatą. 

Istnieją także towarzystwa, takie jak UNIQA, w których zakres AC może obejmować Polskę lub Europę. Wówczas za rozszerzenie ochrony na zagraniczne kraje trzeba dodatkowo zapłacić. 

Jak wybrać ubezpieczenie AC za granicę?

1. Sprawdź zakres terytorialny.

Jeśli firma ubezpieczeniowa deklaruje w opisie autocasco, że obowiązuje w Europie, sprawdź dokładnie w OWU AC, czy na pewno obejmuje wszystkie europejskie kraje.

Przykład

Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Samochód Allianz* podaje, że autocasco i ubezpieczenie szyb obowiązuje w Polsce i innych krajach europejskich oprócz Kazachstanu. Ochrona obejmuje szkody powstałe również w Gruzji, europejskiej części Rosji i krajach basenu Morza Śródziemnego, ale z wyjątkiem Libii, Syrii i Algierii.

*Dane aktualne: 09.01.2024.

2. Sprawdź rodzaj sumy ubezpieczenia AC.

Od rodzaju sumy ubezpieczenia zależy, czy wartość szkody będzie liczona od wartości samochodu w dniu zawarcia umowy AC, czy od wartości auta w dniu wypadku.

Ponadto może dochodzić do konsumpcji sumy ubezpieczenia. Artykuł Rodzaje sum ubezpieczenia autocasco przedstawia zalety i wady każdego rozwiązania. Inne będzie opłacalne dla nowego auta, inne dla starego samochodu, który nie traci aż tak szybko na wartości.

3. Sprawdź zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności.

W których krajach ubezpieczyciel chroni Cię na wypadek kradzieży samochodu? Czy szkody wyrządzone przez siły natury lub dzikie zwierzęta, np. przegryzienie kabli, są objęte ubezpieczeniem? Co w przypadku zderzenia ze zwierzęciem, które wyskoczyło nagle na drogę? Czy ochrona obejmuje akty wandalizmu, np. rozbicie szyb i celowe przebicie opon w samochodzie zaparkowanym pod hotelem?

Przykład

Jeśli szukasz ubezpieczenia samochodu terenowego na objazdówkę po Europie, sprawdź, czy autocasco obejmuje szkody powstałe podczas jazd off-roadowych.

4. Sprawdź zasady likwidacji szkody za granicą.

W zależności od wybranego wariantu likwidacji szkody, ubezpieczyciel może wymagać naprawy pojazdu w Polsce. Na szczęście bez względu na wariant możesz naprawić samochód w zakresie, który umożliwia bezpieczną jazdę. Firma ubezpieczeniowa może pozwolić na usprawnienie samochodu na własną rękę za granicą pod warunkiem, że koszt naprawy wyniesie maksymalnie np. 1000 euro. Jeśli wycena mechanika przekroczy limit podany w OWU, musisz zadzwonić do zakładu ubezpieczeń, aby dostać zgodę. W przeciwnym razie ubezpieczyciel mógłby odmówić zwrotu tego kosztu.

Ekspert Mubi radzi:

Przed wyjazdem za granicę wydrukuj kilka kopii oświadczenia sprawcy zdarzenia drogowego. Jest dostępne na stronie PBUK w wersji polsko-angielskiej – wypełnienie tego formularza ułatwi likwidację szkody. Przeczytaj, co robić po kolizji z obcokrajowcem.

Jak wygląda likwidacja szkody z AC powstałej za granicą?, likwidacja-szkody-ac serwisu mubi.pl

mubi: porównywarka oc ac

W ogólnych warunkach ubezpieczenia każdego towarzystwa znajdziesz informacje między innymi na temat tego, jak wygląda likwidacja szkody z AC powstałej za granicą. Istotne jest to, że w każdej firmie zasady te mogą być inne. Zatem zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, skontaktuj się z towarzystwem. Ubezpieczyciel wytłumaczy Ci, co masz zrobić i jak będzie wyglądała naprawa szkody. W przeciwnym razie, jeśli będziesz działać na własną rękę, firma może Ci odmówić wypłaty odszkodowania.

Przyjrzymy się, jak to wygląda w towarzystwie TUZ Ubezpieczenia. Firma w ogólnych warunkach ubezpieczenia mówi o tym, że: 

1. W przypadku szkody całkowitej powstałej poza terytorium RP, wysokość odszkodowania ustala się w złotych polskich, na zasadach określonych w § 28 niniejszych OWU. 

2. W przypadku szkody częściowej powstałej poza terytorium RP, gdy pojazd wymaga naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, naprawa może być dokonana po wcześniejszym uzyskaniu zgody TUZ Ubezpieczenia. 

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 nie jest wymagana, jeżeli koszt naprawy pojazdu w dacie jej wykonania nie przekracza równowartości 1 500 EUR lub jej równowartości w walutach obcych, innych niż EUR. 

4. W celu uzyskania zgody, o której mowa ust. 2, w należy skontaktować się z TUZ Ubezpieczenia telefonicznie lub drogą elektroniczną (dane teleadresowe znajdują się w dokumencie ubezpieczenia). Decyzja przez TUZ Ubezpieczenia podejmowana jest niezwłocznie. TUZ Ubezpieczenia przed podjęciem decyzji może zażądać dosłania dokumentów potwierdzających szacunkowy kosztów naprawy pojazdu. 

5. Zwrot kosztów naprawy, o której mowa w ust. 2-3 następuje po przedstawieniu dokumentacji fotograficznej uszkodzeń pojazdu, na podstawie imiennych rachunków, w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP z dnia ustalenia odszkodowania. 

6. Jeżeli przeprowadzona poza terytorium RP naprawa przekracza zakres niezbędny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub wykracza poza zgodę udzieloną przez TUZ Ubezpieczenia zgodnie z ust. 2, odszkodowanie w tej części jest ustalane i wypłacane według cen obowiązujących na terytorium RP, chyba że faktycznie poniesione koszty są niższe.

 7. W razie konieczności holowania pojazdu uszkodzonego poza 14 terytorium RP, koszty holowania lub transportu TUZ Ubezpieczenia zwraca według zasad określonych w § 31.

Źródło: OWU, TUZ Ubezpieczenia Zbiór Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i Kart Produktów do Ubezpieczeń Komunikacyjnych (18.03.2024)

Ile kosztuje AC za granicę?

Pakiet ubezpieczeniowy, który zawiera AC z ochroną w Europie, może być o nawet o kilkaset złotych droższy od oferty z AC obowiązującym w Polsce. O tym, jak różnią się ceny ubezpieczeń obejmujących Polskę i pozostałe kraje, przeczytasz w artykule: Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu używanego za granicą dłużej niż miesiąc? Ceny + wskazówki.

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar z grudnia 2023 roku klienci indywidualni w Polsce najczęściej rejestrują takie auta, jak Toyota Corolla, Skoda Octavia i Toyota Yaris Cross. Ile kosztuje ubezpieczenie nowego samochodu za granicę? Poniższa tabela pokazuje składki dla tych modeli z uwzględnieniem AC z ochroną w Europie. W zależności od modelu samochodu, jego właściciel musiałby dopłacić za autocasco ok. 800–1000 zł.

Model samochoduParametry samochoduCena najtańszego pakietu bez ACCena najtańszego pakietu z AC w Europie
Toyota Corolla2022, benzyna, 1490 cm3536 zł
(UNIQA)
1574 zł
(UNIQA)
Skoda Octavia2022, benzyna, 1498 cm3546 zł
(UNIQA)
1344 zł
(UNIQA)
Toyota Yaris Cross2022, benzyna, 1490 cm3481 zł
(UNIQA)
1408 zł
(UNIQA)
Właściciel samochodu: 40-letni wrocławianin, prawo jazdy od 15 lat, brak szkód. Przykładowa kalkulacja na Mubi.pl z 09.01.2024
PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczyciele podają w OWU AC listy krajów, w których ochrona jest aktywna.
  • Autocasco za granicą nie obejmuje najczęściej szkód kradzieżowych w Rosji, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi. Niektórzy ubezpieczyciele jeszcze bardziej ograniczają ochronę finansową klientów podróżujących do tych krajów. Przykładowo: Wiener nie obejmuje ochroną uszkodzeń pojazdu przez osoby trzecie.
  • Wyjątkowo mtu24.pl i You Can Drive wymagają udziału własnego w wysokości 1000 zł w niektórych szkodach z AC na Białorusi, Ukrainie, w Rosji i Mołdawii. Benefia wyłącza spod odpowiedzialności część szkód również w Albanii.
  • Po opłaceniu dodatkowej składki jest możliwe aktywowanie AC kradzieżowego w wymienionych krajach.
  • Aby wybrać ubezpieczenie AC za granicę, sprawdź, czy obejmuje m.in. uszkodzenie pojazdu przez zwierzęta poza zderzeniami z nimi, szkody wyrządzone przez siły natury, akty wandalizmu, np. rozbicie szyb i przebicie opon. Poznaj zasady likwidacji szkody za granicą, a szczególnie warunki naprawy samochodu poza Polską – limity i reguły zwrotu poniesionych kosztów.
  • AC all risks za granicę jest najdroższą opcją. Jedną z tańszych – smart casco, które chroni na wypadek ściśle określonych zdarzeń. Pakiet z autocasco za granicę może być droższy o około kilkaset złotych od oferty bez AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o autocasco za granicą

W jakich krajach obowiązuje ubezpieczenie autocasco?
Na co zwracać uwagę, kupując AC na wyjazd za granicę?
Czy autocasco na wyjazd za granicę jest droższe od ubezpieczenia krajowego?
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC