Upadłość Gefionu ogłoszona. Wyjaśniamy, co stanie się z Twoim ubezpieczeniem OC Gefion

Ponad rok temu na Gefion Insurance A/S został nałożony zakaz prowadzenia działalności. 7 czerwca 2021 roku zmienił się on w ogłoszoną przez Duński Urząd Nadzoru Finansowego upadłość firmy. Co to oznacza dla ubezpieczonych w Gefionie i poszkodowanych przez kierowców posiadających ubezpieczenie OC samochodu w tym towarzystwie?

UWAGA!

Jeśli masz pytania, na które odpowiedzi nie znajdziesz poniżej, bądźmy w kontakcie. Zadzwoń pod numer 22 250 02 00 lub napisz wiadomość na [email protected]. Chętnie wyjaśnimy Twoje wątpliwości.

Z jakimi problemami zmaga się Gefion?

07.06.2021 – Finanstilsynet, czyli Duński Urząd Nadzoru Finansowego, informuje o postawieniu Gefion Insurance A/S przez Sąd Morski i Gospodarczy w stan upadłości.

Aktualnie Gefion nie zajmuje się już nawet realizacją obowiązków wynikających z dotychczasowych umów, czyli np. likwidowaniem szkód i wypłacaniem odszkodowań. Aby zakład ubezpieczeń mógł powrócić do sprzedaży polis, musiałby odzyskać płynność finansową lub DFSA musiałoby zaakceptować nowy plan, dzięki któremu wymóg kapitałowy zostanie osiągnięty. Brak zgody DFSA na wydłużenie o 3 miesiące terminu na spełnienie przez ubezpieczyciela wymogu kapitałowego oznacza więc koniec działalności Gefionu.

24.03.2020 – DFSA zakazuje Gefion Insurance A/S zawierania umów ubezpieczeń. Gefion nie może również automatycznie przedłużać dotychczasowych umów z klientami. Nałożony zakaz jest skutkiem problemów finansowych – niespełnienia wymogu kapitałowego i niezatwierdzenia planu naprawczego.

Duński nadzór finansowy uznał, że plan przedstawiony przez Gefion nie jest w stanie ani doprowadzić do spełnienia wymogu kapitałowego, ani zabezpieczyć interesów aktualnych i przyszłych klientów.

14.01.2020 – DFSA zakazuje Gefionowi rozszerzenia zakresu działalności. Jest to podyktowane próbą rozwiązania problemów finansowych poprzez wygenerowanie wzrostu składek brutto, co DFSA uznaje za niestosowne. Zakaz dotyczy zarówno ekspansji Gefionu na inne kraje, jak i rozszerzenia oferty produktów ubezpieczeniowych.

12.01.2019 – DFSA podaje, że Gefion powinien mieć płynne aktywa o wartości minimum 5 000 000 euro do końca grudnia 2019 i utrzymać ten poziom do końca lutego 2020.

28.11.2019 – DFSA nakazuje Gefionowi przygotowanie planu naprawczego, którego celem ma być spełnienie kapitałowego wymogu wypłacalności.

Czy zakończenie działalności ubezpieczeniowej Gefionu oznacza, że moje ubezpieczenie OC jest nieważne?

Nie. Umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartych w Gefionie pozostają ważne przez 3 miesiące po ogłoszeniu upadłości firmy, ale realizacją wynikających z nich obowiązków zajmują się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i syndyk masy upadłościowej. Wraz z upływem tego terminu wszystkie umowy ubezpieczenia OC Gefion ulegną rozwiązaniu i nie zostaną automatycznie przedłużone bez względu na termin ich obowiązywania określony w umowie. Po tym czasie ich posiadacze są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z nowym towarzystwem.

Przykład

Bogdan ma ubezpieczenie OC w Gefonie aktualne do 20 września 2021 roku. Słysząc o upadłości Gefionu, mężczyzna zmartwił się, że musi od razu szukać nowej polisy. Na szczęście ma jeszcze trochę czasu, bo jego polisa wygaśnie dopiero 3 miesiące po ogłoszeniu upadłości, czyli z dniem 7 września 2021 roku. Gdyby Bogdan w tym okresie spowodował np. stłuczkę parkingową, osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania z aktualnego OC sprawcy.

Likwidacja szkody z OC poszkodowanych kierowców
Likwidacja szkody z OC sprawcy. Przewodnik dla poszkodowanych

Ile czasu ma ubezpieczyciel na likwidację szkody? Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Czytaj dalej

Czy Gefion automatycznie przedłuży moje ubezpieczenie OC na kolejny rok? Czy muszę złożyć wypowiedzenie, jeśli chcę zrezygnować z polisy?

Nie. Twoje ubezpieczenie OC wygaśnie na koniec umowy, więc nie musisz składać wypowiedzenia OC, o ile termin zakończenia umowy przypada w okresie 3 miesięcy po ogłoszeniu upadłości Gefionu. Nasi agenci ubezpieczeniowi będą kontaktować się z klientami, którzy zakupili ubezpieczenie OC Gefion poprzez mubi.pl. Doradcy przypomną o zbliżającym się końcu umowy i zaproponują alternatywną ofertę na kolejny rok.

Przykład

Bożena ma ubezpieczenie OC Gefion ważne do 19 sierpnia 2021. W aktualnej sytuacji nie zadziała automatyczne przedłużenie umowy OC PPM, o którym mówi art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Bożena powinna podpisać umowę OC samochodu z innym zakładem ubezpieczeń najpóźniej od 20 sierpnia 2021.

automatyczne odnowienie oc
Automatyczne odnowienie OC – jak to działa i czy się opłaca?

Dlaczego OC przedłuża się automatycznie? W jaki sposób odbywa się automatyczne odnowienie OC? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Czytaj dalej

Czy muszę zapłacić wszystkie raty ubezpieczenia OC Gefion?

Tak. Opłacanie rat zgodnie z harmonogramem nie powoduje przedłużenia umowy ubezpieczenia OC na kolejny rok. Niektórzy klienci Gefionu błędnie pomyśleli, że jeśli zapłacą kolejną ratę OC samochodu, przedłużą umowę, więc jeżeli zrezygnują z płatności, unieważnią polisę. Oczywiście nie jest to prawdą! KNF podkreśla, że opłacanie składki ubezpieczeniowej w ratach nie oznacza zawarcia kolejnej umowy z Gefionem. Twoja umowa została zawarta na 12 miesięcy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i wygaśnie automatycznie tak samo jak u osób, które opłaciły OC samochodu z góry za cały rok. Pamiętaj o zakupie nowego OC komunikacyjnego w innym zakładzie ubezpieczeń.

Przykład

Kornelia ma ubezpieczenie OC Gefion ważne do 18 sierpnia 2021 roku. Uzgodniła z ubezpieczycielem rozłożenie składki na 12 rat. Umowa została podpisana na rok z góry i aktualnie Kornelia opłaca raty za wciąż aktywną ochronę. OC wygaśnie automatycznie po 18 sierpnia br. Od 19 sierpnia Kornelia powinna mieć nowe ubezpieczenie samochodu, aby uniknąć kary za brak OC.

prawo jazdy i samochód
Gdzie kupić OC na raty? Ubezpieczenie auta na 2 raty już od 37 zł za 30 dni na mubi.pl

Które towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaoferować Ci ubezpieczenie OC na raty? Czy przez to możesz przepłacić? A może się opłaca? Sprawdź!

Czytaj dalej

Czy można zmienić dane w polisie OC Gefion?

Nie. Po ogłoszeniu upadłości Gefion przestał obsługiwać swoich dotychczasowych klientów, a ich sprawami zajmuje się syndyk masy upadłościowej, do którego można się zwracać za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]. Pamiętaj, że obowiązkiem klienta jest powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe.

UWAGA!

Jeśli chcesz kupić używany samochód, który jest ubezpieczony w Gefionie, możesz zrezygnować z tej polisy w dowolnym momencie.

Przykład

Agnieszka przeprowadziła się z nadmorskiej wsi do centrum Poznania, gdzie zamieszkała na stałe w marcu poprzedniego roku. Musiała zgłosić tę zmianę ubezpieczycielowi, ponieważ miejsce zamieszkania ma wpływ na cenę OC. Składka ubezpieczeniowa wzrosła o kilkanaście złotych. Agnieszka zrobiła przelew na podaną kwotę. Wyrównanie składki nie zmienia faktu, że umowa Agnieszki z Gefionem wygaśnie automatycznie.

Czy ubezpieczenie OC Gefion wygasło od razu po ogłoszeniu upadłości firmy?

Po ogłoszeniu upadłości Gefionu, w którym masz wykupione ubezpieczenie OC, Twoja polisa nie wygasła od razu. UFG będzie Cię chronić jeszcze przez 90 dni od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Jeżeli Twoja umowa ubezpieczenia kończy się wcześniej, wtedy okres ochronny będzie trwał krócej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się likwidacją szkód, o czym mówi art. 111 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że UFG:

 • wypłaci za Ciebie odszkodowanie, jeśli spowodujesz stłuczkę;
 • wypłaci odszkodowanie dla Ciebie, jeśli inny kierowca ubezpieczony dotychczas w Gefionie uszkodzi Twoje auto w kolizji.

Oczywiście UFG odpowiada finansowo za szkody do wysokości sumy gwarancyjnej

Dopiero po upływie 90 dni od ogłoszenia upadłości Gefionu Twoja umowa ubezpieczenia wygaśnie. Wtedy musisz kupić nowe ubezpieczenie OC samochodu w innej firmie.

Przykład

Zakład ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia OC ma zawarta Diana, ogłasza upadłość 20 kwietnia. Od tego dnia jest liczone 90 dni ochrony z ramienia UFG dla klientów mających aktualne umowy ubezpieczenia OC.

 1. Jeśli umowa ubezpieczenia Diany wygasa 6 czerwca, do tego dnia UFG zapewni ochronę. Od 7 czerwca Diana powinna mieć zawartą nową umowę OC z inną firmą.
 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia Diany wygasa dopiero 11 października, UFG zapewni jej ochronę wyłącznie w ciągu 90 dni liczonych od 20 kwietnia. To oznacza, że Diana będzie musiała kupić nowe OC w lipcu.

Możesz obliczyć składkę OC w kalkulatorze OC Mubi, dzięki któremu porównasz ceny ubezpieczeń solidnych liderów na rynku. Nasi agenci ubezpieczeniowi są dostępni pod telefonem i chętnie pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę, zwłaszcza jeśli interesują Cię ubezpieczenia dodatkowe, np. autocasco czy assistance.

Co zrobić po odniesieniu szkody w wypadku z winy kierowcy, który był ubezpieczony w Gefionie?

W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Pośrednikiem może być dowolny zakład ubezpieczeń. UFG zajmie się likwidacją szkody, zarówno jeśli sprawcy przysługuje ochrona w ramach 90 dni od ogłoszenia upadłości, jak i kiedy okaże się, że ten okres już minął, a sprawca nie ma aktualnego ubezpieczenia OC. W drugiej sytuacji sprawca zostanie dodatkowo obciążony karą za brak OC. Ponadto UFG będzie wymagać od niego zwrotu wypłaconego Tobie odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego. O szczegółach możesz przeczytać w poradniku: Sprawdź OC, uniknij kary za brak OC, zdobądź odszkodowanie.

Jeśli nie kupię nowego ubezpieczenia OC po wygaśnięciu umowy z Gefionem i zakończeniu okresu ochronnego UFG, dostanę karę?

Tak. Musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, kiedy zakończy się Twoja umowa z Gefionem lub minie 90 dni ochrony świadczonej przez UFG od dnia upadłości Gefionu. Pamiętaj, że nawet za 1 dzień bez aktualnego OC grożą kary finansowe. Aktualne stawki kar za brak OC są dostępne tutaj.

Przykład

Zakład ubezpieczeń, z którym Kamila miała podpisaną umowę ubezpieczenia OC, ogłosił upadłość. Klientce przysługiwała ochrona świadczona przez UFG do 21 czerwca. Od 22 czerwca Kamila powinna mieć podpisaną nową umowę ubezpieczenia OC, ale niestety spóźniła się o 10 dni. Miesiąc później otrzymała wezwanie do zapłaty z UFG. System wykrył lukę w historii ubezpieczenia. Kara wyniosła 2800 zł.

Czy Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje Gefion w Polsce?

Działania KNF w stosunku do Gefionu są ograniczone. Gefion był zagranicznym zakładem ubezpieczeń, który miał siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale mógł działać w Polsce w ramach swobody świadczenia usług. Nadzór nad Gefionem prowadzi Finanstilsynet – duński organ nadzoru finansowego. KNF przekazuje tej instytucji zgłoszenia na temat działalności Gefionu w Polsce.

Po ogłoszeniu upadłości Gefionu przez duński Sąd Morski i Gospodarczy sprawami towarzystwa zajmuje się syndyk masy upadłościowej. Można do niego kierować roszczenia wynikające z umów nieobjętych gwarancjami funduszu na adres mailowy: [email protected]. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej masy upadłościowej Gefion Insurance A/S: https://www.gefioninsurance.com/.

Przy okazji warto wspomnieć o zakresie zadań Rzecznika Finansowego (dalej: RF) w stosunku do Gefionu. Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Gefion był podmiotem na rynku finansowym w Polsce. To oznacza, że Gefion był zobowiązany do reagowania na interwencje podejmowane przez RF i uczestniczenia w sporach pozasądowych w ramach postępowań inicjowanych przez RF.

Tutaj możesz złożyć wniosek o postępowanie polubowne przy RF. Poza tym KNF podaje, że spór może zostać rozstrzygnięty przez inne sądy polubowne za zgodą Gefionu. Tutaj znajdziesz informacje o Sądzie Polubownym przy KNF.

Czy klienci Gefionu mogą składać reklamację?

Adres korespondencyjny do złożenia reklamacji powinien być podany w dokumentach, które przekazano Ci podczas zawierania umowy ubezpieczenia, jednak po ogłoszeniu upadłości Gefionu należy się kontaktować z syndykami masy upadłościowej, którymi zostali:

 • Søren Aamann Jensen (adres: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup);
 • Boris Frederiksen (adres: Kalvebod Brygge 32, 2900 Hellerup.

Zgłoszenia do nich można kierować na adres mailowy: [email protected] i za pośrednictwem strony internetowej masy upadłościowej Gefion Insurance A/S.

UWAGA!

Od dnia 31 marca 2021 roku Polins Sp. z o. o. nie jest już upoważniona do reprezentowania ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S.

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia Gefion?

Po ogłoszeniu upadłości Gefionu, szkody komunikacyjne wyrządzone przez osoby ubezpieczone w tej firmie należy zgłaszać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń funkcjonującego w Polsce. Ich dane można znaleźć np. na stronie UFG.

Czy można złożyć pozew przeciwko Gefion Insurance A/S w Polsce?

Tak, możliwe jest złożenie pozwu przeciwko Gefion Insurance A/S w polskim sądzie. Prawo do tego mają m.in.:

ubezpieczenie
Ubezpieczyciel, ubezpieczony, ubezpieczający – co znaczą te pojęcia?

Jaka jest różnica między ubezpieczającym a ubezpieczonym? Jakie jeszcze inne osoby są wymieniane w dokumentach OWU? Sprawdź!

Czytaj dalej

KNF podkreśla, że pozew złożony przez następcę prawnego osoby poszkodowanej może zostać odrzucony ze względu brak bezpośredniego statusu poszkodowanego. W takiej sytuacji pozostaje zwrócenie się do sądu duńskiego. 

Trzeba też pamiętać, że zakład ubezpieczeń może odmówić przyjęcia pozwu, jeśli pismo nie zostanie przekazane w języku duńskim. Dlaczego? Nawet jeśli pozew zostanie przyjęty przez sąd w Polsce, adres do doręczeń może znajdować się w Danii i konieczne będzie wysłanie pisma na adres syndyków masy upadłościowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC w Gefionie

Czy mogę kupić ubezpieczenie OC w Gefionie?

Nie. Duński nadzór finansowy (DFSA) poinformował, że na skutek problemów finansowych firmy, 7 czerwca 2021 roku sąd ogłosił upadłość Gefionu. Oznacza to, że towarzystwo nie może ani zawierać umów z nowymi klientami, ani automatycznie odnawiać dotychczasowych polis.

Czy ubezpieczenie OC w Gefionie jest nieważne?

Nie, mimo upadłości Gefionu, dotychczas zawarte umowy ubezpieczeń zachowują ważność przez 3 miesiące od terminu ogłoszenia upadłości. Pamiętaj jednak, że wraz z upływem tego czasu, a także wcześniejszym zakończeniem umowy, ubezpieczenie wygasa i nie zostanie automatycznie przedłużone – nie musisz wypowiadać umowy, ale Twoim obowiązkiem jest kupno OC u innego ubezpieczyciela.

Czy Gefion można pozwać?

Tak, ale przede wszystkim skontaktuj się z syndykami masy upadłościowej pod adresem: [email protected] Możliwość złożenia pozwu przeciwko ubezpieczycielowi w polskim sądzie mają ubezpieczony, ubezpieczający, uposażony z tytułu ubezpieczenia i poszkodowany przez osobę z OC w Gefionie. Możliwe jest też składanie reklamacji i uzyskanie w tym względzie pomocy Rzecznika Finansowego.

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC w razie upadłości firmy ubezpieczeniowej?

Klienci takiej firmy nie pozostają bez ochrony. Do 90 dni od ogłoszenia upadłości chroni ich Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (chyba że umowa ubezpieczenia wygasa wcześniej). Jeśli więc sam jesteś ubezpieczony w takim towarzystwie i spowodujesz wypadek lub jego klientem jest sprawca szkody, należy ją zgłosić do UFG. Maksymalnie po 90 dniach klienci upadłego towarzystwa muszą kupić OC w innej firmie.

PODSUMOWANIE
 • 7 czerwca 2021 roku duński Sąd Morski i Gospodarczy postawił Gefion Insurance A/S w stan upadłości.
 • Gefion nie ma możliwości zawierania nowych umów ubezpieczeń i przedłużania już istniejących – oznacza to zakończenie działalności ubezpieczyciela.
 • Umowy ubezpieczenia zawarte z Gefionem przed 24 marca 2020 roku, czyli dniem zakazania działalności przez duński nadzór finansowy, a także automatycznie przedłużone przed tym dniem, zachowały ważność do końca okresu ubezpieczeniowego.
 • Obowiązujących umów z Gefionem nie trzeba wypowiadać – wygasną one automatycznie z końcem okresu ubezpieczeniowego lub po 3 miesiącach od ogłoszenia upadłości. Najpóźniej do tego dnia klienci firmy są zobowiązani do zawarcia umowy OC z innym ubezpieczycielem.
 • Po ogłoszeniu upadłości przez Gefion, przez 90 dni ochronę jego klientom zapewnia UFG.
 • Nadzór KNF nad Gefionem jest ograniczony. Kompetencje w tym zakresie posiada duński organ nadzoru finansowego.
 • Klienci Gefionu w sprawach nieobjętych gwarancjami UFG powinni zgłaszać się do syndyka masy upadłościowej pod adresem mailowym: [email protected]
 • Klienci Gefionu mogą zgłaszać reklamacje, a także zwracać się o pomoc w ich sprawie do Rzecznika Finansowego. Możliwe jest także zgłoszenie pozwu przeciwko Gefion Insurance A/S w polskim sądzie.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
35,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!