Problemy Gefionu eskalowały. Czy Gefion upadnie? Wyjaśniliśmy, co stanie się z Twoim ubezpieczeniem OC Gefion

Gefion Insurance A/S nie może ani zawierać nowych umów ubezpieczeń, ani odnawiać dotychczasowych ubezpieczeń OC samochodu. Zakaz prowadzenia działalności ubezpieczeniowej został nałożony przez DFSA (Danish Financial Supervisory Authority) wskutek niespełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności i odmowy zatwierdzenia planu naprawczego Gefionu. Przeczytaj, jak aktualna sytuacja wpływa na zawarte do tej pory umowy ubezpieczenia OC z Gefionem i co stanie się z nimi, jeśli Gefion ogłosi upadłość.

UWAGA!

Jeśli masz pytania, na które odpowiedzi nie znajdziesz poniżej, bądźmy w kontakcie. Zadzwoń pod numer 22 250 02 00 lub napisz wiadomość na [email protected]. Chętnie wyjaśnimy Twoje wątpliwości.

Z jakimi problemami zmaga się Gefion?

24.03.2020DFSA zakazuje Gefion Insurance A/S zawierania umów ubezpieczeń. Gefion nie może również automatycznie przedłużać dotychczasowych umów z klientami. Nałożony zakaz jest skutkiem problemów finansowych – niespełnienia wymogu kapitałowego i niezatwierdzenia planu naprawczego.

Duński nadzór finansowy uznał, że plan przedstawiony przez Gefion nie jest w stanie ani doprowadzić do spełnienia wymogu kapitałowego, ani zabezpieczyć interesów aktualnych i przyszłych klientów.

Aktualnie Gefion może zajmować się wyłącznie realizacją obowiązków wynikających z dotychczasowych umów, czyli np. likwidowaniem szkód i wypłacaniem odszkodowań. Aby zakład ubezpieczeń mógł powrócić do sprzedaży polis, musi odzyskać płynność finansową lub DFSA musi zaakceptować nowy plan, dzięki któremu wymóg kapitałowy zostanie osiągnięty.

14.01.2020 – DFSA zakazuje Gefionowi rozszerzenia zakresu działalności. Jest to podyktowane próbą rozwiązania problemów finansowych poprzez wygenerowanie wzrostu składek brutto, co DFSA uznaje za niestosowne. Zakaz dotyczy zarówno ekspansji Gefionu na inne kraje, jak i rozszerzenia oferty produktów ubezpieczeniowych.

12.01.2019 – DFSA podaje, że Gefion powinien mieć płynne aktywa o wartości minimum 5 000 000 euro do końca grudnia 2019 i utrzymać ten poziom do końca lutego 2020.

28.11.2019 – DFSA nakazuje Gefionowi przygotowanie planu naprawczego, którego celem ma być spełnienie kapitałowego wymogu wypłacalności.

Czy wstrzymanie działalności ubezpieczeniowej Gefionu oznacza, że moje ubezpieczenie OC jest nieważne?

Nie. Twoje ubezpieczenie OC Gefion jest ważne do dnia określonego w umowie. Wciąż masz ochronę finansową na wypadek spowodowania szkody, którą można zgłosić do likwidacji. Mimo że Gefion nie może ani sprzedawać ubezpieczeń OC, ani przedłużać aktualnych polis, dotychczas podpisane umowy z klientami pozostają aktualne.

Przykład

Bogdan ma ubezpieczenie OC w Gefonie aktualne do 29 maja 2020 roku. Słysząc o wstrzymaniu działalności Gefionu, mężczyzna zmartwił się, że musi od razu szukać nowej polisy. Na szczęście ubezpieczenie Bogdana pozostaje ważne do dnia podanego w umowie. Gdyby Bogdan w tym okresie spowodował np. stłuczkę parkingową, osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania z aktualnego OC sprawcy.

miniaturka wpisu
Likwidacja szkody z OC sprawcy. Przewodnik dla poszkodowanych

Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, najważniejsze to w pierwszej chwili sprawdzić, czy nikt nie ucierpiał.

Przejdź do artykułu

Czy Gefion automatycznie przedłuży moje ubezpieczenie OC na kolejny rok? Czy muszę złożyć wypowiedzenie, jeśli chcę zrezygnować z polisy?

Nie. Twoje ubezpieczenie OC wygaśnie na koniec umowy, więc nie musisz składać wypowiedzenia OC. Nasi agenci ubezpieczeniowi będą kontaktować się z klientami, którzy zakupili ubezpieczenie OC Gefion poprzez Mubi.pl. Doradcy przypomną o zbliżającym się końcu umowy i zaproponują alternatywną ofertę na kolejny rok.

Przykład

Bożena ma ubezpieczenie OC Gefion ważne do 20 kwietnia 2020. W aktualnej sytuacji nie zadziała automatyczne przedłużenie umowy OC PPM, o którym mówi art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Bożena powinna podpisać umowę OC samochodu z innym zakładem ubezpieczeń najpóźniej od 21 kwietnia 2020.

miniaturka wpisu
Automatyczne odnowienie OC – jak to działa i czy się opłaca?

Każdy samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Dlatego też umowa ubezpieczenia przedłuża się automatycznie.

Przejdź do artykułu

Czy muszę zapłacić wszystkie raty ubezpieczenia OC Gefion?

Tak. Opłacanie rat zgodnie z harmonogramem nie powoduje przedłużenia umowy ubezpieczenia OC na kolejny rok. Niektórzy klienci Gefionu błędnie pomyśleli, że jeśli zapłacą kolejną ratę OC samochodu, przedłużą umowę, więc jeżeli zrezygnują z płatności, unieważnią polisę. Oczywiście nie jest to prawdą! KNF podkreśla, że opłacanie składki ubezpieczeniowej w ratach nie oznacza zawarcia kolejnej umowy z Gefionem. Twoja umowa została zawarta na 12 miesięcy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i wygaśnie automatycznie tak samo jak u osób, które opłaciły OC samochodu z góry za cały rok. Pamiętaj o zakupie nowego OC komunikacyjnego w innym zakładzie ubezpieczeń.

Przykład

Kornelia ma ubezpieczenie OC Gefion ważne do 18 września 2020 roku. Uzgodniła z ubezpieczycielem rozłożenie składki na 12 rat. Umowa została podpisana na rok z góry i aktualnie Kornelia opłaca raty za wciąż aktywną ochronę. OC wygaśnie automatycznie po 18 września br. Od 19 września Kornelia powinna mieć nowe ubezpieczenie samochodu, aby uniknąć kary za brak OC.

miniaturka wpisu
Gdzie kupić OC na raty? Ubezpieczenie auta na 2 raty już od 36,75 zł za 30 dni na mubi.pl

Od 6% do 33% więcej zapłacisz za ubezpieczenie OC, jeśli rozłożysz składkę na 2, 4 lub 12 rat – tak wynika z obliczeń dla różnych profili w kalkulatorze OC na mubi.pl. Czy to dużo, czy to mało? Zależy, czy bazowa składka wynosi zaledwie 489 zł w skali roku, czy ponad 4000 zł…

Przejdź do artykułu

Czy można zmienić dane w polisie OC Gefion?

Tak. Mimo że Gefion nie może zawierać nowych umów ubezpieczeń i przedłużać starych umów, wciąż obsługuje sprawy klientów. Zmiana danych w polisie jest możliwa, zwłaszcza że obowiązkiem klienta jest powiadomienie zakładu ubezpieczeń o wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli wskutek zgłoszonej zmiany ryzyko wystąpienia szkody rośnie, Gefion może rekalkulować składkę i wymagać dopłaty. 

UWAGA!

jeśli chcesz kupić używany samochód, który jest ubezpieczony w Gefionie, możesz zrezygnować z tej polisy w dowolnym momencie.

Przykład

Agnieszka przeprowadziła się z nadmorskiej ze wsi do centrum Poznania, gdzie zamieszkała na stałe w marcu br. Musiała zgłosić tę zmianę ubezpieczycielowi, ponieważ miejsce zamieszkania ma wpływ na cenę OC. Składka ubezpieczeniowa wzrosła o kilkanaście złotych. Agnieszka zrobiła przelew na podaną kwotę. Wyrównanie składki nie zmienia faktu, że umowa Agnieszki z Gefionem wygaśnie automatycznie.

Czy zostanie ogłoszona upadłość Gefionu, skoro zakład ubezpieczeń nie może sprzedawać polis?

Aktualnie nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja w najbliższej przyszłości. Niestety trudno wykluczyć pesymistyczny scenariusz, w którym Gefion ogłasza upadłość. Wzięliśmy go pod uwagę i przygotowaliśmy odpowiedzi na potencjalne pytania klientów Gefion.

Czy ubezpieczenie OC Gefion wygaśnie od razu, jeżeli firma ogłosi upadłość?

Jeśli zostanie ogłoszona upadłość Gefionu, w którym masz wykupione ubezpieczenie OC, Twoja polisa nie wygaśnie od razu. UFG będzie Cię chronić jeszcze przez 90 dni od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Jeżeli Twoja umowa ubezpieczenia kończy się wcześniej, wtedy okres ochronny będzie trwał krócej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się likwidacją szkód, o czym mówi art. 111 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że UFG:

  • wypłaci za Ciebie odszkodowanie, jeśli spowodujesz stłuczkę;
  • wypłaci odszkodowanie dla Ciebie, jeśli inny kierowca ubezpieczony dotychczas w Gefionie uszkodzi Twoje auto w kolizji.

Oczywiście UFG odpowiada finansowo za szkody do wysokości sumy gwarancyjnej

Dopiero po upływie 90 dni od ogłoszenia upadłości Gefionu Twoja umowa ubezpieczenia wygaśnie. Wtedy musisz kupić nowe ubezpieczenie OC samochodu w innej firmie.

Przykład

Zakład ubezpieczeń ogłasza upadłość 20 kwietnia. Od tego dnia jest liczone 90 dni ochrony z ramienia UFG dla klientów mających aktualne umowy ubezpieczenia OC.

  1. Jeśli umowa ubezpieczenia Diany wygasa 6 czerwca, do tego dnia UFG zapewni ochronę. Od 7 czerwca Diana powinna mieć zawartą nową umowę OC z inną firmą.
  2. Jeżeli umowa ubezpieczenia Damiana wygasa dopiero 11 października, UFG zapewni mężczyźnie ochronę wyłącznie w ciągu 90 dni liczonych od 20 kwietnia. To oznacza, że Damian będzie musiał kupić nowe OC w lipcu.

Możesz obliczyć składkę OC w kalkulatorze OC Mubi.pl, dzięki któremu porównasz ceny ubezpieczeń solidnych liderów na rynku. Nasi agenci ubezpieczeniowi są dostępni pod telefonem i chętnie pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę, zwłaszcza jeśli interesują Cię ubezpieczenia dodatkowe, np. autocasco czy assistance.

Co zrobić, jeśli Gefion ogłosi upadłość i odniosę szkody w wypadku z winy kierowcy, który był ubezpieczony w Gefionie?

W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Pośrednikiem może być dowolny zakład ubezpieczeń. UFG zajmie się likwidacją szkody, zarówno jeśli sprawcy przysługuje ochrona w ramach 90 dni od ogłoszenia upadłości, jak i kiedy okaże się, że ten okres już minął, a sprawca nie ma aktualnego ubezpieczenia OC. W drugiej sytuacji sprawca zostanie dodatkowo obciążony karą za brak OC. Ponadto UFG będzie wymagać od niego zwrotu wypłaconego Tobie odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego. O szczegółach możesz przeczytać w poradniku: Sprawdź OC, uniknij kary za brak OC, zdobądź odszkodowanie.

Jeśli nie kupię nowego ubezpieczenia OC po wygaśnięciu umowy z Gefionem i zakończeniu okresu ochronnego UFG, dostanę karę?

Tak. Musisz zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC, kiedy zakończy się Twoja umowa z Gefionem lub minie 90 dni ochrony świadczonej przez UFG od dnia upadłości Gefionu. Pamiętaj, że nawet za 1 dzień bez aktualnego OC grożą kary finansowe. Aktualne stawki kar za brak OC są dostępne tutaj.

Przykład

Zakład ubezpieczeń, z którym Kamila miała podpisaną umowę ubezpieczenia OC, ogłosił upadłość. Klientce przysługiwała ochrona świadczona przez UFG do 21 czerwca. Od 22 czerwca Kamila powinna mieć podpisaną nową umowę ubezpieczenia OC, ale niestety spóźniła się 10 dni. Miesiąc później otrzymała wezwanie do zapłaty z UFG. System wykrył lukę w historii ubezpieczenia. Kara wyniosła 2600 zł.

Czy Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje Gefion w Polsce?

Działania KNF w stosunku do Gefionu są ograniczone. Gefion jest zagranicznym zakładem ubezpieczeń, który ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale może działać w Polsce w ramach swobody świadczenia usług. Nadzór nad Gefionem prowadzi Finanstilsynet – duński organ nadzoru finansowego. KNF przekazuje tej instytucji zgłoszenia na temat działalności Gefionu w Polsce.

Przy okazji warto wspomnieć o zakresie zadań Rzecznika Finansowego (dalej: RF) w stosunku do Gefionu. Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Gefion jest podmiotem na rynku finansowym w Polsce. To oznacza, że Gefion jest zobowiązany do reagowania na interwencje podejmowane przez RF i uczestniczenia w sporach pozasądowych w ramach postępowań inicjowanych przez RF.

Tutaj możesz złożyć wniosek o postępowanie polubowne przy RF. Poza tym KNF podaje, że spór może zostać rozstrzygnięty przez inne sądy polubowne za zgodą Gefionu. Tutaj znajdziesz informacje o Sądzie Polubownym przy KNF.

Czy klienci Gefionu mogą składać reklamację?

Adres korespondencyjny do złożenia reklamacji powinien być podany w dokumentach, które przekazano Ci podczas zawierania umowy ubezpieczenia. 

Jeśli chcesz zgłosić reklamację, która nie ma związku z likwidacją szkody, skontaktuj się z:

Polins Sp. z o.o.
ul. Gabriela Narutowicza 18
99-320 Żychlin
[email protected]

Możesz wysłać reklamację w języku angielskim na adres siedziby Gefionu lub e-mailowy:

Gefion Insurance A/S
Østergade 10, DK-1100 Copenhagen K
Denmark
[email protected]

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia Gefion?

W Twojej umowie ubezpieczenia powinny znajdować się dane kontaktowe do zgłaszania roszczeń. Szkody komunikacyjne można rejestrować za pomocą tego formularza online. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną przez kierowcę, którego samochód jest ubezpieczony w Gefionie, możesz pobrać ten dokument w formacie PDF, wypełnić ręcznie i przesłać skan lub zdjęcie na e-mail [email protected]

Podmiot odpowiedzialny za likwidację szkód z ubezpieczeń Gefion:

Crawford Polska Sp.z o.o. 
ul. Ciszewskiego 15
02-777 Warszawa
+48 22 390 88 40
[email protected]

Wyjątkami są szkody z ubezpieczenia assistance. Pomoc assistance jest realizowana przez: 

WTW Services Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
+48 22 458 56 26

Czy można złożyć pozew przeciwko Gefion Insurance A/S w Polsce?

Tak, możliwe jest złożenie pozwu przeciwko Gefion Insurance A/S w polskim sądzie. Prawo do tego mają m.in.:

miniaturka wpisu
Ubezpieczyciel, ubezpieczony, ubezpieczający – co znaczą te pojęcia?

W dokumentach związanych z polisą ubezpieczeniową można spotkać się z pojęciami takimi jak ubezpieczyciel, ubezpieczony i ubezpieczający. Brzmią podobnie, ale każde opisuje inną osobę. Sprawdź, co dokładnie znaczą, żeby uniknąć pomyłek.

Przejdź do artykułu

KNF podkreśla, że pozew złożony przez następcę prawnego osoby poszkodowanej może zostać odrzucony ze względu brak bezpośredniego statusu poszkodowanego. W takiej sytuacji pozostaje zwrócenie się do sądu duńskiego. 

Trzeba też pamiętać, że zakład ubezpieczeń może odmówić przyjęcia pozwu, jeśli pismo nie zostanie przekazane w języku duńskim. Dlaczego? Nawet jeśli pozew zostanie przyjęty przez sąd w Polsce, adres do doręczeń może znajdować się w Danii i konieczne będzie wysłanie pisma na adres siedziby głównej

Gefion Insurance A/S: 
Østergade 10
DK-1100 Copenhagen K

Oceń artykuł:
25,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!