Ubezpieczenia AC

Oblicz ceny ubezpieczeń autocasco w 3 minuty i zaoszczędź do 50%

Oblicz OC/AC w 3 minuty
skoda proama
nissan axa
skoda generali
skoda proama
nissan axa
skoda generali
skoda proama
nissan axa
skoda generali
toyota YCD
skoda generali
fiat mtu24
toyota YCD
skoda generali
fiat mtu24
toyota YCD
skoda generali
fiat mtu24

Zakres ubezpieczenia autocasco

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne.

Autocasco to opcjonalne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni ubezpieczonego na wypadek uszkodzenia własnego pojazdu. Firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania m.in. za uszkodzenie samochodu wskutek kradzieży, stłuczki, wypadku drogowego, nawałnicy, aktu wandalizmu itp.

Standardowe autocasco obejmuje uszkodzenia i kradzież pojazdu.

Zakres ochrony AC obejmuje uszkodzenia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne samochodu. W przypadku szyb czy opon firma ubezpieczeniowa może wymagać wykupienia dodatkowej ochrony.

Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody parkingowe.

Przykładem szkody parkingowej jest np. zarysowanie karoserii pojazdu przez inny samochód.

AC jest dostępne w wariancie mini i all risks.

Autocasco mini może obejmować wyłącznie kradzież samochodu, szkody powstałe wskutek żywiołów lub szkodę całkowitą. Autocasco All Risks daje ochronę na wypadek wszystkich zdarzeń oprócz wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności w umowie AC.

Szyby, opony i inne elementy można objąć ubezpieczeniami dodatkowymi.

W pakiecie z AC możesz kupić ubezpieczenie szyb, opon, przewożonego sprzętu elektronicznego, bagażu, fotelika dziecka itp.

Autocasco nie obowiązuje we wszystkich krajach.

Firmy ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określają, w jakich krajach zagranicznych AC jest aktywne. Ubezpieczyciel może określić, że nie wypłaci odszkodowania za szkody odniesione m.in. w Rosji, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi.

Możesz kupić AC dla roweru.

Firmy ubezpieczeniowe mają specjalne pakiety ubezpieczeń dla rowerzystów. Pakiet Bezpieczny Rowerzysta PZU zawiera OC i NNW, do których można dokupić autocasco rowerowe i ubezpieczenie bagażu.

Zakup ubezpieczenia autocasco

Autocasco jest dostępne w pakiecie z OC lub osobno.

Pakiet OC + AC jest opłacalny, ale ubezpieczenie autocasco można kupić osobno już po podpisaniu umowy OC. Ubezpieczenia OC i AC możesz mieć u innych firm ubezpieczeniowych.

Autocasco można kupić na krócej niż rok.

Autocasco terminowe można mieć na tydzień, 14 lub 30 dni czy 6 miesięcy. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne opcje.

Autocasco można kupić na raty.

Składka AC może być podzielona nawet na 12 rat. Jeśli ubezpieczony spóźni się z opłatą, firma ubezpieczeniowa wyśle wezwanie do zapłaty. Jeśli w ciągu określonej w wezwaniu liczby dni rata nie zostanie uregulowana, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę AC.

Najlepsze autocasco znajdziesz w porównywarce ubezpieczeń.

Wypełnij krótki formularz w 5 minut, aby porównywarka Mubi dała Ci w zamian listę ofert autocasco odpowiadających Twoim potrzebom. Na jednej stronie porównasz aktualne ceny OC wielu firm.

Cena ubezpieczenia autocasco

Im starszy pojazd, tym droższe autocasco.

Autocasco dla starego samochodu jest droższe niż dla nowego modelu. Firma ubezpieczeniowa może odmówić ubezpieczenia auta, które ma więcej niż 10-15 lat.

Smartcasco jest najtańsze.

Smartcasco to ubezpieczenie autocasco o wąskim zakresie ochrony. Z jednej strony – składka wynosi już od 49 zł w Link4. Z drugiej strony – ubezpieczenie daje Ci wybiórczą ochronę, np. tylko na wypadek kradzieży samochodu.

Franszyza obniża cenę AC.

Franszyza to rodzaj udziału własnego. W przypadku franszyzy integralnej firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za straty do określonej kwoty, np. do 500 zł. Z kolei franszyza redukcyjna oznacza udział ubezpieczonego do określonej kwoty w każdym odszkodowaniu.

Im wyższa cena, tym prawdopodobnie szerszy zakres ochrony.

W przeciwieństwie do OC w przypadku autocasco sugerowanie się ceną może być błędem. Zakres ochrony jest wprost proporcjonalny do ceny.

Warto mieć AC ze względu na koszty napraw szkód.

Już od 50 zł składki możesz mieć ubezpieczenie AC, dzięki któremu dostaniesz odszkodowanie za skradziony samochód. *można potem porównać koszt AC od kradzieży vs. wartość samochodu.

Wykupienie ochrony zniżek zapobiega ich utracie po szkodzie.

Ochrona zniżek to dodatkowa klauzula do umowy AC. Firma ubezpieczeniowa może określić, że ochrona obowiązuje w przypadku np. szkód o maksymalnej wartości do 5000 zł czy tylko jednego zdarzenia z AC.

Zakup samochodu a ubezpieczenie autocasco

AC sprzedawcy pojazdu można przenieść na nabywcę.

Przepisanie umowy autocasco na kupującego pojazd jest dobrowolne. Firma ubezpieczeniowa może odmówić. Wtedy umowa AC wygasa, a sprzedawca dostaje zwrot niewykorzystanej składki. Te same zasady dotyczą innych ubezpieczeń dobrowolnych, np. assistance i NNW komunikacyjnego.

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie autocasco

Zbywca pojazdu otrzyma zwrot składki.

W przypadku opłacenia AC z góry sprzedawca pojazdu otrzyma zwrot niewykorzystanej składki za okres od dnia sprzedaży auta do końca umowy AC.

Zbywca ma 14 dni na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży pojazdu.

Jeśli zbywca nie zgłosi sprzedaży samochodu w terminie, będzie współodpowiedzialny za opłacenie pozostałych rat składki AC lub nie otrzyma zwrotu składki za niewykorzystany okres.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia AC

Umowa autocasco nie przedłuża się automatycznie.

Umowa ubezpieczenia AC wygasa w dniu określonym w polisie. Przedłużenie autocasco wymaga kontaktu z ubezpieczycielem.

Wczesne wypowiedzenie umowy AC jest możliwe.

Standardowo nie ma możliwości wypowiedzenia umowy AC bez powodu. Firmy ubezpieczeniowe określają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, kiedy ubezpieczony może wypowiedzieć umowę autocasco.

W ciągu 30 dni od zawarcia umowy autocasco można z niej zrezygnować.

Przed podpisaniem umowy autocasco klient firmy ubezpieczeniowej jest informowany, że ma 30 dni na odstąpienie od umowy. Jeśli tej informacji nie będzie w dokumencie oraz nie zostanie przekazana w inny sposób, 30 dni będzie liczyć się od dnia, w którym ubezpieczony dowie się o tej możliwości.

Firma ubezpieczeniowa może wypowiedzieć umowę AC ze skutkiem natychmiastowym.

Ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy autocasco z ważnych powodów. To np. umyślne podanie fałszywych informacji we wniosku o ubezpieczenie, kłamstwa na temat szkody z AC w celu wyłudzenia wyższego odszkodowania, zły stan techniczny pojazdu, który wyszedł na jaw podczas inspekcji, podanie nieprawdziwego numeru VIN pojazdu.

Wypowiedzenie autocasco należy złożyć w formie pisemnej.

Firma ubezpieczeniowa przyjmie zarówno dokument wysłany pocztą, jak i skan podpisanego wypowiedzenia wysłany e-mailem czy pismo dostarczone do placówki.

Zgłoszenie szkody z AC

Umowa AC mówi, co ma zrobić ubezpieczony po szkodzie.

W umowie AC firma ubezpieczeniowa może wymagać od klienta:

 • wezwania policji na miejsce zdarzenia w określonych okolicznościach,
 • powiadomienia o szkodzie w określonym czasie,
 • zabezpieczenia pojazdu do dnia oględzin przez firmę,
 • spisania danych sprawcy i oświadczenia, zebrania dowodów.

W przypadku kradzieży wyposażenia, bagażu lub fotelików dziecięcych ubezpieczyciele wymagają protokołu policyjnego.

Czas na zgłoszenie szkody jest ograniczony.

Firmy ubezpieczeniowe ustalają maksymalny termin zgłoszenia szkody. Może on wynosić od 24 godzin do 7 dni. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają „niezwłocznego” zgłoszenia szkody z AC, aby ustalenie przebiegu zdarzenia było jak najmniej problematyczne.

Kradzież samochodu trzeba zgłosić do 24-48 godzin.

Klient AXA Direct ma 48 godzin na zgłoszenie kradzieży pojazdu i aż 7 dni na zgłoszenie innego typu szkody.

Szkodę z AC można zgłosić na kilka sposobów.

Szkodę z autocasco możesz zgłosić przez Internet (przez formularz lub e-mailem) lub innymi drogami:

 • telefonicznie,
 • osobiście w placówce,
 • wysyłając dokumenty pocztą.

Odszkodowanie z AC

Istnieją dwa warianty likwidacji szkody z AC.

W wariancie kosztorysowym (gotówkowym) ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie do ręki i decyduje, gdzie naprawić auto. Jeśli naprawa będzie tańsza, możesz zachować dla siebie różnicę w kwocie. W wariancie warsztatowym (bezgotówkowym) firma ubezpieczeniowa ustala sposób naprawy i przesyła ubezpieczonemu kosztorys. Właściciel pojazdu zleca jego naprawę i przesyła rachunki firmie, która na ich podstawie ustala odszkodowanie.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą zależy od wartości pojazdu.

Jeśli ubezpieczony uzgodni z firmą wartość zmienną samochodu, odszkodowanie zostanie obliczone na podstawie wartości pojazdu z dnia wypadku. W przypadku wartości stałej odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie wartości pojazdu z dnia złożenia wniosku o autocasco.

Odszkodowania z autocasco nie łączą się.

O ile w przypadku OC możesz dostać kilka odszkodowań z różnych firm, o tyle w przypadku szkody z AC odszkodowania nie kumulują się. Odszkodowanie nie może być wyższe niż wysokość szkody na mieniu. Z tego powodu nie opłaca się mieć np. AC na wypadek kradzieży samochodu w dwóch firmach.

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.

Umowa autocasco zawiera wyłączenia odpowiedzialności. Ta lista zawiera sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Powodem odmowy może być zarówno zachowanie kierowcy (np. jazda po alkoholu), jak i okoliczności zewnętrzne (demonstracje) oraz czynniki związane z siłami natury.

Szkoda całkowita przekracza wartość samochodu z dnia wypadku.

Szkoda całkowita powstaje, gdy naprawa auta przekracza jego wartość z dnia kolizji lub wypadku. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie równe wartości samochodu po odjęciu wartości wraku i ewentualnego udziału własnego (franszyzy).

Amortyzacja części zmniejsza odszkodowanie.

Jeśli amortyzacja części jest uwzględniona w umowie AC, firma ubezpieczeniowa sprawdza aktualną cenę części na rynku i pomniejsza odszkodowanie o kwotę wynikającą ze zużycia uszkodzonych części.

Jeśli sprawca kolizji uciekł, policja powinna sporządzić notatkę.

Na podstawie policyjnego pisma i zeznań świadków firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie.

Oprócz pieniędzy możesz otrzymać samochód zastępczy z AC.

Czasami firma ubezpieczeniowa oferuje udostępnienie samochodu zastępczego w ramach AC, a czasami proponuje wykup dodatkowego ubezpieczenia. W PZU klient powinien wykupić rozszerzenie Auto Non Stop, dzięki któremu otrzyma samochód zastępczy na czas naprawy własnego auta.

Udział własny zmniejsza wysokość odszkodowania.

W franszyzie redukcyjnej ubezpieczony ponosi określony koszt w każdym odszkodowaniu. W franszyzie integralnej strony ustalają kwotę, do której ubezpieczony ponosi 100% kosztów naprawy szkody.
Oceń nasze porady

5,00
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC

Jak działa porównywarka autocasco?

Dlaczego warto korzystać z porównywarki zakresu AC?

Dzięki porównywarce AC Mubi w jednym miejscu otrzymujesz listę aktualnych ofert autocasco. Wyobraź sobie, że aby poznać składki AC i rodzaje ofert autocasco różnych firm ubezpieczeniowych, konieczne byłoby uzupełnianie wielu formularzy od zera. Dzięki Mubi uzupełniasz tylko 1 formularz, podając kilka swoich danych, samochodu i określając liczbę szkód, jaka Ci się przytrafiła. To wszystko. Porównywarka w try miga znajdzie dla Ciebie najlepsze autocasco na rynku.

Czy opłaca się kupić tanie autocasco w porównywarce?

Tak, ponieważ dzięki porównywarce AC Mubi szybko porównasz konkurencyjne ceny ubezpieczeń AC od liderów na rynku. Do składek AC nie doliczamy żadnych prowizji - otrzymujesz aktualne ceny z rynku. Ubezpieczenie autocasco możesz kupić zupełnie samodzielnie - bez kontaktowania się z doradcami ubezpieczeniowymi. Jeśli jednak będziesz mieć wątpliwości co do wyboru oferty, pod numerem telefonu czeka konsultant. Zamiast zastanawiać się kilkadziesiąt minut - możesz zadzwonić, aby ekspert rozwiązał Twój problem w kilka minut.

Jakie autocasco wybrać w porównywarce Mubi?

Wybierając AC w porównywarce Mubi, weź pod uwagę zarówno cenę, jak i zakres ubezpieczenia. Dostępne są oferty takie, jak: - AC mini chroniące wyłącznie na wypadek szkody od żywiołów czy kradzieży samochodu, - AC standard zapewniające ochronę na wypadek skutków kolizji, wypadków drogowych, mniej groźnych wydarzeń na parkingach oraz wielu innych sytuacji, - AC all risks, które obejmuje ochroną ubezpieczyciela wszystkie zdarzenia poza wymienionymi w wyłączeniach odpowiedzialności.

tabela wynikowa kalkulatora OC AC Mubi

Przykładowe oferty ubezpieczenia AC

 • Najtańsze ubezpieczenie OC
 • 390 zł/rok
 • Pełna ochrona odpowiedzialności cywilnej
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody
 • Ochrona zniżek
 • -
 • -
 • Oblicz OC/AC
 • Najtańsze ubezpieczenie OC + NNW
 • 420 zł/rok
 • Pełna ochrona odpowiedzialności cywilnej
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody
 • Ochrona zniżek
 • Ubezpieczenie NNW
 • -
 • Oblicz OC/AC
 • Najtańsze ubezpieczenie OC + AC + NNW
 • 692 zł/rok
 • Pełna ochrona odpowiedzialności cywilnej
 • Bezpośrednia Likwidacja Szkody
 • Ochrona zniżek
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie od kradzieży i szkód własnych
 • Oblicz OC/AC